Dividende

Odgovoren pristop do politike dividend.

Dividende v letu 2023

V letu 2023 bo znesek izplačanih dividend (za poslovno leto 2022) znašal 175,5 mio EUR, kar je nad načrtovanim nivojem iz LNU za to leto, ki je bil 162,6 mio EUR. Najvišji delež dividend bodo pripevale družbe iz stebra Finance, in sicer 40,9 %, sledi steber Turizem in gospodarstvo z 31,9-odstotnim deležem, steber Promet bo prispeval 18,5 % vseh dividend, steber Energetika pa 8,8 %. Med dividende je prišteta tudi stvarna dividenda SŽ v višini 9,8 mio EUR (načrtovana je bila v višini 3 mio EUR).

 

Največji izplačevalci dividend RS in SDH v letu 2023 (za poslovno leto 2022) – po posameznih stebrih in po posameznih družbah

Od posameznih družb je največ dividend izplačala Zavarovalnica Triglav, in sicer 20,3 % vseh dividend. Sledijo Krka, NLB, Luka Koper, SiDG in Petrol. Skupaj je največjih šest izplačevalcev izplačalo več kot 86 % vseh dividend.