Dokumentno središče

Vsa poročila in akti na enem mestu.

Finančna poročila in poročila o upravljanju

Pravni in drugi akti

Poročanje v skladu z ZSDH-1

Poročanje v skladu z ZSDH-1

Poročati je potrebno pooblaščencu za skladnost poslovanja in integriteto v roku največ osmih (8) dni. 

 

Zavezanci za poročanje so:

  • člani organov družbe (skupščina, nadzorni svet, uprava in ekonomsko socialni strokovni odbor),
  • zaposleni SDH,
  • člani kadrovske komisije in člani posvetovalnih teles SDH,
  • člani delovnih skupin družbe,
  • družinski član zgoraj navedenih osebv kolikor sprejme darilo v zvezi z delom osebe v SDH ali položajem osebe v SDH.

Kvartalna poročila o upravljanju