Dividende

Odgovoren pristop do politike dividend.

Dividende v letu 2020

Dividende prejete v letu 2020 (za poslovno leto 2019) so bile zaradi spremenjene strukture portfelja že ob koncu leta 2019 načrtovane v občutno nižjem znesku kot za leto 2018 (142,4 mio EUR), zaostritev gospodarskih razmer v letu 2020 zaradi epidemije Covid -19 pa jih je še dodatno oklestila. Izpada načrtovanih izplačil dividend v letu 2020 ne bo mogoče nadomestiti, kljub temu, da so nekatere družbe izplačila dividend povišala (Gen energija, Krka, Petrol).

RS in SDH sta v letu 2020 skupaj prejeli dividende v višini 85,9 milijonov EUR. Nižje izplačilo dividend je tudi posledica omejitev, ki so jih v zvezi z izplačili dividend bank in zavarovalnic v letu 2020 uvedle nadzorne institucije.

 

 

Prejete dividende RS (vključno z ZPIZ) in SDH za poslovna leta 2015–2019 ter dividendnost kapitala

Znesek dividend za poslovno leto 2019 se je glede na pretekla leta občutno znižal. Že pri načrtovanju dividendnih izplačil za poslovno leto 2019 je bilo upoštevano, da bodo ta manjša zaradi predvidenih prodaj dodatnega 10-odstotnega lastniškega deleža RS v NLB in 100-odstotnega lastniškega deleža RS v Abanki – družbah, ki sta leto prej prispevali skoraj polovico (46,6 %) vseh dividendnih izplačil za RS (vključujoč ZPIZ) in SDH. Za poslovno leto 2019 je bilo tako načrtovano, da bodo dividendni prilivi znašali skupaj 142,4 mio EUR, dejansko pa so bili 85,9 mio EUR. Nižje izplačilo dividend je tudi posledica omejitev, ki so jih v zvezi z izplačili dividend bank in zavarovalnic v letu 2020 uvedle nadzorne institucije. V celoti so izpadla načrtovana izplačila dividend NLB, SIJ, Pošte Slovenije in nekaterih drugih manjših družb v portfelju. Nekatere družbe so dividendna izplačila skrčile (Telekom Slovenije, EDP-ji), pri nekaterih izjemah pa je bilo zaradi zelo dobrih poslovnih rezultatov tudi v letu 2020 izplačilo dividend nad načrtovanim (Krka, Gen energija). 

 

Največji izplačevalci dividend RS in SDH v letu 2020 (za poslovno leto 2019) – po upravljavskih stebrih in po posameznih družbah