Dividende

Odgovoren pristop do politike dividend.

Dividende v letu 2021

Znesek izplačanih dividend v letu 2021 (za poslovno leto 2020) se je glede na leto 2020 občutno povečal in je tudi nad načrtovanim nivojem za to leto. Nizek obseg dividend v letu 2020 (za poslovno leto 2019) je posledica epidemije covida-19 in zaostrenih pogojev poslovanja, ki so se odrazili v poslovanju nekaterih družb. Nižje izplačilo dividend je bilo predvsem posledica omejitev, ki so jih v zvezi z izplačili dividend bank in zavarovalnic v letu 2020 uvedle nadzorne institucije. Regulatorji so v letu 2021 omilili pogoje izplačil dividend za banke in zavarovalnice in jim tako omogočili izplačilo dividend.

 

Največji izplačevalci dividend RS in SDH v letu 2021 (za poslovno leto 2020) – po posameznih stebrih

Najvišji delež dividend so prispevale družbe iz stebra Finance, s skoraj enakim deležem sledi steber Turizem in gospodarstvo, nato steber Energetika, najnižji delež pa je prispeval steber Promet.