Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 4. 3. 2016

2/2016: Na kaj morate biti pozorni pri pripravi letnega poročila vaše družbe in Sodelovanje med revizorji in revizijsko komisijo

Datum izobraževanja: 4. marec 2016, ob 00.00h do 00.00h
Lokacija:

ZARADI POLNE ZASEDENOSTI MEST, PRIJAV NE SPREJEMAMO VEČ!

 

 

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI

IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH

vsem članom organov

 

 

 

NA KAJ MORATE BITI POZORNI PRI PRIPRAVI LETNEGA POROČILA VAŠE DRUŽBE

in

SODELOVANJE MED REVIZORJI IN REVIZIJSKO KOMISIJO

 

 

Datum izvedbe: torek, 9. februar 2016 od 12. do 14. ure in od 14. do 16. ure

Lokacija: Uradni list (Rotonda), Dunajska 167, Ljubljana (dvorana v pritličju, parkiranje v lastni režiji: garaža Smelt, LPP: 6, 8, 11).

 

 

Spoštovani,

vljudno vas vabimo, da se udeležite drugega izobraževalnega srečanja, ki bo organizirano v torek, 9. februarja 2016, od 12. do 14. ure in od 14. do 16. ure v dvorani Uradnega lista, Dunajska 167, Ljubljana (Rotonda, dvorana v pritličju).

 

Izobraževalno srečanje bo organizirano v dveh delih.

 

V prvem delu od 12. do 14. ure se bomo posvetili temi z naslovom: »Na kaj morate biti pozorni pri pripravi letnega poročila vaše družbe.«

 

Letno poročilo je odlična priložnost, da se družba predstavi svojim deležnikom, hkrati mora predstaviti uravnoteženo in predvsem resnično sliko tekočega poslovanja, načrtov, dosežkov. Ključno vlogo pri pripravi letnega poročila imajo zagotovo uprave družb, izredno pomembni v procesu sprejemanja letnega poročila pa so tudi člani nadzornih svetov in revizijskih komisij.

 

V okviru izobraževanja bomo zato predstavili letno poročilo z vidika zakonskih zahtev, ki jih narekuje predvsem Zakon o gospodarskih družbah, vlogo članov uprav, nadzornih svetov ter revizijskih komisij ter glavna področja, ki pri pripravi in odobritvi letnega poročila zahtevajo še posebno pozornost.

 

Zakaj se udeležiti:

 • osvežili bomo znanje s področja zakonodaje, ki je relevantna za pripravo letnih poročil,
 • znova bomo osvetlili področje odgovornosti članov uprav ter nadzornih svetov
 • pregledali bomo področja, ki so za kvalitetno pripravo letnega poročila še posebej pomembna,
 • izpostavili bomo predvsem področja, ki so še vedno šibka točka pri predstavljanju ter razkrivanju v letnih poročilih,
 • predstavili bomo smernice, ki jih nakazujejo zahteve po poročanju o trajnostnem razvoju.

 

Predaveteljici:

mag. Barbara Žibret Kralj, revizijska partnerka, Deloitte revizija, d.o.o.

Katarina Kadunc, višja revizijska managerka, Deloitte revizija d.o.o.

 

Po krajšem premoru bom nadaljevali z drugim delom izobraževalnega srečanja, in sicer od 14. do 16. ure, kjer se bomo podrobneje seznanili s temo: »Sodelovanje med revizorji in revizijsko komisijo«.

 

Nadzorni organi imajo pomembno vlogo, pa tudi pristojnost, pri izbiri ter nadzoru nad opravljenimi revizijami. Obrazložili bomo kako različna je vaša vloga glede na to ali govorimo o zunanji reviziji računovodskih izkazov, notranji reviziji ali izrednih postopkih, katere izvaja revizor, ki ni zaposlen v organizaciji.  Prvi ključni element pri sodelovanju z revizorji je, da jasno izrazite svoja pričakovanja. Šele ob jasnem razumevanju vseh udeležencev lahko revizor opravi delo na način, da je na eni strani njegovo delovanje skladno z revizijskimi standardi in da na drugi strani izda poročilo, ki je za naročnika uporabno.

 

Zakaj se udeležiti:

 • Pri zunanji reviziji računovodskih izkazov so pravila in obseg dela precej jasna, in vendar je kljub temu sodelovanje med revizorji in nadzornimi organi zelo različno. Pomagali vam bomo s par nasveti in primeri dobre prakse.
 • Notranja revizija bi morala delovati kot neodvisne „oči in ušesa“ organov nadzora. Kako povečati dodano vrednost, zrelost, neodvisnost, kakovost poročanja notranje revizije so večni izzivi revizijske komisije. Predstavili vam bomo naše izkušnje obvladovanja teh izzivov.
 • Izredni postopki, ki jih opravlja revizor – o čem se je potrebno vnaprej dogovoriti? Ključna je pravočasnost, obseg dela, način poročanja ter časovni okvir. 
 • Pojasnili bomo kaj je optimalna frekvenca oziroma pogostost srečanja z revizorji.

 

Predavateljici:

Tina Kolenc Praznik, višja revizijska managerka, Deloitte revizija, d. o. o.
Katarina Kadunc, višja revizijska managerka, Deloitte revizija, d. o. o.

 

Temi, ki jih predstavljamo na tem izobraževalnem srečanju sta primerni za:

 • vodstvene kadre,
 • člane NS in revizijskih komisij,
 • finančne direktorje.

 

Način izvedbe: klasični predavanji oz. seminarja.

 

Izobraževalno srečanje je brezplačno in poteka v organizaciji Slovenskega državnega holdinga.

 

Prosimo, da zaradi lažje organizacije izobraževanja, vašo udeležbo potrdite preko prijavnice zgoraj, najkasneje do 5. februarja 2016.

 

 

Nazaj na vsa izobraževanja