Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 20. 9. 2018

8/2018 Upravljanje skupin

Datum izobraževanja: 20. september 2018
Lokacija: Uradni list (Rotonda, dvorana v pritličju), Dunajska 167, Ljubljana (parkiranje v lastni režiji: garaža Smelt, LPP: 6, 8, 11)

Na predavanju se bomo dotaknili dveh pomembnih področij:

  • Korporativno upravljanje skupin

V Sloveniji ostaja večno vprašanje kako podrobno lahko nadzorni svet obvladujoče družbe povprašuje in se poglablja v informacije, ki se tičejo odvisnih družb. Še posebej če imajo te odvisne družbe svoje nadzorne svete. Pomembna pristojnost nadzornega sveta je odobritev konsolidiranih računovodskih izkazov. Nadzorni svet ima odgovornost obvladovanja tveganj na procesu računovodskega poročanja na ravni skupine zato je prav, da nima omejitev pri upravljanju skupine tudi iz drugih zornih kotov.

  • Računovodske informacije in konsolidiranje

Ponovili bi osnovne koncepte pravil uskupinjevanja, definicije obvladovanja, razlikovanje med pridruženimi in odvisnimi družbami, priprava ločenih in konsolidiranih izkazov. Pri tem bomo poudarili, na katere informacije je treba biti še posebej pozoren pri konsolidiranem letnem poročilu.

Zakaj se udeležiti predavanja?

  1. Korporativno upravljanje skupine in relacije do odvisnih družb (vloga nadzornih svetov obvladujoče in odvisnih družb).
  2. Ponovili bomo osnove računovodenja za uskupinjevanje.
  3. Poudarili specifičnosti in razlike med pridruženimi in odvisnimi družbami.

Izobraževanje je primerno za:

  • vodstvene kadre
  • člane NS in revizijskih komisij
  • notranje revizorje
  • finančne direktorje

Način izvedbe: klasično predavanje

Predavateljici:

Katarina Kadunc, direktorica v reviziji, Deloitte revizija d.o.o.

Daria Pak, Senior Manager v reviziji, Deloitte revizija d.o.o.

 

Katarina Kadunc, ACCA, je direktorica v reviziji v slovenski pisarni družbe Deloitte v Ljubljani. Družbi Deloitte se je pridružila leta 2003, zaradi svojega predhodnega znanja in izkušenj pa je v podjetju hitro napredovala. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani (smer finance, računovodstvo in revizija) zaključila izobraževanje na Slovenskem inštitutu za revizijo ter pridobila naziv pooblaščene revizorke. V letu 2009 je pridobila licenco združenja ACCA, v letu 2014 pa naziv preizkušene notranje revizorke pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

Gospa Kadunc vodi revizijske ekipe za stranke finančnega sektorja. Sodelovala oz. vodila je ekipe svetovalcev pri pregledih kreditnega portfelja slovenskih bank. Je vodja Centra odličnosti za korporativno upravljanje v okviru Deloitte Adriatic in aktivna predavateljica. Na temo korporativnega upravljanja predava v okviru Deloitte Akademije, odgovorna pa je tudi za vodenje projektov presoje kakovosti notranjerevizijskih funkcij ter ocene delovanja nadzornih svetov. 

Nazaj na vsa izobraževanja