Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 4. 3. 2015

1/2015 izobraževalno srečanje za državne družbe: Odgovornost vodilnih za učinkovito korporativno integriteto državnih družb

Datum izobraževanja: 4. marec 2015, ob 00.00h do 00.00h
Lokacija:

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH

vsem članom organov

pooblaščencem za skladnost poslovanja

 

 

 

VABILO NA IZOBRAŽEVALNO SREČANJE 1/2015:

 

Naslov predavanja:   Odgovornost vodilnih za učinkovito korporativno integriteto državnih družb

Datum izvedbe:         sreda, 4. marec 2015, ob 14. uri

Lokacija:                    Uradni list (Rotonda), Dunajska 167, Ljubljana (dvorana v pritličju, parkiranje: garaža Smelt)

 

Spoštovani,

SDH nadaljuje z organizacijo mesečnih izobraževalnih srečanj za državne družbe, v pripravi je tudi brošura predavanj v letu 2015, ki bo na voljo predvidoma v začetku marca 2015.

 

Vljudno vas vabimo, da se udeležite prvega izobraževalnega srečanja, ki bo organizirano v sredo, dne 4. marca 2015, od 14. do 16. ure v dvorani Uradnega lista, Dunajska 167, Ljubljana (Rotonda, dvorana v pritličju).

 

Za izobraževalno srečanje smo povabili Sandro Damijan, ki bo predstavila korporativno integriteto in obvladovanje tveganj ter Luko Fabianija, ki bo predstavil odškodninsko odgovornost članov nadzornih svetov in uprav zaradi opustitve dolžne skrbnosti krepitve integritete in upravljanja družbe:

 

Korporativna integriteta in obvladovanje tveganj

14.00 – 14.30 – Sandra Damijan, MSc, L.I.F.E. Institut/EF UL (predavanje)

14.30 – 15.00 – delavnica

 

Odškodninska odgovornost

15.00 – 15.30 – Luka Fabiani, CMS Reich-Rohrwing Hainz

 

Vsebine tega izobraževanja so priporočljive zaradi pridobitve praktičnih napotkov za učinkovito krepitev korporativne integritete (načrt integritete) in preprečevanje tveganj za nastanek korupcije, nasprotja interesov, nedovoljenih vplivov ter drugih nezakonitih in neetičnih ravnanj v družbi. Prav tako bodo udeleženci seznanjeni z odškodninsko odgovornostjo članov nadzornih svetov in uprav ter s postopki na sodišču zaradi opustitve dolžne skrbnosti krepitve integritete in upravljanja družbe.

 

Udeleženci bodo seznanjeni s praktičnim in stroškovno učinkovitim uvajanjem mehanizma korporativne integritete in obvladovanja tveganj, predvsem v skladu s 6. poglavjem Zakona o SDH-1, Smernicami za izdelavo, uvedbo in izvajanje načrtov integritete ter Smernicami za korporativno integriteto. Vsebinski sklopi vključujejo:

  • pomen pooblaščenca za skladnost poslovanja in integritete;
  • načrt integritete in obvladovanje tveganj korupcije, nasprotja interesov, nedovoljenih vplivov ter drugih nezakonitih in neetičnih ravnanj v družbi;
  • odškodninska odgovornost članov nadzornih svetov in uprav ter postopki na sodišču zaradi opustitve dolžne skrbnosti krepitve integritete in upravljanja družbe

Predavatelja:
Sandra Damijan, CFE je direktorica družbe Ljubljanskega Inštituta za Finance in Ekonomijo (L.I.F.E) in vodja usposabljanj Združenja preizkušenih preiskovalcev prevar - ACFE Slovenija. Pred tem je bila zaposlena v BDO Reviziji in na Komisiji za preprečevanje korupcije. Bila je vodja slovenske delegacije pri UNODC za pravno in tehnično pomoč državam pri uresničevanju UNCAC, članica slovenske delegacije v Skupini držav proti korupciji (GRECO) in podpredsednica Evropske mreže za preprečevanje prevar in korupcije v zdravstvu (EHFCN). Je strokovnjakinja mednarodne organizacije Transparency International (TI Anti-corruption Solutions and Knowledge (ASK) Network) na področju obvladovanja tveganj, načrtov integritete in skladnosti poslovanja ter redna gostujoča predavateljica predmeta »Korupcija in razvoj« na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kot tudi na številnih drugih seminarjih. Ima bogate izkušnje s področja boja zoper korupcijo, skladnosti poslovanja, preiskovanjem oškodovanj, projekti preprečevanja in upravljanja s tveganji korupcije, prevar ter drugih nepravilnosti.

 

Luka Fabiani se je v okviru odvetniške pisarne Fabiani, Petrovič, Jeraj o.p. d.o.o. pridružil CMS v letu 2011 po nekajletnem delu v drugi mednarodni odvetniški družbi. Podiplomski študij prava na univerzi je opravil na univerzi v Tübingenu v Nemčiji, kjer je bilo težišče njegovega študija raziskovanje kolizije informacijskih tehnologij in konkurenčnega prava. Težišče njegovega dela je zastopanje strank v (gospodarskih) sporih pred državnimi organi in arbitražami, svetovanje na področjih konkurenčnega prava, skladnosti poslovanja (tudi t.i. kriminala belih ovratnikov) ter prava intelektualne lastnine & IT. Stranke diskretno in efektivno zastopa tudi v gospodarskih kazenskih postopkih. Je registrirani zastopnik za modele in znamke pri Uradu za intelektualno lastnino. V letu 2013 je opravil izobraževanje s področja preiskovalnih metod pri Kelvin Consultants Ltd.

 

Izobraževalno srečanje je brezplačno in potekala v organizaciji Slovenskega državnega holdinga.

 

Prosimo, da vašo udeležbo potrdite preko prijavnice zgoraj najkasneje do 2. marca 2015.

 

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo.

Nazaj na vsa izobraževanja