Ustvarjamo vrednost kapitalskih naložb za lastnika.

UPRAVLJANJE NALOŽB

Odgovorno, skrbno in gospodarno upravljamo kapitalske naložbe države.

REZULTATI UPRAVLJANJA

Naše upravljanje je ciljno naravnano.

SEZNAM NALOŽB

Pregled neposrednih naložb države

Kandidacijski postopek za nadzornike

Izvajamo kandidacijske postopke za nove nadzornike.

Sporočila za javnost
23. 1. 2019
Informacija s seje NS SDH z dne 23. 1. 2019
Damjan Belič je na redni seji NS SDH dne 23. 1. 2019 podal odstopno izjavo z mesta predsednika nadzornega sveta SDH, bo pa še naprej opravljal funkcijo člana NS SDH.

Pri svojem delovanju upoštevamo načelo:

skrbnosti in odgovornosti,

neodvisnosti,

preglednosti,

gospodarnosti.

Predstavitev 20 največjih družb v RS