Prodane kapitalske naložbe

Prodane družbe.

Zaključeni postopki

Abanka d.d.

Kupec Nova KBM d.d.                                              
Datum sklenitve pogodbe 20. 6. 2019
Lastniški delež SDH (%)  /
Lastniški delež RS (%) 100

 

 

Novice za: Abanka d.d.

DTK Murka, družba tveganega kapitala, d. o. o. – v likvidaciji

Kupec UD2, d. o. o.                                              
Datum sklenitve pogodbe 21. 12. 2022
Lastniški delež SDH (%)  /
Lastniški delež RS (%) 49,00

 

 

Adria Airways, d. d.

Kupec

AA INTERNATIONAL AVIATION HOLDING GMBH

Datum sklenitve pogodbe 19. 1. 2016
Lastniški delež SDH (%) 0,98
Lastniški delež RS (%)

72,95

 

Novice za Adria Airways, d. d.

Adria Airways Tehnika, d. d.

Kupec

LINETECH HOLDING S.A.

Datum sklenitve pogodbe 24. 11. 2015
Lastniški delež SDH (%) 52,3
Lastniški delež RS (%)

/

Novice za Adria Airways Tehnika, d. d.

Aerodrom, d. d.

Kupec

FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE

Datum sklenitve pogodbe 5. 9. 2014
Lastniški delež SDH (%) 6,80
Lastniški delež RS (%)

50,70

 

 

Novice za Aerodrom Ljubljana, d. d.

Cimos, d. d.

Kupec TCH 
Datum sklenitve pogodbe 14. 10.  2016
Lastniški delež SDH (%) /
Lastniški delež RS (%)

24,26

 

Novice za Cimos, d. d.

Elan, d. d.

Kupec

MERRIL LYNCH INTERNATIONAL

WILTAN ENTERPRISES LIMITED

Datum sklenitve pogodbe 30. 7. 2015
Lastniški delež SDH (%)

49,03

Lastniški delež RS (%)

/

 

Novice za Elan, d. o. o.

Fotona, d. d.

Kupec

GORES LASER HOLDINGS, LP

Datum sklenitve pogodbe 30. 1. 2014
Lastniški delež SDH (%) 70,48
Lastniški delež RS (%)

/

Helios, d. d.

Kupec

REMHO BETEILIGUNGS GMBH

Datum sklenitve pogodbe 16. 10. 2013
Lastniški delež SDH (%) 9,54
Lastniški delež RS (%)

/

 

Intereuropa d. d.

Kupec Pošta Slovenije d. o. o.                                              
Datum sklenitve pogodbe 27. 9. 2021
Lastniški delež SDH (%) 1,73
Lastniški delež RS (%) /

Meta Ingenium, družba tveganega kapitala, d. o. o.

Kupec Meta Ventures S.r.l.                                                    
Datum sklenitve pogodbe  29. 7. 2020
Lastniški delež SDH (%)  /
Lastniški delež RS (%) 48,9958

 

 

Novice za: Meta Ingenium, družba tveganega kapitala, d. o. o.

Letrika, d. d.

Kupec

MAHLE HOLDING AUSTRIA GMBH

Datum sklenitve pogodbe 20. 6. 2014
Lastniški delež SDH (%) 7,10
Lastniški delež RS (%)

/

 

NLB d. d.

Kupec

MEDNARODNI IN DOMAČI INSTITUCIONALNI VLAGATELJI TER FIZIČNE OSEBE

Datum sklenitve pogodbe 19. 6. 2019
Lastniški delež SDH (%) 0
Lastniški delež RS (%)

25 % + 1 delnica

 

Novice za NLB d. d.

Nova KBM, d. d.

Kupec

APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, LLC, EBRD (BISER BIDCO S.À.R.L.)

Datum sklenitve pogodbe 30. 6. 2015
Lastniški delež SDH (%) /
Lastniški delež RS (%)

100,00

 

Novice za Nova KBM, d. d.

Paloma, d. d.

Kupec

ECO-INVESTMENT, A.S. IN ECO INVEST SVK

Datum sklenitve pogodbe 24. 2. 2017
Lastniški delež SDH (%) 30,35
Lastniški delež RS (%)

/

 

Novice za Paloma d.d.

Salomon d. o. o.

Kupec

B-Solventa d. o. o.

Datum sklenitve pogodbe 21. 1. 2024
Lastniški delež SDH (%) 30,59
Lastniški delež RS (%)

/

 

Novice za Salomon d. o. o.

Žito, d. d.

Kupec

PODRAVKA, D. D.

Datum sklenitve pogodbe 21. 4. 2015
Lastniški delež SDH (%) 12,26
Lastniški delež RS (%)

/

 

Novice za Žito, d.d.

Pregled že sklenjenih pogodb manjših deležev

Podrobnejši podatki v zvezi z realizacijo prodaj manjših kapitalskih naložb so prikazani v nadaljevanju.

 

Družba

Kupec

Datum pogodbe

Delež SDH v %

Delež RS v %

A-Cosmos d. d. A-Cosmos d. d. 27. 6. 2016 - 0,81
Agis Technologies, d. d. fizična oseba 11. 4. 2024 - 0,00
Dom upokojencev Idrija d. o. o. FMR d. d. 8. 8. 2016 - 18,91
Ekoen d. o. o. fizična oseba 21. 9. 2016 - 49,07

Energetika Črnomelj d. o. o.

Petrol d. d.

8. 7. 2016

-

49,30

Geoplin d. o. o. Petrol d. d. 25. 7. 2016 in 29. 12. 2017 - 16,23
Geoplin d. o. o. Petrol d. d. 9. 2. 2017 0,05 -
Gorenjska banka d. d. AIK banka a. d. marec 2019 - 0,31
Hram holding d. d. Hram holding d. d. 28. 1. 2021 - 0,01

Intertrade ITA d. d.

Interra d. o. o.

24. 4. 2017

7,69

-

KDD d. d. KDD d. d. 29. 5. 2017 19,23 -
KD Group d. d. prodaja preko borze september 2021 - 0,00
KS NALOŽBE, d. d. Kapitalska družba, d. d. 19. 12. 2023 - 0,00
Mercator d. d.  Fortenova Grupa d. d. 21. 6. 2021 - 0,00
Murka d. d. Finančna pot d. d. 16. 9. 2016 - 0,17
Počitniška skupnost Krško d. o. o. Labod PSK d. o. o. 11. 10. 2016 - 1,46
Regionalni center za razvoj d. o. o. fizična oseba 12. 2. 2021 - 0,09
Skupina Prva, d. d. fizična oseba 12. 4. 2024 0,00 -
Tekol, d. d. ILIRIKA MODRA ZVEZDA, d. d.  24. 4. 2024 - 0,00
Telemach Rotovž d. d. Telemach d. o. o. 4. 5. 2017 - 1,17

Telemach Tabor d. d.

Telemach d. o. o.

8. 8. 2016

-

0,04

Terra Firma, d. d. fizična oseba 18. 12. 2023 0,06 -
Terra Mediterranea, d. d. Terra Firma, d. d. 25. 10. 2023 42,85 -

Toplotna oskrba d. o. o.

fizična oseba

15. 6. 2017

-

49,17

Varnost sistemi d. o. o. Varnost sistemi d. o. o. 29. 10. 2021 9,74 -
VIPA HOLDING d. d. Kapitalska družba, d. d. 19. 12. 2023 - 0,00