Uspešna integracija dejavnikov ESG in učinkovito upravljanje trajnosti v podjetju zahtevata predano vodstvo, jasno strateško usmeritev in dobro zastavljen sistem korporativnega upravljanja na ravni posameznih družb. Dobro zastavljeno upravljanje trajnosti pomaga podjetju izvajati trajnostno strategijo v celotnem podjetju, upravljati procese in zastavljene cilje ter zagotavljati kakovostna razkritja.
Izobraževanja
17. 6. 2020
5/2020: Analiza bilanc in finance
Analiza bilanc in finance: finance za člane nadzornih svetov s povezavo med strategijo in finančno uspešnostjo
Finančne naložbe so sestavni del finančnih instrumentov družbe naložbenice. So finančna sredstva, ki jih poseduje z namenom, da z njihovimi donosi povečuje svoje finančne prihodke.
Za nadzorni svet je bistveno, da je delo notranje revizije za družbo in za njegovo nadziranje poslovanja prvenstveno koristno ter da se nanjo lahko zanese. Vsi ključni pogoji za to so v njegovi pristojnosti.
Filozofija "lean organizacije" je ustvarjanje maksimalne vrednosti za kupca z minimalnimi resursi. Tradicionalne organizacije, usmerjene v konkurenco in reševanje vsakodnevnih izzivov, se tako transformirajo v "lean" in agilne organizacije, usmerjene v razumevanje dodane vrednosti za kupce ter nenehno prilagajanje in izboljševanje procesov.
Za člane nadzornih svetov je pomembno, da se zavedajo morebitne izpostavljenosti družb, ki jih nadzirajo, tveganja neskladnosti, prevar in korupcij ter da so obenem proaktivni pri upravljanju družb, da preprečijo nepotrebne finančne izgube ter izgubo ugleda.
Izobraževanja
4. 10. 2018
8/2018 Upravljanje skupin
V Sloveniji ostaja večno vprašanje kako podrobno lahko nadzorni svet obvladujoče družbe povprašuje in se poglablja v informacije, ki se tičejo odvisnih družb. Še posebej če imajo te odvisne družbe svoje nadzorne svete.
Na dinamično zastavljenem srečanju bomo predstavili rezultate raziskave, ki je potekala jeseni 2017 v sodelovanju z Združenjem Manager. Razkrili bomo, pri katerih dejavnikih družbe zaostajajo. Nanizali bomo vzvode dviga uspešnosti, učinkovitosti in preobrazbe v posameznih fazah razvoja ter predstavili konkretne primere dobre prakse naprednih družb.
Notranja revizija skupine družb - Predstavili bomo vrste skupin, možne oblike organiziranosti notranje revizije v teh skupinah in pravne podlage zanje ter način delovanja notranje revizije in spremljanje njenega dela s strani upravljavskih organov.
Slovenski državni holding, d. d. redno v program izobraževanj uvršča tudi teme, povezane z integriteto. Pri tem želimo v okviru naših pristojnosti prispevati tudi k ciljem Vlade RS na področju ozaveščanja za večjo integriteto in transparentno delovanje predstavnikov države v nadzornih organih državnih družb.
Izobraževanja
9. 1. 2017
3/2017: Celovito poročanje
Izobraževalno srečanje SDH Tema: Celovito poročanjeDatum izvedbe: četrtek, 2. februar 2017, od 12.00 do 14.00
8/2016: Učinkovitost delovanja nadzornih svetov in komisij Datum izvedbe: četrtek, 26. maj 2016, od 12. do 14. ure (po krajšem odmoru bomo, od 14. do 16. ure, nadaljevali z izobraževalnim srečanjem 9/2016, na katerega se je potrebno ločeno prijaviti)
Vabilo uprave SDH na srečanje s predstavniki družb na temo nekaterih sprememb v aktih korporativnega urpavljanja, ki bo potekal v hotelu Union, Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana, v dvorani SREBRNI SALON v torek, 12. april 2016 od 14. do 17. ure