Sestava portfelja

Pregled deležev panog v portfelju države.

Sestava portfelja

Največjih 10 naložb RS po knjigovodski vrednosti lastniškega deleža, na dan 31. 12. 2019*

Kapitalska naložba

Steber

Lastniški delež RS + SDH na dan 31. 12. 2019

Knjigovodska vrednost lastniškega deleža na dan 31. 12. 2019 (EUR)*

Delež v celotnem portfelju

DARS, D. D.

PROMET

100,00 %

2.863.136.409

27,70 %

HSE, D. O. O.

ENERGETIKA

100,00 %

1.064.640.823

10,30 %

GEN ENERGIJA, D. O. O.

ENERGETIKA

100,00 %

859.934.217

8,32 %

ABANKA, D. D.

FINANCE

100,00 %

578.837.000

5,60 %

SLOVENSKE ŽELEZNICE, D. O. O.

PROMET

100,00 %

541.639.283

5,24 %

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D. D.

FINANCE

62,57 %

495.550.368

4,79 %

SID BANKA, D. D.

FINANCE

99,41 %

461.119.051

4,46 %

NLB, D. D. FINANCE 25,00% 432.724.250 4,19%

TELEKOM SLOVENIJE, D. D.

TURIZEM IN GOSPODARSTVO

66,80 %

394.679.914

3,82 %

POŠTA SLOVENIJE, D.O.O.

PROMET

100,00 %

329.639.461

3,19 %

SKUPAJ

 

 

8.021.406.264

77,61 %

* Opomba: Če družba pripravlja konsolidirane izkaze, je upoštevana knjigovodska vrednost kapitala na ravni skupine.

Sestava upravljavskega portfelja na dan 31. 12. 2019 – po stebrih (panogah)

Podobno kot konec leta 2018 tudi na dan 31. december 2019 veliko večino naložb v upravljanju predstavljajo naložbe iz stebrov Promet in Energetika (70,1 % celotnega portfelja). Delež stebra Finance se je v primerjavi z letom 2018 zmanjšal zaradi prodaje dodatnega 10-odstotnega deleža NLB v letu 2019. Zaradi navedenega se je v letu 2019 nekoliko zmanjšal tudi delež pomembnih naložb.