Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 20. 3. 2019

Vitka (lean) organizacija kot temelj dobičkonosnega poslovanja

Datum izobraževanja: 20. marec 2019, ob 14.00h do 16.00h
Lokacija: Uradni list RS, Dunajska cesta 167 (Rotonda), Ljubljana

VABILO NA IZOBRAŽEVALNO SREČANJE 3/2019

 

Tehnološki razvoj, digitalizacija, informiranost in spreminjajoče se navade kupcev terjajo stalno izboljševanje poslovanja in uvajanje sprememb za doseganje poslovnih načrtov. Slednje je vzvod za trenutno enega največjih trendov v poslovnem okolju – “lean” (vitka) transformacija, le-ta pa postaja ključna strategija za zagotavljanje dolgoročne dobičkonosnosti in ohranjanje konkurenčne prednosti. 

Filozofija "lean" organizacije je ustvarjanje maksimalne vrednosti za kupca z minimalnimi resursi. Tradicionalne organizacije, usmerjene v konkurenco in reševanje vsakodnevnih izzivov, se tako transformirajo v "lean" in agilne organizacije, usmerjene v razumevanje dodane vrednosti za kupce ter nenehno prilagajanje in izboljševanje procesov. Pri tem se zavedajo, da je predpogoj za učinkovito in kvalitetno poslovanje, vključenost vseh zaposlenih ter vzpostavitev kulture nenehnega izboljševanja.

Slovenski državni holding, d. d. (SDH) v okviru svojih upravljavskih aktivnosti podpira vse ključne elemente "lean" organizacije, pri tem še dodatno izpostavlja oblikovanje vitke in fleksibilne organizacijske strukture in obvladovanje stroškov.

Ključni elementi “lean” organizacije:

  • usmerjenost h končnemu kupcu,
  • optimizacija procesov: obvladovanje stroškov in avtomatizacija,
  • lastništvo procesov in sistem merjenja uspešnosti,
  • kultura nenehnega izboljševanja in vključenost vseh zaposlenih.

Na tokratnem izobraževalnem srečanju se bomo dotaknili naslednjih tem:

  • Kaj je "lean"?
  • "Lean" organizacija in mehanizmi transformacije.
  • "Koristi" uspešne transformacije: ustvarjanje dodane vrednosti za kupca in povečevanje učinkovitosti.
  • "Lean" upravljanje: procesno lastništvo in center odličnosti.
  • "Lean" pristopi in orodja.
  • Primeri iz prakse in ključni izzivi implementacije.

Po opravljenem izobraževanju bodo udeleženci razumeli pomen "lean" transformacije za uresničevanje poslovnih ciljev, ključne elemente in koristi uvajanja "lean" konceptov na podlagi konkretnih primerov iz prakse ter izzive vezane na realizacijo prihrankov in tehnološke omejitve.

Način izvedbe: klasično predavanje s primeri iz prakse in razprava.

Predavatelja: Mitja Kumar, Iris Štraus

Mitja Kumar je strokovnjak za svetovanje finančnim institucijam na področjih kot so strategija, oblikovanje organizacij, upravljanje s tveganji, kreditni procesi in analize, kadrovska politika, izboljševanje uspešnosti in zniževanje stroškov, prenova poslovnih procesov, razvoj produktov in pospeševanje prodaje. Deloval je kot vodja projektov pri večjih projektih v regiji in kot strokovnjak za področje nudil podporo mnogim drugim projektnim skupinam. Preden se je pridružil družbi Deloitte je delal v PwC in A.T. Kearney, kjer je bil odgovoren za finančno panogo v jugovzhodni Evropi. Pred tem je deloval kot upravljavec vzajemnega sklada pri NLB Skladi d. d., kot upravljavec premoženja pri NLB d. d. in kot davčni svetovalec pri Deloitte.

Iris Štraus deluje pri Deloitte kot vodja svetovalnih storitev v Adria regiji. Specializirana je na naslednjih področjih: strategija s poudarkom na poslovni strategiji in razvojnih modelih, projekti operativne transformacije, vključno s projekti optimizacije procesov za zniževanje stroškov in izboljšanje učinkovitosti, projekti integracije po združitvah in razvoj ciljnega operativnega modela TOM. Zaradi večstranske specializacije lahko deluje v različnih panogah in projektih. Pri delu v okviru družbe Deloitte je pridobila poglobljeno znanje o bančni panogi. Iris Štraus je tri leta delala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani kot asistentka pri predmetu Mednarodne finance.

Izobraževanje je priporočljivo za člane nadzornih svetov podjetij in ustanov ter tudi za člane poslovodstev in vodstvo vseh poslovnih funkcij.

Izobraževalno srečanje je brezplačno in poteka v organizaciji Slovenskega državnega holdinga.

Nazaj na vsa izobraževanja