Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 2. 10. 2023

6/2023: Dobro duševno zdravje zaposlenih kot poslovni imperativ: kako ustvariti uspešno in zdravo organizacijo

Datum izobraževanja: 2. oktober 2023, ob 13.00h do 16.30h
Lokacija: Dvorana Plečnik, Four Points by Sheraton (Hotel Mons)

Slovenski državni holding, d. d. (SDH) vas vljudno vabi, da se udeležite izobraževalnega srečanja z naslovom Dobro duševno zdravje zaposlenih kot poslovni imperativ: kako ustvariti uspešno in zdravo organizacijo, ki bo organizirano v ponedeljek, dne 2. oktobra 2023, od 13h – 16.30 ure v dvorani Plečnik, kongresnega centra Four Points by Sheraton (Hotel Mons Ljubljana). 

Vlada RS je letošnje leto razglasila za slovensko leto duševnega zdravja, k skrbi za duševno zdravje pa pospešeno usmerja tudi EU. Evropska komisija je junija 2023 predstavila celovit pristop za ukrepanje na področju duševnega zdravja, ki vključuje dvajset pobud za izboljšanje razmer na področju v EU. Za njihovo izvajanje bo v različnih finančnih instrumentih na voljo 1,23 milijarde evrov evropskih sredstev.

Slovenska raziskava DPS in NIJZ (2021) je pokazala, da se ravno zaposleni v gospodarstvu najslabše spoprijemajo z duševno stisko. Slabo duševno zdravje aktivnega prebivalstva pomeni izgubo od 3 do 4 % BDP, v glavnem zaradi izgubljene produktivnosti, saj je kar 65 % stroškov zunaj zdravstva in jih predstavljajo odsotnosti z dela, nezmožnosti za delo ali zgodnje upokojevanje.

Psihosocialna tveganja izhajajo iz neustreznega načrtovanja, organizacije in vodenja dela ter slabih odnosov na delovnem mestu in lahko vodijo v prekomerni in kronični stres (NIJZ).

Negativne posledice slabega duševnega zdravja se kažejo še v zmanjšani produktivnosti in zavzetosti zaposlenih ter fluktuaciji kadra, kar neposredno vpliva na rezultate podjetja. Strošek nadomestitve posameznega zaposlenega se namreč lahko giblje od polovice do celo dva kratnika njegove letne plače. Visoke stopnje stresa in izgorelosti lahko zavirajo tudi inovativnost, saj so podjetja, ki podpirajo duševno zdravje svojih zaposlenih bolje opremljena za spodbujanje inovativne kulture, zaposleni so bolj zavzeti in motivirani, kar lahko vodi k boljšim poslovnim rezultatom.

Dobro duševno zdravje pri delu prinaša številne koristi za posameznika, podjetje in celotno družbo in spoznanje, da je duševno zdravje enako pomembno kot fizično zdravje, je povzročilo pomembne spremembe v korporativnih kulturah po vsem svetu.

Tega se morajo zavedati tudi člani nadzornih svetov in uprav družb s kapitalsko naložbo države in vsi ostali odgovorni v družbah, da psihosocialnim tveganjem dajejo ustrezen pomen, ta tveganja celovito obvladujejo in prepoznavajo.

Izobraževalno srečanje priporočamo članom nadzornih svetov in komisij, članom uprav, odgovornim za upravljanje kadrov, odgovornim za trajnostno poslovanje in za upravljanje s tveganji.

Rok za prijave je do četrtka, 28. septembra 2023.

 

PROGRAM DOGODKA:

 

13.00 – 13.05                Uvodni nagovor

Mag. Žiga Debeljak, predsednik uprave, Slovenski državni holding, d. d.

13.05 – 13.40               Zdrava organizacija: vloga vodstva in vodij pri trajnostnem vodenju in spodbujanju duševnega zdravja na delovnem mestu

Prof. dr. Darija Aleksić, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

13.40 – 14.05                Predstavitev diagnostike, različnih rešitev in dobrih praks:

Celovita in zanesljiva diagnostika organizacije, tveganja ter ciljni ukrepi za izboljšanje zdravja organizacije in organizacijske odpornosti

Dr. Andreja Kodrin, direktorica, Quintaum

14.05 - 14.30                Duševno zdravje na delovnem mestu: izzivi in konkretni ukrepi v podjetjih

Katja Novak, Julija Peklar, koordinatorici EAP (Employee Assistance Program) Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana

14.30 – 15.00                Strateška vloga kadrovske funkcije pri razumevanju potreb zaposlenih in zagotavljanju učinkovitosti in uspešnosti poslovanja podjetja

Rok Zupančič, direktor, HCM, d. o. o.

15.00 – 15.30                Odmor

15.30 – 15.45                Primer dobre prakse dolgoletnega izvajanja krepitve duševnega zdravja na delovnem mestu

Mateja Geržina, izvršna direktorica za ravnanje z zaposlenimi, Zavarovalnica Triglav, d. d.

15.45 – 16.30                Okrogla miza s praktiki: strateški pristopi k duševnem zdravju zaposlenih v podjetjih

Vodi: mag. Monika Lapanja, direktorica CPOEF

Dr. Andreja Kodrin, direktorica, Quantum

Mateja Geržina, izvršna direktorica za ravnanje z zaposlenimi, Zavarovalnica Triglav, d. d.

Rok Zupančič, direktor, HCM, d. o. o.

Mag. Simona Špilak, direktorica, BOC Institute

Julija Peklar, koordinatorica EAP, Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana   

Nazaj na vsa izobraževanja