Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 15. 1. 2020

1/2020: Pregled ključnih pristojnosti in odgovornosti revizijskih komisij z vidika Agencije za javni nadzor nad revidiranjem kot revizijskega regulatorja

Datum izobraževanja: 15. januar 2020, ob 13.00h do 16.00h
Lokacija: Hotel Lev, Vošnjakova ulica 1, Ljubljana

 

Slovenski državni holding, d. d. (SDH) in Agencija za javni nadzor nad revidiranjem (ANR) vas vljudno vabita, da se udeležite izobraževalnega srečanja, ki bo organizirano v sredo, 15. januarja 2020, od 13h – 16h v dvorani Karantanija Hotela Lev v Ljubljani.

Glavne teme izobraževalnega srečanja bodo: 

 • Bistvene informacije o strukturi revizijskega trga v Sloveniji in pregled zakonskega okvirja za delovanje revizijskih komisij 
 • Ključne naloge in pristojnosti revizijskih komisij ter 
 • Vloga Agencije za javni nadzor nad revidiranjem kot regulatorja na revizjskem trgu
 • Ugotovitve Agencije iz opravljenih nadzorov nad kakovostjo poslovanja revizijskih družb o delovanju revizijskih komisij v praksi, s predlogi izboljšav
 • Podrobnejši pregled ključnih pristojnosti revizijskih komisij, s konkretnimi predlogi glede učinkovitega delovanja revizijskih komisij
   

Program dogodka:

12.45  Prihod udeležencev in registracija

13.00  Nagovor organizatorjev dogodka
mag. Mojca Majič, direktorica ANR
Boštjan Koler, član uprave SDH

13.15 – 14.00  Revizijski trg v RS in zakonski okvir za delovanje revizijskih komisij (Tomo Sbrizaj, pravnik)
Struktura revizijskega trga (prihodki revizijskih družb, delež BIG4 in ostalih,   struktura revizorjevih mnenj…)
Definicija subjektov javnega interesa po ZGD-1 in ZRev-2

Ključne novosti na področju revidiranja:

 • večletne pogodbe o revidiranju
 • obvezna rotacija
 • prepoved revidiranja in prepovedane storitve
 • nerevizijske storitve

Dodatne obveznosti revizorjev subjektov javnega interesa

14.00 – 15.00 Naloge in pristojnosti revizijskih komisij ter ugotovitve Agencije iz opravljenih nadzorov o delovanju revizijskih komisij v praksi 
(Mateja Cimerman, namestnica direktorice, pooblaščena revizorka)
Obveznosti in naloge revizijskih komisij skladno z Uredbo, ZGD-1 in Zakonom o revidiranju
Pomembnost informacij za učinkovito delovanje revizijskih komisij
Pristojnosti in vloga Agencije v zvezi z delovanjem revizijskih komisij
Dosedanje ugotovitve opravljenih nadzorov o delovanju revizijskih komisij
Nadzor nad delom revizijskih komisij – pogled naprej in morebitno ukrepanje Agencije ob ugotovljenih kršitvah zakonskih obveznosti
Sodelovanje revizijske komisije z Agencijo kot regulatorjem

15.00 – 15.15 Odmor za kavo

15.15 – 16.00  Revizijska komisija kot pomemben člen korporativnega upravljanja (mag. Mitja Skitek, pomočnik direktorice, pooblaščeni revizor)
Sestava in neodvisnost revizijske komisije
Izbor in imenovanje zunanjega revizorja
Presoja opravljanja nerevizijskih storitev
Seje revizijske komisije
Sodelovanje pri opredelitvi pomembnih področij revidiranja (KAM-i)
Kazalci kakovosti zunanje revizije

 

Način izvedbe: klasično predavanje s primeri iz prakse

Izobraževanje je predvsem namenjeno članom nadzornih svetov, revizijskih komisij in članom uprave. 

Izobraževalno srečanje je brezplačno in poteka v organizaciji Slovenskega državnega holdinga.

 

Nazaj na vsa izobraževanja