Izjava o dostopnosti

Uvodno o dostopnosti

Slovenski državni holding, d. d., se zavezuje omogočati dostopnost svojega spletišča www.sdh.si v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče www.sdh.si.

 

Stopnja skladnosti

Spletišče Slovenskega državnega holdinga je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi v nadaljevanju naštetih izjem.

 

Nabor storitev za dostopnost

Spletno mesto vam omogoča:

  • izbiro barvnega kontrasta,
  • izbiro velikosti pisave,
  • prikaz položaja, kje na spletišču se trenutno nahajamo (drobtinice),
  • navigacija po spletnem mestu s tipkovnico.

 

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča sdh.si nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.
Primeri takih vsebin so:

  • prikazi podatkov v obliki grafikonov,
  • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
  • različne kompleksne tabele s podatki.

 

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 17. 9. 2020.

Uporabljena je bila metoda iz prve alineje točke (a) člena 3(1) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 – samoocena organa javnega sektorja.

Izjava je bila nazadnje pregledana 17. 9.  2020.

 

Povratne in kontaktne informacije

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informacijah ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe Direktive, sprejemamo na elektronski naslov info@sdh.si. Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od njegovega/njenega prejema. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bo sporočeno, kdaj bo odgovor podan in razlogi za zakasnitev odgovora.

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo.

 

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov: gp.uiv@gov.si

Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana

www.uiv.gov.si