Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 23. 4. 2024

3/2024: Direktiva o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti in vpliv na poslovanje

Datum izobraževanja: 23. april 2024, ob 12.00h do 16.30h
Lokacija: Dvorana Janus, Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska cesta 154, Ljubljana

Spoštovani,

Slovenski državni holding, d. d. (SDH) vas vljudno vabi, da se udeležite izobraževalnega srečanja z naslovom Direktiva o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti in vpliv na poslovanje, ki bo organizirano 23. aprila 2024, od 12h – 16.30h v Austria Trend Hotelu, Dunajska 154, Ljubljana, v živo (dvorana Janus). 

Cilj izobraževanja je razširiti in poglobiti razumevanje vsebine in zahtev prihajajoče Direktive o skrbnem pregledu podjetij glede trajnostnosti, znane tudi pod kratico »CS3D«). Čeprav je v času priprave tega programa belgijsko predsedstvo zaradi nesoglasja držav članic direktivo sprva umaknilo iz odločanja, je bil kompromisni predlog besedila CS3D vendarle 15. marca 2024 potrjen s strani Sveta EU, s strani parlamenta pa se obravnava pričakuje ravno okoli našega datuma izobraževanja.

Ne glede na kompromis in znižane kriterije je pomembno, da te teme obravnavamo. Družbe s kapitalsko naložbo države morajo biti namreč zgled, da spoštujejo človekove pravice tako pri svojem poslovanju kot tudi v celotni dobavni verigi ob spoštovanju varstva okolja.

Na izobraževalnem srečanju bomo pojasnili ključne novosti in odgovornosti, ki jih direktiva prinaša, razložili koncept »skrbnega pregleda« v zvezi s trajnostnostjo tako z vsebinskega kot praktičnega vidika ter na podlagi konkretnih primerov prikazali, kakšne bodo konkretne zahteve in posledice za slovenska podjetja. Predavanje bomo popestrili s prispevki zunanjih strokovnjakov, predstavnikov gospodarstva in zaključnim panelom, ki bo namenjen tudi odgovarjanju na vprašanja iz publike. Z raznolikim programom želimo okrepiti zavedanje vodstvenih in nadzornih kadrov o strateškem pomenu pravočasne priprave na CS3D, ki predstavlja pomemben člen v sistemu evropske regulative na področju ESG.

Ob tem bomo krajši del izobraževanja posvetili tudi pregledu novosti, povezanih z direktivo o trajnostnem poročanju podjetij – CSRD, ki prinaša obvezno trajnostno poročanje že za poslovno leto 2024 in je trenutno v postopku prenosa v nacionalno zakonodajo. Med drugim bomo pregledali zadnje spremembe, povezane z vsebino standardov trajnostnega poročanja ESRS, odložene zahteve po razkritju, nekoliko spremenjene kriterije za dolžnost poročanja glede na velikost podjetij ter načrtovan prenos v slovensko zakonodajo z novelo ZGD-1M.

Izobraževanje je sestavljeno iz več tematskih sklopov:

 • Splošna predstavitev konceptov in smisla CS3D kot celote;
 • Podrobnejša predstavitev ključnih elementov CS3D:
  • gospodarstvo in negativni vplivi na človekove pravice in okolje,
  • skrbni pregled in vrednostne verige,
  • načrt skladnosti s prehodom na trajnostno gospodarstvo in omejevanjem globalnega segrevanja,
  • odgovornosti vodstvenih in nadzornih organov.
 • Izkušnje in izzivi za gospodarstvo.
 • Novosti na področju CSRD.

 

Srečanje priporočamo vsem članom nadzornih svetov, vsem članom komisij NS, članom uprav, odgovornim za trajnostno poslovanje in odgovornim za upravljanje tveganj ter skladnost poslovanja.

Link za dostop do dogodka: 

Na linku se najprej registrirate in zatem prejmete povezavo za dostop do dogodka. 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_xiaaUfLdQuS9vVFmtTSYUA

 

Program dogodka

 

   
12.00 – 12.05

Nagovor organizatorja

Mag. Žiga Debeljak, predsednik uprave, Slovenski državni holding, d. d.

12.05 – 12.45 Kaj prinaša CS3D?

Mark Jo Moggi, odvetnik

 

Razlogi za sprejem CS3D in pregled ključnih zahtev CS3D: zavezanci, škodljivi vplivi in mehanizem skrbnega pregleda, boj proti podnebnim spremembam, civilna odgovornost, sankcije.

Odgovornost vodstvenih ter nadzornih organov: Tema odgovornosti članov organov vodenja in nadzora je bila kontroverzna skozi celoten postopek sprejemanja CS3D. Predstavitev (ne)ureditve v končnem besedilu CS3D in kakšne bodo posledice za sprejemanje odločitev organov družb.

12.45 – 13.05 Gospodarstvo in prepovedani negativni vplivi
 

Prof. dr. Vasilka Sancin, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

 

Negativni vplivi, ki so predmet ukrepov skrbnega pregleda podjetij in ki so definirani kot kršitve mednarodnih konvencij, ki varujejo okolje in človekove pravice.

Podrobnejši pogled na pomen negativnih vplivov ter mednarodne pravne akte, na katere se CS3D sklicuje.

13.05 – 13.55 Skrbni pregled in vrednostna veriga

Kim Turk Mehes, višja menedžerka, Deloitte

Kako je definirana vrednostna veriga, kakšne so obveznosti podjetij ter kako v praksi implementirati ukrepe skrbnega pregleda CD3D v poslovanje podjetij z vidika njihovih vrednostnih verig.

Relevantne izkušnje in izzivi iz nemške prakse implementacije zahtev GSCA – nemškega zakona o skrbnosti v vrednostih verigah v poslovanje družb, ki je v pomembnem delu skladne s CS3D
 

Dr. Sophie Luise Bings, odvetnica, članica specializirane ekipe Deloitte Nemčija

ODMOR
 

14.30 – 15.00 

Načrt prehoda
 

Niko Korpar, višji svetovalec na področju trajnosti, Deloitte

CS3D za določene zavezance zahteva pripravo načrtov za zagotovitev skladnosti s prehodom na trajnostno gospodarstvo in omejitvijo globalnega segrevanja na podlagi Pariškega sporazuma. Na podlagi primerov iz prakse bodo predstavljene vsebina, metodologije, deležniki in drugi ključni poudarki takih načrtov.

15.00 – 15.30 Novosti na področju CSRD
Mojca Markizeti, strokovnjakinja na področju trajnostnega poslovanja in strategij, Improve X Advisory
  Pregled ključnih novosti in sprememb v CSRD in standardih poročanja ESRS, prenos v slovensko zakonodajo, priprava podjetij na poročanje, izzivi pri poročanju.
15.30 – 16.30 Kako pripravljena so slovenska podjetja na evropske direktive s področja trajnostnosti?

David Bratož, član uprave, Krka, d. d.

Vojko Rotar, član uprave, delavski direktor, Luka Koper, d. d.

dr. Marta Svoljšak Jerman, direktorica trajnostnega razvoja, kakovosti in varnosti, Petrol, d. d.

Blaž Kmetec, izvršni direktor za finance in kontroling, Zavarovalnica Triglav, d. d.

Moderira: Kim Turk Mehes

 

Pogovor o tem, kako bosta CSRD in CS3D vplivali na slovensko gospodarstvo, kako tečejo priprave na CSRD, kaj čaka podjetja, kako naj se podjetja pripravijo na CS3D.

16.00 Zaključek dogodka
 

 

   

KRATKA PREDSTAVITEV PREDAVATELJEV:

Prof. dr. Vasilka Sancin, Pravna fakulteta Ljubljana

Vasilka Sancin je redna profesorica mednarodnega prava, predstojnica katedre za mednarodno pravo in Inštituta za mednarodno pravo in mednarodne odnose na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Trenutno je tudi članica Svetovalnega odbora Sveta Združenih narodov za človekove pravice (2022-2025), arbitra in članica biroja Sodišča za spravo in arbitražo Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), ad hoc sodnica Evropskega sodišča za človekove pravice ter strokovnjakinja moskovskega mehanizma OVSE za človekove pravice. Bila je tudi članica Odbora ZN za človekove pravice (2019–2022) ter njegova podpredsednica. Med drugimi je tudi predsednica slovenske podružnice in članica izvršnega sveta globalnega Združenja za mednarodno pravo (ILA). Kot gostujoča profesorica ali gostujoča predavateljica poučuje na številnih tujih institucijah, je članica uredniških odborov različnih pravnih revij in tudi avtorica ali urednica številnih knjig in člankov.

Kim Turk Mehes, Deloitte

Kim Turk Mehes je višja menedžerka v Deloitte Slovenija in ima več kot 13 let delovnih izkušenj. Preden se je pridružila podjetju Deloitte je delala na EIT Climate-KIC kot strokovnjakinja za črpanje EU sredstev, in transformacijski kapital ter bila vodja strateškega programa za prehod Slovenije na krožno gospodarstvo, kar je vključevalo delo z mnogimi deležniki (npr. sodelovanje z 9 ministrstvi) na različnih področjih (npr. razvoj, politika, izobraževanje, finance, itd.) in več verigah vrednosti. Pred tem je bila Kim zaposlena na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, kjer se je ukvarjala predvsem s pripravo in implementacijo raziskovalno-razvojnih strategij, na področju bioekonomije in biotehnologije. Kim je bila dva mandata tudi članica upravnega odbora Inštituta Jožef Štefan (en mandat kot namestnica predsednika). Kim je delala tudi kot svetovalka na področju politik na področju RRI, zelenega prehoda, in gozdno-lesne verige ter vodja živega laboratorija v Centru odličnosti Innorenew CoE.


Mark Jo Moggi, odvetnik

Mark Jo Moggi je odvetnik, ki se poglobljeno ukvarja s pravnimi vidiki trajnostnosti, ESG področja ter prilagajanjem na nove regulatorne valove. Mark si je naprej preko 10 let izkušnje in znanje nabiral z delom v mednarodni odvetniški pisarni na področju gospodarskega prava, kjer je svetoval tujim in domačim družbam iz vseh panog v zvezi z njihovim notranjim ustrojem, zunanjimi razmerji ter jih je zastopal v kompleksnih sporih. V zadnjih štirih letih pa se je Mark povsem osredotočil na stične točke med pravom in trajnostnostjo, kjer podjetjem svetuje predvsem v zvezi s trajnostnim poročanjem, skrbnim ravnanjem in odgovornostjo ter prilagoditvijo njihovega poslovanja na sektorska pravila Evropskega zelenega dogovora.

Niko Korpar, Deloitte

Niko Korpar je višji svetovalec v Deloitte Slovenija, kjer deluje na področju trajnosti, predvsem ESG strategij, strategij razogljičenja in nizkoogljičnih tehnologij. Pred tem je deloval kot svetovalec za krožno gospodarstvo pri platformi Circular Change, kjer je sodeloval pri pripravi več nacionalnih strategij za prehod v krožno gospodarstvo in na vrsti manjših projektov z javnimi in zasebnimi organizacijami. Kot ekonomist raziskovalcev, zadolžen za področje okolje je pri Vienna Institute for International Economic Studies (wiiw) sodeloval pri več raziskovalnih projektih na temo zelenega prehoda v Vzhodni Evropi, Evropskega zelenega prehoda in mednarodne trgovine. Od leta 2018 naprej deluje tudi predavatelj na poslovni šoli Doba Maribor, kjer poučuje v programu, namenjenem upravljanju pametnih mest. Magisterij s področja okoljskih politik in ekonomije si je prislužil na dunajski univerzi za gospodarstvo in ekonomijo WU.

Mojca Markizeti, Improve X Advisory

Mojca Markizeti je priznana strokovnjakinja na področju trajnosti in ESG v regiji in ima več kot 20 let izkušenj na področju trajnostnega poslovanja in razvoja poslovnih strategij v velikih in manjših globalnih podjetjih, nevladnih organizacijah in skupnostih. Kot gonilna sila sprememb je za svoje delo in trajnostne inovacije s podjetji prejela 7 nagrad (vključno z nagradama EK in Climate KIC). Mojca Markizeti deluje kot neodvisna svetovalka na presečišču trajnosti, strategije in poslovnega razvoja pod svojo blagovno znamko "Improve X Advisory" in strankam pomaga graditi bolj inovativna, agilna, odporna in v prihodnost usmerjena podjetja.

Svojo poklicno pot je začela v uradu Varuha človekovih pravic Slovenije, nato je delala na IEDC-Poslovni šoli Bled, kjer je oblikovala izobraževalne programe za izvršne direktorje in vodila mrežo UNGC (United Nations Global Compact) za Slovenijo, preko katere je družbam članicam svetovala na področju trajnostnih poslovnih strategij in oblikovalcem politik glede nacionalnih strategij za trajnostni razvoj. Delo je nadaljevala kot vodja trajnostnega razvoja in regulative pri globalnem ponudniku rešitev za upravljanje z energijo in kot vodja in koordinatorica  več delovnih skupin v Evropskem združenju sektorja energetskih rešitev (posvetovanja in pogajanja o politikah ES med organi EU in predstavniki sektorja) ter kot direktorica v Deloitte za ESG in trajnostni razvoj na svetovanju in reviziji za JV Evropo.

Svojo izobrazbo s področja managementa je nadgradila s certifikati na področju upravljanja sprememb, organizacijskega vedenja in trajnostnega razvoja. 

 

 

 

Nazaj na vsa izobraževanja