Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 23. 1. 2018

1/2018 Sodelovanje z revizorji in novosti na področju letnih poročil – novosti, trendi, dobre prakse

Datum izobraževanja: 23. januar 2018, ob 14.00h do 16.00h
Lokacija: Uradni list (Rotonda, dvorana v pritličju), Dunajska 167, Ljubljana (parkiranje v lastni režiji: garaža Smelt, LPP: 6, 8, 11)

Spoštovani,

vljudno vas vabimo, da se udeležite izobraževalnega srečanja, ki bo organizirano v TOREK, 23. januar 2018, med 14. in 16. uro v dvorani Uradnega lista, Dunajska 167, Ljubljana (Rotonda, dvorana v pritličju).

 

V praksi se vse več revizijskih komisij začenja podrobneje in bolj poglobljeno ukvarjati z zunanjim revizorjem. Njihovo zanimanje se v luči smernic različnih združenj iz leta v leto dopolnjuje. Hkrati za leto, končano 31. 12. 2017 končno postaja aktualno dodatno poročanje revizijskim komisijam oziroma nadzornim svetom, kot ga od zunanjega revizorja zahteva nova evropska regulativa. Novosti veljajo sicer le za subjekte javnega interesa, v praksi pa ne gre prezreti, da se posledično spreminjajo zahteve tudi v drugih družbah. Kako, kdaj, kaj in zakaj? Na ta vprašanja bomo odgovorili v prvem delu izobraževanja in vas oborožili za finale sodelovanja z revizorji – obravnavo letnih poročil, revizorjevih poročil in drugih revizorjevih ugotovitev.

 

V drugem delu izobraževanja se bomo posvetili vedno aktualni tematiki letnega poročila in njegove vsebine. Vsakoletnih sprememb v zakonodaji smo že vajeni, prav tako se letno spreminjajo trendi in dobrim praksam, ki jih narekuje trg in ki jih postavljajo največje družbe. Letno poročilo je ogledalo družbe, dokument, s katerim uprava nagovori vse deležnike. Ravno zaradi široke dostopnosti javnosti je pomembno, da je uravnoteženo ter da poda resnično sliko tekočega poslovanja, dosežkov ter pogleda v prihodnost. Čedalje bolj pomemben del letnega poročila je poročanje o trajnostnem razvoju in družbeni odgovornosti, ki je za leto 2017 za subjekte javnega interesa tudi obvezno.

 

Ključno vlogo pri pripravi letnega poročila imajo zagotovo uprave družb, izredno pomembni v procesu sprejemanja letnega poročila pa so tudi člani nadzornih svetov in revizijskih komisij. V okviru izobraževanja bomo zato predstavili letno poročilo z vidika zakonskih zahtev, ki jih narekuje predvsem Zakon o gospodarskih družbah (ZGD), vlogo članov uprav, nadzornih svetov ter revizijskih komisij ter glavna področja, ki pri pripravi in odobritvi letnega poročila zahtevajo še posebno pozornost.

 

Zakaj se udeležiti predavanja:

  • Predstavili bomo dobre prakse sodelovanja med revizijskimi komisijami in revizorji.
  • Pripravili vas bomo na pogovor z revizorjem v zvezi z revizorjevim poročilom ter dodatnim poročilom revizijski komisiji.
  • Osvežili bomo znanje s področja zakonodaje, ki je relevantna za pripravo letnih poročil, s poudarkom na novem ZGD in nefinančnem poročanju.
  • Znova bomo osvetlili področje odgovornosti članov uprav ter nadzornih svetov, še posebej Izjave o upravljanju.
  • Pregledali bomo področja, ki so še posebej pomembna za kakovostno pripravo letnega poročila.
  • Izpostavili bomo predvsem področja, ki so še vedno šibka točka pri predstavljanju ter razkrivanju v letnih poročilih.

 

Izobraževanje je primerno za:

  • vodstvene kadre
  • člane NS in revizijskih komisij)
  • finančne direktorje

 

Predavateljica:

Katarina Kadunc, direktorica v reviziji, Deloitte revizija, d. o. o.

 

Način izvedbe: klasično predavanje

Izobraževalno srečanje je brezplačno in poteka v organizaciji Slovenskega državnega holdinga.

 

Katarina Kadunc, ACCA, je direktorica v reviziji v slovenski pisarni družbe Deloitte v Ljubljani. Družbi Deloitte se je pridružila leta 2003, zaradi svojega predhodnega znanja in izkušenj pa je v podjetju hitro napredovala. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani (smer finance, računovodstvo in revizija) zaključila izobraževanje na Slovenskem inštitutu za revizijo ter pridobila naziv pooblaščene revizorke. V letu 2009 je pridobila licenco združenja ACCA, v letu 2014 pa naziv preizkušene notranje revizorke pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

 

Gospa Kadunc je vodja Centra odličnosti za korporativno upravljanje v okviru Deloitte Adriatic in aktivna predavateljica. Na temo korporativnega upravljanja predava v okviru Deloitte Akademije, odgovorna pa je tudi za vodenje projektov presoje kakovosti notranjerevizijskih funkcij ter ocene delovanja nadzornih svetov. 

Nazaj na vsa izobraževanja