Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 8. 6. 2016

10/2016: Obvladovanje strateških IT tveganj

Datum izobraževanja: 8. junij 2016, ob 00.00h do 00.00h
Lokacija: Lokacija: Uradni list (Rotonda), Dunajska 167, Ljubljana (dvorana v pritličju, parkiranje v lastni režiji: garaža Smelt, LPP: 6, 8, 11).

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI
IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH
vsem članom organov

 

 

OBVLADOVANJE STRATEŠKIH IT TVEGANJ

 

Datum izvedbe: četrtek, 16. junij 2016, od 14. do 16. ure

 

Lokacija: Uradni list (Rotonda), Dunajska 167, Ljubljana (dvorana v pritličju, parkiranje v lastni režiji: garaža Smelt, LPP: 6, 8, 11).

 

##FormImageLink#ID=40##

Spoštovani,

vljudno vas vabimo, da se udeležite desetega izobraževalnega srečanja, ki bo organizirano v četrtek, 16. junija 2016, od 14. do 16. ure v dvorani Uradnega lista, Dunajska 167, Ljubljana (Rotonda, dvorana v pritličju).

 

Razvoj informacijskih tehnologij (IT) in njihovo prodiranje v vse pore našega življenja, tako zasebne kot poslovne, ne pojenja. Čeprav gre za izjemno široko strokovno področje, je izraz IT v vsakdanjem življenju postal sinonim za informatiko, vedo o podatkih in informacijah. Podatke in informacije, hkrati pa tudi velik del poslovnih procesov smo namreč z namenom povečevanja učinkovitosti in uspešnosti njihovega obvladovanja skoraj v celoti digitalizirali.

 

Dejstvo je, da so:

 • zanesljivost finančnega poročanja,
 • učinkovitost in uspešnost delovanja procesov organizacije,
 • skladnost z zakonodajo in drugimi regulativnimi zahtevami,
 • v veliki meri odvisni od delovanja informacijskih tehnologij in tveganj, ki so jim le-ta izpostavljena.

 

Katera ključna tveganja, povezana z IT, bi morala skrbeti deležnike korporativnega upravljanja? Kakšne posledice prinašajo udejanjena tveganja? Kakšni ukrepi so na voljo za ustrezno obvladovanje teh tveganj in s tem ustrezno upravljanje organizacije?

 

Zakaj se udeležiti:

 • Predstavljena bodo tista (strateška) IT tveganja oz. skupine tveganj, ki pomembno vplivajo na uspešnost in učinkovitost delovanja organizacije.
 • IT tveganja vam bodo predstavljena na poljuden način, s konkretnimi primeri udejanjenih tveganj ter vzroki in njihovimi posledicami.
 • Predstavili bomo ključne notranjekontrolne mehanizme, ki so na voljo poslovodstvu, nadzornikom in notranjim revizorjem in s katerimi je ta tveganja mogoče ustrezno obvladovati.
 • Dobili boste vpogled v tveganja, ki izvirajo iz trendov razvoja novih poslovnih oz. IT konceptov, s katerimi se vaše organizacije šele začenjajo soočati.

 

Izobraževanje je primerno za:

 • vodstvene kadre,
 • člane NS in revizijskih komisij,
 • finančne direktorje.

 

Način izvedbe: klasično predavanje

 

Predavatelj: Marko Anžič, manager v reviziji, specializiran za IT revizije, Deloitte revizija, d. o. o.,

 

Marko Anžič, CISA, PRIS, CIA, je mednarodno certificiran revizor informacijskih sistemov (CISA) ter notranji revizor (CIA) in je član mednarodnega združenja za revizijo in nadzor informacijskih sistemov (ISACA). Odgovoren je za koordinacijo in vodenje IT strokovnjakov pri pregledu informacijskih sistemov v okviru revizijskih projektov. Ima 8 let izkušenj s področja izvajanja in vodenja revizij informacijskih sistemov, notranjih revizij, dogovorjenih postopkov, projektov vpeljave informacijskih rešitev ter uvedbe notranjih kontrol.

 

Izobraževalno srečanje je brezplačno in poteka v organizaciji Slovenskega državnega holdinga.

 

Prosimo, da zaradi lažje organizacije izobraževanja, vašo udeležbo potrdite preko prijavnega obrazca zgoraj (v sivem okvirčku) najkasneje do 15. junija 2016.

 

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo.

 

 

Nazaj na vsa izobraževanja