Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 21. 5. 2024

4/2024: Vpliv umetne inteligence (UI) na poslovanje podjetij v prihodnosti s primeri dobrih praks

Datum izobraževanja: 21. maj 2024, ob 12.00h do 16.30h
Lokacija: Four Points by Sheraton (hotel Mons)

Slovenski državni holding, d. d. (SDH) vas vljudno vabi, da se udeležite izobraževalnega srečanja z naslovom Vpliv umetne inteligence (UI) na poslovanje podjetij v prihodnosti s primeri dobrih praks, ki ga organiziramo v sodelovanju z Institutom Jožef Stefan in ki bo potekalo v torek, dne 21. maja 2024, od 12h – 16.30, v živo, v dvorani Plečnik, kongresnega centra Four Points by Sheraton (Hotel Mons Ljubljana).

Poslovodstva družb morajo dobro razumeti strateške priložnosti in tveganja, ki jih prinaša uvajanje UI, prav tako pa razumeti tudi regulatorne spremembe, dejavnike uspeha ter vpliv na konkurenčnost družb in različne deležnike. Zaposleni morajo razumeti, kako bo njihovo delo videti v prihodnosti in kako bodo uporabljali UI pri svojem vsakodnevnem poslu.

Na dogodku bomo pojasnili, kaj za podjetja pomeni nedavno sprejeta evropska regulativa o umetni inteligenci (Artificial Intelligence Act), ki je del širšega paketa političnih ukrepov za podporo razvoju zaupanja vredne umetne inteligence in ki vključuje tudi inovacijski paket za umetno inteligenco ter usklajeni načrt o umetni inteligenci.

Prav tako bomo obravnavali tudi razvoj aplikacij umetne inteligence v zadnjem obdobju in v živo pogledali podporo vsakodnevnim procesom na najbolj razširjenih orodjih. Tri družbe s kapitalsko naložbo države pa bodo predstavile svoje primere dobrih praks implementacije teh tehnologij.

Cilj je, da udeleženci razumejo potencial teh tehnologij in da jih lahko vključijo v svoje strateške razmisleke in podpori svoji strategiji, poslovnim modelom ter procesom.

Izobraževalno srečanje priporočamo vsem članom nadzornih svetov, članom vseh komisij nadzornega sveta, članom uprav in širšemu managementu družb ter odgovornim za razvoj in strategijo  podjetja, digitalno preobrazbo ter razvoj ostalih področij, ki so povezana z implementacijo UI.

Rok za prijave je do četrtka, 16. maja 2024.

Dogodek je namenjen aktualnim predstavnikom družb s kapitalsko naložbo države (članom organov vodenja in nadzora, komisijam NS in ostalim zaposlenim) in predstavnikom resornih ministrstev in ni namenjen zunanjim obiskovalcem.

Spremljanje dogodka on-line preko računalnika ali mobilne aplikacije:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_hT4jpDOkQVGntCyxYhV4gA

 

Program dogodka

 

   
12.00

Registracija

12.00 – 12.05 Uvodni nagovor

Mag. Žiga Debeljak, predsednik uprave, Slovenski državni holding, d. d.

12.05 – 12.30 Predstavitev evropske regulative na področju umetne inteligence (UI)
 

mag. Samo Zorc, sekretar, Sektor za pospeševanje digitalne preobrazbe, Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Glavne vsebine in cilji Akta o umetni inteligenci ter vpliv na gospodarstvo, različne sektorje in družbo. Področja uporabe UI in njihova regulacija, tveganja ter prihodnji izzivi za podjetja.

12.30 – 14.00 Generativna orodja UI in njihov razmah v zadnjem obdobju

Marko Grobelnik, vodilni raziskovalec umetne inteligence, Odsek za umetno inteligenco, Inštitut Jožef Stefan

Generativna umetna inteligenca je področje, ki je v predvsem v letu 2023 ustvarila tehnološki preboj, ki bo zaznamovala precej področij življenja družbe. Na predavanju si bomo ogledali pregled zadnjih razvojnih smeri in trga Gen UI.

14.00 – 14.35 Odmor za prigrizek

14.35 – 15.10

Podpora UI vsakodnevnim učinkovitejšim procesom dela (v živo)
 

Marko Grobelnik, vodilni raziskovalec umetne inteligence, Odsek za umetno inteligenco, Inštitut Jožef Stefan

 

Predstavitev primerov slovenskih praks uporabe UI

15.10 – 15.30 Uporaba umetne inteligence na avtocestah v Sloveniji

Mag. Ulrich Zorin, vodja službe za razvoj novih tehnologij, DARS, d. d.

15.30 – 16.00 Primeri uporabe UI v Gen-i

Lev Prislan, direktor poslovne analitike in razvoja poslovanja, Gen-i, d.o.o.

16.00 – 16.20          

Primer izboljšav storitev in učinkovitejših procesov na Telekomu Slovenije

Boštjan Košak, predsednik uprave, Telekom Slovenije, d. d.

Vid Čermelj, strokovnjak za glasovno upravljanje na platformi NEO, Telekom Slovenije, d. d.

16.20

Zaključne misli

Marko Grobelnik, vodilni raziskovalec umetne inteligence, Odsek za umetno inteligenco, Institut Jožef Stefan

 

 

   

KRATKA PREDSTAVITEV PREDAVATELJEV:

Marko Grobelnik je vodilni raziskovalec na področju umetne inteligence (UI). Ključna področja raziskovanja so strojno učenje, jezikovne tehnologije, analiza omrežij, semantične tehnologije, globoko razumevanje besedila in vizualizacija podatkov. Marko je zaposlen v Odseku za umetno inteligenco na Institutu Jožef Stefan, sodeloval je pri ustanovitvi Unescovega mednarodnega raziskovalnega centra za AI (IRCAI) in je izvršni direktor podjetja Quintelligence.com. Sodeluje z vrsto evropskih akademskih institucij in podjetji, kot so Bloomberg, British Telecom, Evropska komisija, Microsoft Research, New York Times. Marko Grobelnik je soavtor več knjig, soustanovitelj več start-upov in je/bil vključen v več kot 80 raziskovalnih projektov, ki jih financira EU na različnih področjih umetne inteligence. Marko Grobelnik predstavlja Slovenijo v Odboru za umetno inteligenco OECD (AIGO), Odboru za umetno inteligenco Sveta Evrope (CAHAI/CAI) in v Odboru za umetno inteligenco pri NATO (DARB). Leta 2016 je Marko Grobelnik postal digitalni glasnik Slovenije.

Mag. Samo Zorc je sekretar odgovoren za politiko na področju umetne inteligence pri Ministrstvu za digitalno preobrazbo Republike Slovenije, kjer je imel ključno vlogo pri oblikovanju slovenskega pristopa k umetni inteligenci na nacionalni in mednarodni ravni.  V preteklih 20 letih je deloval na področju informacijske družbe v različnih vladnih konfiguracijah, kjer je vodil nacionalne programe za uporabo interneta v kulturnem sektorju ter na področju razvoja in inovacij na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) ter e-poslovanja. Pri tem je tesno sodeloval s slovensko IT industrijo. Sodeloval je pri pripravi več nacionalnih strateških dokumentov, predvsem pri slovenski strategiji informacijske družbe – si2010 (2008), ter vodil pripravo Nacionalnega programa za umetno inteligenco – NpUI (2021). Vodi medresorsko delovno skupino, ki je odgovorna za pripravo in zastopanje stališč Slovenije v pogajanjih o Aktu o umetni inteligenci EU, ter sodeluje v delovnih skupinah EU, povezanih z umetno inteligenco. Na ravni EU je tudi sicer aktiven pri oblikovanju politik EU na področju IKT, saj je sodeloval v več upravnih odborih programov EU, povezanih z IKT, kot so eVsebine, Konkurenčnost in inovacije - podporni program za politiko IKT, Okvirni program za raziskave (OP7, Obzorje 2020, Obzorje Evropa), Digitalna Evropa in drugi. Poleg tega sodeluje tudi na področju standardizacije kjer je član Večdeležniške platforme za standardizacijo IKT EU, ter vodi Tehnični odbor za umetno inteligenco pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo. Slovenijo zastopa v mednarodnih organizacijah, kot so Delovna skupina za upravljanje umetne inteligence - AIGO pri OECD, Odbor za umetno inteligenco - CAI pri Svetu Evrope ter Globalno partnerstvo za umetno inteligenco – GPAI. Preden se je pridružil ministrstvu, je deloval kot mladi raziskovalec in delal v podjetjih za razvoj programske opreme tako v Sloveniji kot tudi v ZDA.

Nazaj na vsa izobraževanja