Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 29. 5. 2017

12/2017 Koristi modela EFQM in samooocenjevanja za poslovno odlične organizacije

Datum izobraževanja: 29. maj 2017, ob 00.00h do 00.00h
Lokacija: Lokacija: Uradni list (Rotonda), Dunajska 167, Ljubljana (dvorana v pritličju, parkiranje v lastni režiji: garaža Smelt, LPP: 6, 8, 11).

Spoštovani,

vljudno vas vabimo, da se udeležite dvanajstega izobraževalnega srečanja, ki bo organizirano v četrtek, 8. junija 2017, od 14. ure do 16. ure v dvorani Uradnega lista, Dunajska 167, Ljubljana (Rotonda, dvorana v pritličju).

 

Model odličnosti EFQM je neobvezujoče, praktično orodje, ki organizacijam pomaga razumeti lastne ključne prednosti ter priložnosti za izboljšavo. S tem orodjem podjetja ocenijo kje na poti odličnosti so in jim omogoča razumeti vzročno-posledične povezave med tem, kaj njihova organizacija dela, in rezultati, ki jih dosega.

 

Model EFQM je sestavljen iz 9 meril, ki vodstvu – managementu podjetja omogoča celovit pogled na organizacijo, z izvajanjem samoocene pa tako vodstvu, kot tudi nadzornemu svetu daje celovito oceno stanja s ključnimi prednostmi svojega delovanja, kot tudi priložnostmi za izboljšave. Na osnovi priporočila SDH št. 5, se naj velike družbe s kapitalsko naložbo države samoocenjujejo po preizkušenem evropskem modelu odličnosti EFQM in na podlagi samoocene izdelajo tudi poročilo, ki bo pomagalo vodstvu in nadzornemu svetu pri sprejemanju odločitev ter pripravljanju strateških planov za naprej.

 

Model EFQM so kot orodje za svoj način delovanja sprejele že številne uspešne slovenske organizacije kot npr.: Revoz, Krka, Trimo, TPV, Elektro Gorenjska, Luka Koper, BSH, Hermes Softlab, odelo Slovenija, Lotrič Meroslovje, Elektro Celje, Droga Kolinska, Mahle Letrika, Elektro Maribor, Adria Mobil, itd. Bodite tudi Vi, eden izmed odličnih organizacij.

 

Cilji izobraževanja/predavanja so:

  • seznaniti se z evropskim modelom EFQM,
  • preko primerov dobrih praks pogledati koristi modela EFQM,
  • seznaniti se z načini izvajanja samoocene in priprave kvalitetnega končnega poročila,
  • kakšen pomen ima izvedena samoocena za vodstvo in nadzorni svet,
  • nadzornike in vodstvo organizacij usposobiti za vrednotenje rezultatov samoocene.

 

V prvi uri bo preko konkretnih primerov in zgodb o uspehu v Sloveniji in tujini predstavljen model EFQM ter postopek PRSPO. Model EFQM namreč pomeni mnogo več kot le orodje za stalno rast in izboljševanje poslovnih rezultatov. Predstavlja tudi okvir za vpeljavo digitalizacije in krožnega gospodarstva v organizacijo. V nadaljevanju bo nato koristi modela EFQM še podkrepil z lastno poslovno potjo g. Franci Štupar, direktor sektorja Kakovost, Adria Mobil d. o. o., Novo mesto, ki je tudi letošnji zmagovalec PRSPO 2016.

 

Predavateljici: Mateja Valenci, sekretarka, vodja Sektorja za meroslovje in poslovno odličnost, Urad RS za meroslovja in mag. Dominika Rozoničnik, sekretarka, Urad RS za meroslovje.

 

Mateja Valenci, univ. dipl. ekonomistka, je bila v letih od 1996 do 2015 zaposlena na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo na področju ekonomskih odnosov s tujino. V tem času je bila imenovana za Vodjo OECD Nacionalne kontaktne točke za večnacionalne družbe v Sloveniji, delegat Slovenije na Komisiji EU za področje avtonomnih tarifnih opustitev in kvot, ter kot vodja sektorja aktivno sooblikovala in izvajala ukrepe skupne trgovinske politike EU, zastopala interese Slovenije v Svetovni trgovinski organizaciji (WTO), OECD in drugih mednarodnih ekonomskih organizacijah in izvoznih režimih. Pred tem je sodelovala pri kreiranju politike na področju spodbujanja tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij. S sklepom Vlade RS je bila imenovana v Upravni odbor Inštituta za ekonomska raziskovanja in Upravni odbor Instituta za kovinske materiale. Nenehno se je dodatno izobraževala s področij državnih pomoči, tujih jezikov, mednarodnega okolja in EU zakonodaje, splošnega upravnega postopka, diplomatskega in poslovnega protokola, mediacije, družbeno odgovornega poslovanja podjetij… Od novembra 2015 je zaposlena na Uradu RS za meroslovje, ki je organ v sestavi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, kjer vodi Sektor za meroslovje in poslovno odličnost, v okviru katerega se izvaja Priznanje RS za poslovno odličnost (PRSPO).

 

Mag. Dominika Rozoničnik, univ. dipl. inž., je od leta 1999 do leta 2007 delala v gospodarstvu, kjer je uvajala in skrbela za področje standardov ISO 9001 in 14001. Vzporedno je v okviru razvojno raziskovalne enote delovala tudi na področju različnih razvojno raziskovalnih projektov ter skrbela za čim širše povezovanje gospodarstva in izobraževalnih ter raziskovalnih inštitucij. Od leta 2007 je zaposlena v državni upravi in sicer na Uradu RS za meroslovje, ki deluje v okviru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Na Uradu RS za meroslovje poleg izobraževalnih, zakonodajnih in promocijskih aktivnosti pokriva tudi področje poslovne odličnosti PRSPO (Priznanje RS za poslovno odličnost) in od leta 2010 je tudi aktivna ocenjevalka PRSPO. Iz naslova poslovne odličnosti in prenosa dobrih praks v organizacije javnega in zasebnega sektorja je avtorica in soavtorica številnih strokovnih člankov, referatov in brošur

 

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo.

Nazaj na vsa izobraževanja