Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 7. 6. 2018

7/2018 Dvignite donosnost: uporabite prave vzvode in porazdelite moč

Datum izobraževanja: 7. junij 2018, ob 14.00h do 16.00h
Lokacija: Uradni list (Rotonda, dvorana v pritličju), Dunajska 167, Ljubljana (parkiranje v lastni režiji: garaža Smelt, LPP: 6, 8, 11) od 14.00 do 16.00 ure

Ali vodstvo izvaja ustrezne ukrepe glede na razvojno fazo, v kateri se družba nahaja? Je podjetje izmojstrilo dejavnike delovnega in učečega okolja, preden oblikuje inovativno organizacijsko kulturo? 

V inovativnih organizacijah prevladuje participativni (vključujoči) način delovanja. Medtem kot v učečih okoljih potrebujemo vsaj 10 % strateško aktivnih zaposlenih, v inovativnih celo nad 30 %.  Doktrina vodenja, utemeljena na močnih strukturah, ki jih vzpostavlja vodja in ter na pričakovanju, da se bodo ljudje obnašali, kot jim velevajo pravila, v dobi znanja odpovedujejo. Enako je s hierarhičnimi organizacijskimi strukturami. 

Na dinamično zastavljenem srečanju bomo predstavili rezultate raziskave, ki je potekala jeseni 2017 v sodelovanju z Združenjem Manager. Razkrili bomo, pri katerih dejavnikih družbe zaostajajo, predvsem na področju nizke produktivnosti in dodane vrednosti. 

Nanizali bomo vzvode dviga uspešnosti, učinkovitosti in preobrazbe v posameznih fazah razvoja ter predstavili konkretne primere dobre prakse naprednih družb: kaj delajo drugače?

Vsebine bodo udeležencem v pomoč pri pravilnem usmerjanju razvoja in preobrazbe družb ter doseganja ciljne donosnosti.

Predavata:

  • mag. Sonja Klopčič, razvijalka sodobnega vodenja, avtorica knjige Voditeljstvo
  • mag. Edita Krajnović, Mediade, vodja metodologije Zlata nit, izbor zaposlovalca leta

 

Mag. Sonja Klopčič, direktorica, VODITELJSTVO, Vodenje, razvoj in svetovanje je dipIomirana inženirka elektrotehnike in magistrica poslovodenja in organizacije. Izkušnje je nabirala kot razvojnica v druži Eti d. d., direktorica podjetja Oria Computers d. o. o., direktorica razvoja kompetenc v skupini Trimo, kot predsednica uprave družbe Svea, d. d. in kot v. d. direktorice Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete. Zdaj je neodvisna poslovna razvijalka sodelovalnega voditeljstva in soustvarjalka voditeljstva nove dobe v naprednih organizacijah. Je avtorica prve slovenske knjige o voditeljstvu v poslovnem svetu. Habilitirana je kot višja predavateljica za področje organizacije in managementa.

Je zlata članica Združenja Manager in dolgoletna članica UO Sekcije managerk ter članica Združenja nadzornikov Slovenije. V NS Eti je delovala kot (zunanja) predstavnica zaposlenih. Deluje kot članica krovne skupine za mentorstvo pri Združenju Manager in vodi projekt mentorske mreže pri ženski sekciji, kot mentorica pa je aktivna tudi v programu AmCham Young Potentials.

Za svoje delo na področju podjetništva je od GZS prejela priznanje Pionir podjetništva. Podjetje Oria Computers je pod njenim vodstvom prejelo nagrado HRM Projekt in priznanje za uvajanje koncepta učečega se podjetja. Inovacija Victoria, kjer je soavtorica, je prejemnica zlatega priznanja Območne gospodarske zbornice Zasavje. Bila je tudi med prejemniki nagrade Feniks za projekt InCo – gibanje za inovacijske preboje. Revija Manager jo je uvrstila med 25 izvirnih managerjev, revija Kapital pa med 50 vplivnih poslovnih žensk.

 

Mag. Edita Krajnović, direktorica, Mediade je poklicno pot je začela v akademskem okolju, na katedri za finance Ekonomske fakultete v Ljubljani. Strokovni izziv jo je vodil v poslovno prakso in v večjo povezavo s trgom: kot direktorica trženja in odnosov z javnostmi v SKB banki in nato kot direktorica oglasnega trženja in izvršna direktorica GV Revij je poglabljala področji trženja in managementa. Ekipa se je pod njenim vodstvom razvila eno do treh najboljših ekip oglasnega trženja v Sloveniji. 

Leta 2005 je soustanovila podjetje Mediade in širila raziskovalno delo na področje inovativnosti in razvoja zaposlenih. Za izvirno publikacijo Podjetniki v podjetju, namenjeno razvoju kulture inovativnosti in talentov, je v soavtorstvu leta 2006 prejela bronasto priznanje GZS OZ Ljubljana za inovacijo. Sodeluje v programskem odboru MQ konference za inovativno voditeljstvo in uredništvu MQ revije in od leta 2018 vodi delovno skupino za sodobno voditeljstvo pri Združenju Manager. Je vodja metodologije Zlata nit: izbor zaposlovalca leta in Gazela: izbor najboljših med najhitreje rastočimi podjetji, preko česar raziskuje značilnosti organizacij, ki se uspešno spreminjajo in rastejo.

 

Nazaj na vsa izobraževanja