Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 29. 4. 2016

7/2016: Dostop do informacij javnega značaja in varstvo poslovne skrivnosti

Datum izobraževanja: 29. april 2016, ob 00.00h do 00.00h
Lokacija: dvorana Uradni list (Rotonda), Dunajska 167, Ljubljana (dvorana v pritličju, parkiranje v lastni režiji: garaža Smelt, LPP: 6, 8, 11)

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI

IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH

vsem članom organov

 

DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA IN VARSTVO POSLOVNE SKRIVNOSTI

 

 

Datum izvedbe: četrtek, 12. maj 2016 od 14. do 16. ure

Lokacija: Uradni list (Rotonda), Dunajska 167, Ljubljana (dvorana v pritličju, parkiranje v lastni režiji: garaža Smelt, LPP: 6, 8, 11).

 

##FormImageLink#ID=37##

Spoštovani,

 

vljudno vas vabimo, da se udeležite sedmega izobraževalnega srečanja, ki bo organizirano v četrtek, 12. maja 2016, od 14. do 16. ure v dvorani Uradnega lista, Dunajska 167, Ljubljana (Rotonda, dvorana v pritličju).

 

Seznanite se z obveznostmi, ki jih imate kot družba pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava na področju posredovanja informacij javnosti.

 

Vsebina:

  • Katere informacije so poslovni subjekti pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava dolžni posredovati javnosti?
  • Kako postopati z zahtevo za posredovanje informacij, ki jo vložijo novinarji?
  • Kdaj lahko dostop do informacij zavrnemo?
  • Kako je v postopkih dostopa do informacij javnega značaja varovana poslovna skrivnost?
  • Ali so zapisniki nadzornih svetov prosto dostopne informacije javnega značaja?
  • Primeri iz prakse Informacijskega pooblaščenca in pregled aktualne sodne prakse

 

Način izvedbe: klasično predavanje s primeri iz prakse

 

Komu je namenjeno:

  • pooblaščenim osebam za dostop do informacij javnega značaja,
  • sekretarjem NS,
  • sekretarjem uprave.

 

Predavateljica: Kristina Kotnik Šumah, namestnica informacijske pooblaščenke

 

Kristina Kotnik Šumah, namestnica informacijske pooblaščenke, je univerzitetna diplomirana pravnica, z odliko diplomirala leta 2002 na Pravni fakulteti v Ljubljani. Po diplomi se je zaposlila v Službi Vlade RS za evropske zadeve, kjer je opravljala delo višje svetovalke na področju pravnih zadev. Leta 2008 je opravila državni pravniški izpit. Izobraževanje nadaljuje na  magistrskem študiju upravnega prava na ljubljanski Pravni fakulteti.

 

Pri Informacijskem pooblaščencu se je zaposlila maja 2006. Do septembra 2008 je opravljala delo svetovalke pooblaščenca na področju dostopa do informacij javnega značaja, kjer je reševala najzahtevnejše pritožbene zadeve. Od oktobra 2008 dalje je namestnica informacijske pooblaščenke za področje dostopa do informacij javnega značaja. Je avtorica strokovnih člankov s področja informacij javnega značaja in predavateljica na upravni akademiji. Mednarodne izkušnje si nabira s predavanji in študijskimi izmenjavami v tujini, kot strokovnjakinja sodeluje tudi v projektih medinstitucionalnega sodelovanja pri Evropski komisiji.

 

Izobraževalno srečanje je brezplačno in poteka v organizaciji Slovenskega državnega holdinga.

 

Prosimo, da zaradi lažje organizacije izobraževanja, vašo udeležbo potrdite preko prijavnice zgoraj.

 

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo.

Nazaj na vsa izobraževanja