Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 9. 1. 2017

4/2017: Konsolidirano letno poročilo in prehod na mednarodne standarde računovodskega poročanja

Datum izobraževanja: 9. januar 2017, ob 00.00h do 00.00h
Lokacija: Lokacija: Uradni list (Rotonda), Dunajska 167, Ljubljana (dvorana v pritličju, parkiranje v lastni režiji: garaža Smelt, LPP: 6, 8, 11).

Spoštovani,

vljudno vas vabimo, da se udeležite četrtega izobraževalnega srečanja, ki bo organizirano v četrtek, 2. februarja 2017, od 14. ure do 16. ure v dvorani Uradnega lista, Dunajska 167, Ljubljana (Rotonda, dvorana v pritličju).

 

Za pripravo konsolidiranega letnega poročila za leto 2016 že veljajo spremenjene določbe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki med drugim določa, da morajo družbe, ki so obvezne pripraviti konsolidirano letno poročilo, le tega pripraviti v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP). Vse družbe, ki so do sedaj pripravljale konsolidirano letno poročilo v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) so torej v letu 2016 le-tega zavezane pripraviti po MSRP. Kljub temu, da takšna zakonska zahteva velja samo za konsolidirano letno poročilo (razen določenih izjem) pa se večina podjetij odloči, da bo po MSRP pripravljajo tudi posamične računovodske izkaze oz. letno poročilo družbe.

 

Sam prehod na MSRP ima lahko pomembne učinke na premoženjsko stanje družbe in skupine in prav je, da člani uprav, ki so odgovorni za pripravo letnega poročila in nadzorniki, ki so odgovorni za sprejetje letnega poročila poznajo strokovno podlago za vsebinske spremembe pri tem prehodu. MSRP se od SRS razlikujejo tudi v obveznih razkritjih v letnem poročilu, zato je smiselno, da so člani uprav in nadzorniki seznanjeni vsaj s pomembnimi razkritji v letnem poročilu, ki jih dodatno zahtevajo MSRP-ji.

 

Odgovornosti uprav in nadzornikov pri pripravi in sprejemanju konsolidiranega letnega poročila so podobne njihovim odgovornostim pri letnem poročilu družbe. Poznavanje posebnosti vsebine konsolidiranega letnega poročila je zato nujno.

 

Vsebina izobraževanja:

  • Zakonske podlage za pripravo konsolidiranega letnega poročila po MSRP
  • Na kaj morajo biti posebej pozorni člani uprav in nadzorniki pri pripravi in sprejemanju konsolidiranega letnega poročila
  • Bistvene razlike med SRS in MSRP
  • Prehod iz SRS na MSRP – ter vpliv tega prehoda na premoženjsko stanje družbe in skupine, v zvezi s tem potrebna razkritja v letnem poročilu ter pasti, na katere mora biti pozoren nadzornik.

 

Način izvedbe: klasično predavanje

 

Predavatelj: Dušan Hartman, PwC, direktor v reviziji in pooblaščeni revizor, PwC

Dušan Hartman ima 25 let izkušenj na področju revidiranja računovodskih izkazov po SRS in MSRP. Njegova specializacija pa je prav področje konsolidiranja. Na tem področju ima dolgoletne praktične izkušnje pri revidiranju velikih mednarodnih korporacij, kakor tudi velikih slovenskih podjetij. Svoja znanja že dolga leta prenaša na svoje kolege v obliki notranjih in zunanjih izobraževanj ter seminarjev. Dušan je zadolžen tudi za izobraževanje pooblaščenih revizorjev s področja konsolidiranja na Slovenskem inštitutu za revizijo, kjer je bil tudi vodja delovne skupine za pripravo novega PSR 10, ki obravnava področje konsolidiranja. Dušan Hartman je član strokovnega sveta Slovenskega inštituta za revizijo.

 

Izobraževalno srečanje je brezplačno in poteka v organizaciji Slovenskega državnega holdinga.

Prosimo, da zaradi lažje organizacije izobraževanja, vašo udeležbo potrdite preko zgornje prijavnice.

 

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo.

 

 

Nazaj na vsa izobraževanja