Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 16. 12. 2013

9. izobraževalno srečanje za državne družbe: Nadziranje učinkovitosti upravljanja tveganj - sestavni del korporativnega upravljanja

Datum izobraževanja: 16. december 2013, ob 00.00h do 00.00h
Lokacija:

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB

V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SOD

- vsem članom organov

 

VABILO NA IZOBRAŽEVALNO SREČANJE 9/2013:

 

Naslov predavanja: Nadziranje učinkovitosti upravljanja tveganj – sestavni del korporativnega upravljanja

Datum izvedbe: četrtek, dne 16. januarja 2014, ob 14. uri

Lokacija: City hotelu Ljubljana, Dalmatinova 15 (dvorana v pritličju)

 

 

Spoštovani,

 

vljudno vas vabimo na deveto izobraževalno srečanje, ki bo organizirano v četrtek, dne 16. januarja 2014, od 14. do 16. ure v City hotelu Ljubljana, Dalmatinova 15 (dvorana v pritličju).  Predavanje bo izvedla Katjuša Arko, vodja oddelka notranjerevizijskih storitev v KPMG.

 

Na predavanju z naslovom »Nadziranje učinkovitosti upravljanja tveganj – sestavni del korporativnega upravljanja« « bomo izpostavili sledeče pomembne vidike:

 • Opredelitev različnih odgovornosti in vlog v zvezi z upravljanjem tveganj; tri obrambne linije
 • Zahteve zakonodaje
 • Nadziranje učinkovitost sistema upravljanja tveganj – vloga nadzornega sveta
 1. Pridobivanje in kakovost informacij o obvladovanju tveganj družbe
 2. Vloga notranje revizije
 3. Vloga službe za upravljanje tveganj
 4. Predstavitev rezultatov globalne KPMG raziskave med nadzorniki o njihovih pričakovanjih in oceni glede informacij o izpostavljenosti tveganjem ter prispevku zunanje in notranje revizije v zvezi z upravljanjem tveganj (raziskavo izvaja KPMG's Audit Committee Institute)

 

Način izvedbe: klasično predavanje

 

Člani nadzornega sveta morajo ravnati s skrbnostjo vestnih in poštenih gospodarstvenikov ter izključno v korist družbe. Pri tem so dolžni upoštevati priporočila dobrih praks in kodeksov, ki so jih družbe sprejele. Dolžnost skrbnega ravnanja vključuje dolžnost osebnega sodelovanja v delu nadzornega sveta, skrb za pravilno in pravočasno delovanje nadzornega sveta, dolžnost zahtevati ustrezna poročila od uprave in se z njimi seznaniti, oceniti primernost kandidatov za člane uprave in spremljati delo uprave in opozarjati na morebitne nepravilnosti. V koncernskih družbah so člani nadzornega sveta obvladujoče družbe odgovorni tudi za nadzor nad upravo obvladujoče družbe, ki posredno vpliva tudi na vodenje odvisne družbe.

 

Spremljanje učinkovitosti notranje kontrole v družbi, notranje revizije, če obstaja, in sistemov za obvladovanje tveganje je ena od pomembnih nalog revizijskih komisij nadzornih svetov, ki jim jo nalaga Zakon o gospodarski družbi. Člani nadzornega sveta so solidarno odgovorni družbi za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njihovih nalog, razen če dokažejo, da so pošteno in vestno izpolnjevali svoje dolžnosti. Še dodano skrbnost pa se pričakuje v času finančne in gospodarske krize, ki je prizadela številna podjetja.

 

Izobraževanje je priporočljivo za:

 • člane nadzornih svetov in revizijskih komisij NS,
 • člane uprav,
 • odgovorne za upravljanje tveganj,
 • odgovorne za področje korporativnega upravljanja.

 

 

Katjuša Arko, je zaposlena v družbi KPMG poslovno svetovanje, d. o. o.. Diplomirala je na ekonomski fakulteti v Ljubljani. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo je pridobila naziva preizkušene notranje revizorke in revizorke. Ministrstvo za finance pa ji je podelilo naziv državne notranje revizorke. Ima dolgoletne izkušnje na področju zunanje in notranjega revidiranja. V KPMG vodi oddelek notranjerevizijskih storitev in svetovanja na področju upravljanja tveganj.

 

Izobraževalno srečanje je brezplačno in potekala v organizaciji Slovenske odškodninske družbe.

 

Prosimo, da vašo udeležbo potrdite preko prijavnice na spletni strani SOD (AKTUALNO/IZOBRAŽEVANJE ZA DRUŽBE) http://www.so-druzba.si/sl-si/Aktualno/8, najkasneje do 13. januarja 2014.

 

Na novih spletnih straneh bomo objavljali vsa aktualna izobraževanja, prav tako pa je dostopna tudi brošura vseh izobraževalnih srečanj v letu 2013/14.

 

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo.

Nazaj na vsa izobraževanja