Izobraževanja
4. 10. 2018
8/2018 Upravljanje skupin
V Sloveniji ostaja večno vprašanje kako podrobno lahko nadzorni svet obvladujoče družbe povprašuje in se poglablja v informacije, ki se tičejo odvisnih družb. Še posebej če imajo te odvisne družbe svoje nadzorne svete.
Na dinamično zastavljenem srečanju bomo predstavili rezultate raziskave, ki je potekala jeseni 2017 v sodelovanju z Združenjem Manager. Razkrili bomo, pri katerih dejavnikih družbe zaostajajo. Nanizali bomo vzvode dviga uspešnosti, učinkovitosti in preobrazbe v posameznih fazah razvoja ter predstavili konkretne primere dobre prakse naprednih družb.
Notranja revizija skupine družb - Predstavili bomo vrste skupin, možne oblike organiziranosti notranje revizije v teh skupinah in pravne podlage zanje ter način delovanja notranje revizije in spremljanje njenega dela s strani upravljavskih organov.
Slovenski državni holding, d. d. redno v program izobraževanj uvršča tudi teme, povezane z integriteto. Pri tem želimo v okviru naših pristojnosti prispevati tudi k ciljem Vlade RS na področju ozaveščanja za večjo integriteto in transparentno delovanje predstavnikov države v nadzornih organih državnih družb.
Izobraževanja
9. 1. 2017
3/2017: Celovito poročanje
Izobraževalno srečanje SDH Tema: Celovito poročanjeDatum izvedbe: četrtek, 2. februar 2017, od 12.00 do 14.00
8/2016: Učinkovitost delovanja nadzornih svetov in komisij Datum izvedbe: četrtek, 26. maj 2016, od 12. do 14. ure (po krajšem odmoru bomo, od 14. do 16. ure, nadaljevali z izobraževalnim srečanjem 9/2016, na katerega se je potrebno ločeno prijaviti)
Vabilo uprave SDH na srečanje s predstavniki družb na temo nekaterih sprememb v aktih korporativnega urpavljanja, ki bo potekal v hotelu Union, Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana, v dvorani SREBRNI SALON v torek, 12. april 2016 od 14. do 17. ure