Dividende

Odgovoren pristop do politike dividend.

Dividende v letu 2022

V letu 2022 se je znesek izplačanih dividend (za poslovno leto 2021) občutno povečal in je znašal 190,7 mio EUR, kar več od načrtovanega nivoja LNU za to leto, ki je bil 182,8 mio EUR. V letu 2021 so izplačane dividende znašale 152,3 mio EUR. Najvišji delež dividend bodo pripevale družbe iz stebra Finance, in sicer 46,9 %, sledi steber Turizem in gospodarstvo z 32,5-odstotnim deležem, steber Energetika bo prispeval 12,5 % vseh dividend, Promet pa 8,1 %.

 

Največji izplačevalci dividend RS in SDH v letu 2022 (za poslovno leto 2021) – po posameznih stebrih

Od posameznih družb bo v letu 2022 (za poslovno leto 2021) največ dividend izplačala Zavarovalnica Triglav, kar 28,8 % vseh predvidenih dividend. Sledijo Krka, NLB, Telekom, Petrol in Luka Koper. Skupaj bo največjih šest izplačevalcev dividend izplačalo 83 % vseh dividend.