Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 4. 4. 2016

Vabilo uprave SDH na srečanje s predstavniki družb

Datum izobraževanja: 4. april 2016, ob 00.00h do 00.00h
Lokacija: hotel Union, Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana, dvorana SREBRNI SALON