Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 16. 11. 2017

15/2017 Vrednotenje finančnih naložb za nadzornike

Datum izobraževanja: 16. november 2017, ob 14.00h do 16.00h
Lokacija: Uradni list (Rotonda, dvorana v pritličju), Dunajska 167, Ljubljana (parkiranje v lastni režiji: garaža Smelt, LPP: 6, 8, 11)

Spoštovani,

vljudno vas vabimo, da se udeležite petnajstega izobraževalnega srečanja, ki bo organizirano v četrtek, 16. novembra 2017, med 14. in 16. uro v dvorani Uradnega lista, Dunajska 167, Ljubljana (Rotonda, dvorana v pritličju).

  • Merjenje poštene vrednosti v skladu z MSRP
  • Hierarhija poštene vrednosti
  • Ugotavljanje nadomestljive vrednosti (MRS 36)
  • Vrednost sredstva v uporabi
  • Poštena vrednost minus stroški prodaje
  • Model poštene vrednosti (MRS 39)

Način izvedbe: klasično predavanje s primeri iz prakse

Predavatelja: Boštjan Malus, partner na področju finančnega svetovanja, KPMG v Sloveniji in Tomaž Mahnič, strokovni direktor na področju revizije, KPMG v Sloveniji.

Boštjan Malus je od leta 2007 pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Strokovno področje so predvsem vrednotenja, skrbnih pregledov ter svetovanja pri prodajah in nakupih podjetij. Ima obširne izkušnje na področju vrednotenj za potrebe kupoprodaj, poslovnih združitev in oddelitev, reorganizacij, mnenj upravičenosti prevzemne cene in za davčne namene. Poleg tega ima izkušnje tudi na področju vrednotenja neopredmetenih sredstev v skladu z MSRP 3. Sodeloval je tudi na projektih skrbnih pregledov in vrednotenj podjetij v tujini. Boštjan Malus je akreditirani predavatelj KPMG in predavatelj na delavnicah in seminarjih, ki jih organizirajo zunanje institucije med drugim tudi Slovenski inštitut za revizijo.

Tomaž Mahnič ima več kot 10 let izkušenj v reviziji, kot vodja skupin ali kot vodja projektov je sodeloval pri revizijah računovodskih izkazov večjih gospodarskih družb; ima izkušnje na področju revidiranja računovodskih izkazov pripravljenih tako v skladu s SRS kot MSRP.

 

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo.

 

 

 

Nazaj na vsa izobraževanja