Prodane kapitalske naložbe

Prodane družbe.

Zaključeni postopki

Adria Airways, d. d.

Kupec

AA INTERNATIONAL AVIATION HOLDING GMBH

Datum sklenitve pogodbe 18. 1. 2016
Lastniški delež SDH (%) 0,98
Lastniški delež RS (%)

72,95

 

Novice za Adria Airways, d. d.

Adria Airways Tehnika, d. d.

Kupec

LINETECH HOLDING S.A.

Datum sklenitve pogodbe 24. 11. 2015
Lastniški delež SDH (%) 52,3
Lastniški delež RS (%)

/

Novice za Adria Airways Tehnika, d. d.

Aerodrom, d. d.

Kupec

FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE

Datum sklenitve pogodbe 5. 9. 2014
Lastniški delež SDH (%) 6,80
Lastniški delež RS (%)

50,70

 

 

Novice za Aerodrom Ljubljana, d. d.

Cimos, d. d.

Kupec TCH 
Datum sklenitve pogodbe 14. 10.  2016
Lastniški delež SDH (%) /
Lastniški delež RS (%)

24,26

 

Novice za Cimos, d. d.

Elan, d. d.

Kupec

MERRIL LYNCH INTERNATIONAL

WILTAN ENTERPRISES LIMITED

Datum sklenitve pogodbe 30. 7. 2015
Lastniški delež SDH (%)

49,03

Lastniški delež RS (%)

/

 

Novice za Elan, d. o. o.

Fotona, d. d.

Kupec

GORES LASER HOLDINGS, LP

Datum sklenitve pogodbe 30. 1. 2014
Lastniški delež SDH (%) 70,48
Lastniški delež RS (%)

/

Helios, d. d.

Kupec

REMHO BETEILIGUNGS GMBH

Datum sklenitve pogodbe 16. 10. 2013
Lastniški delež SDH (%) 9,54
Lastniški delež RS (%)

/

 

Letrika, d. d.

Kupec

MAHLE HOLDING AUSTRIA GMBH

Datum sklenitve pogodbe 20. 6. 2014
Lastniški delež SDH (%) 7,10
Lastniški delež RS (%)

/

 

NLB d. d.

Kupec

MEDNARODNI IN DOMAČI INSTITUCIONALNI VLAGATELJI TER FIZIČNE OSEBE

Datum sklenitve pogodbe 18. 12. 2018
Lastniški delež SDH (%) 0
Lastniški delež RS (%)

65 %


Novice za NLB d. d.

Nova KBM, d. d.

Kupec

APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, LLC, EBRD (BISER BIDCO S.À.R.L.)

Datum sklenitve pogodbe 30. 6. 2015
Lastniški delež SDH (%) /
Lastniški delež RS (%)

100,00

 

Novice za Nova KBM, d. d.

Paloma, d. d.

Kupec

ECO-INVESTMENT, A.S. IN ECO INVEST SVK

Datum sklenitve pogodbe 24. 2. 2017
Lastniški delež SDH (%) 30,35
Lastniški delež RS (%)

/

 

Novice za Paloma d.d.

Žito, d. d.

Kupec

PODRAVKA, D. D.

Datum sklenitve pogodbe 21. 4. 2015
Lastniški delež SDH (%) 12,26
Lastniški delež RS (%)

/

 

Novice za Žito, d.d.

Pregled že sklenjenih pogodb manjših deležev

Podrobnejši podatki v zvezi z realizacijo prodaj manjših kapitalskih naložb so prikazani v nadaljevanju.

 

Družba

Kupec

Datum pogodbe

Delež SDH v %

Delež RS v %

A-Cosmos, d. d. A-Cosmos, d. d. 27. 6. 2016 - 0,81%
Dom upokojencev Idrija, d. o. o. FMR, d. d. 8. 8. 2016 - 18,91%
Ekoen, d. o .o. Rok Suhodolnik 21. 9. 2016 - 49,07%

Energetika Črnomelj, d. o. o.

Petrol, d. d.

8. 7. 2016

-

49,30%

Intertrade ITA, d. d.

Interra, d. o. o.

24. 4. 2017

7,69

-

Murka d. d. Finančna pot, d. d. 16. 9. 2016  - 0,17%
Počitniška skupnost Krško, d. o. o. Labod PSK, d. o. o. 11. 10. 2016 - 1,46%
Telemach Rotovž, d. d. Telemach, d. o. o. 4. 5. 2017 - 1,17%

Telemach Tabor, d. d.

Telemach d. o. o.

8. 8. 2016

-

0,04%

Toplotna oskrba, d. o. o.

Alojz Cugmajster

15. 6. 2017

-

49,17%