Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 9. 1. 2017

2/2017: Letna poročila – novosti, trendi, dobre prakse

Datum izobraževanja: 9. januar 2017, ob 00.00h do 00.00h
Lokacija: Lokacija: Uradni list (Rotonda), Dunajska 167, Ljubljana (dvorana v pritličju, parkiranje v lastni režiji: garaža Smelt, LPP: 6, 8, 11)

Spoštovani,

vljudno vas vabimo, da se udeležite drugega izobraževalnega srečanja, ki bo organizirano v četrtek, 19. januarja 2017, od 14. ure do 16. ure v dvorani Uradnega lista, Dunajska 167, Ljubljana (Rotonda, dvorana v pritličju).

 

Tematika letnega poročila in njegove vsebine je vselej zelo aktualna tema. Letna poročila se prilagajajo spremembam v zakonodaji, trendom, ki jih narekuje trg in dobrim praksam, ki jih postavljajo največje družbe. Letno poročilo je ogledalo družbe, dokument, s katerim uprava nagovori vse deležnike. Ravno zaradi široke dostopnosti javnosti je pomembno, da je uravnoteženo ter da poda resnično sliko tekočega poslovanja, dosežkov ter pogleda v prihodnost. Čedalje bolj pomemben del letnega poročila je poročanje o trajnostnem razvoju in družbeni odgovornosti.

 

Ključno vlogo pri pripravi letnega poročila imajo zagotovo uprave družb, izredno pomembni v procesu sprejemanja letnega poročila pa so tudi člani nadzornih svetov in revizijskih komisij. V okviru izobraževanja bomo zato predstavili letno poročilo z vidika zakonskih zahtev, ki jih narekuje predvsem Zakon o gospodarskih družbah (ZGD), vlogo članov uprav, nadzornih svetov ter revizijskih komisij ter glavna področja, ki pri pripravi in odobritvi letnega poročila zahtevajo še posebno pozornost.

 

Zakaj se udeležiti predavanja:

  • Osvežili bomo znanje s področja zakonodaje, ki je relevantna za pripravo letnih poročil, s poudarkom na novem ZGD.
  • Znova bomo osvetlili področje odgovornosti članov uprav ter nadzornih svetov, še posebej Izjave o upravljanju.
  • Pregledali bomo področja, ki so še posebej pomembna za kakovostno pripravo letnega poročila.
  • Izpostavili bomo predvsem področja, ki so še vedno šibka točka pri predstavljanju ter razkrivanju v letnih poročilih.
  • Ter se dotaknili zahteve 545.člena ZGD, ki govori o poslovanju z obvladujočo družbo.

 

Izobraževanje je primerno za:

  • vodstvene kadre
  • člane NS in revizijskih komisij
  • finančne direktorje

 

Način izvedbe: klasično predavanje

 

Predavateljici: mag. Barbara Žibret Kralj, partnerica v reviziji, Deloitte revizija, d. o. o. in Katarina Kadunc, direktorica v reviziji, Deloitte revizija, d. o. o.

 

Mag. Barbara Žibret Kralj je partnerica v oddelku revizije v slovenski pisarni družbe Deloitte. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Je dobitnica fakultetne Prešernove nagrade in nagrade Banke Slovenije za diplomsko delo. Izkušnje s področja financ je pridobivala na University of Glasgow. Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je zaključila magistrski študij in pridobila naziv magistrica znanosti. V družbi Deloitte je zaposlena 16 let, v tem času je pridobila izjemne delovne izkušnje na področju zunanje revizije ter napredovala do naziva partnerica.

Že nekaj let sodeluje s Slovenskim inštitutom za revizijo pri izvajanju izobraževanj za pridobitev naziva pooblaščeni revizor, na področju izobraževanj pa tudi z drugimi pomembnimi deležniki v slovenskem prostoru.

 

Poleg revizije, kjer se specializira za področje svetovanja in posebnih revizij je v družbi Deloitte odgovorna za številne izobraževalne projekte kot so Deloitte Akademija, interna in eksterna izobraževanja s področja revidiranja, računovodenja, računovodskih standardov ter druga.

 

Katarina Kadunc, ACCA, je direktorica v reviziji v slovenski pisarni družbe Deloitte v Ljubljani. Družbi Deloitte se je pridružila leta 2003, zaradi svojega predhodnega znanja in izkušenj pa je v podjetju hitro napredovala. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani (smer finance, računovodstvo in revizija) zaključila izobraževanje na Slovenskem inštitutu za revizijo ter pridobila naziv pooblaščene revizorke. V letu 2009 je pridobila licenco združenja ACCA, v letu 2014 pa naziv preizkušene notranje revizorke pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

 

Katarina vodi revizijske ekipe za stranke finančnega sektorja. Njene pomembne stranke so Banka Slovenije, Skupina Nova KBM, Unicredit banka Slovenija, Gorenjska banka, Banka Sparkasse, Raiffeisen banka, Deželna banka Slovenije. Sodelovala oz. vodila je ekipe svetovalcev pri pregledih kreditnega portfelja slovenskih bank.

 

Katarina je vodja Centra odličnosti za korporativno upravljanje v okviru Deloitte Adriatic in aktivna predavateljica. Na temo korporativnega upravljanja predava v okviru Deloitte Akademije, odgovorna pa je tudi za vodenje projektov presoje kakovosti notranjerevizijskih funkcij ter ocene delovanja nadzornih svetov. Med njene ključne stranke sodijo Skupina Nova KBM, Deželna banka Slovenije, Poštna banka Slovenije, Skupina Gorenje, Skupina Petrol, Vzajemna d.v.z. ter Mercator d. d. Tekoče govori angleško in hrvaško, ima pa tudi delovno znanje nemščine in italijanščine.

 

Izobraževalno srečanje je brezplačno in poteka v organizaciji Slovenskega državnega holdinga.

 

Prosimo, da zaradi lažje organizacije izobraževanja, vašo udeležbo potrdite preko zgornje prijavnice.

 

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo.

Nazaj na vsa izobraževanja