Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 17. 2. 2017

6/2017: Samoocenitev nadzornega sveta in samoocenitev revizijske komisije

Datum izobraževanja: 17. februar 2017, ob 00.00h do 00.00h
Lokacija: Lokacija: Uradni list (Rotonda), Dunajska 167, Ljubljana (dvorana v pritličju, parkiranje v lastni režiji: garaža Smelt, LPP: 6, 8, 11).

Spoštovani,

vljudno vas vabimo, da se udeležite šestega izobraževalnega srečanja, ki bo organizirano v četrtek, 9. marca 2017, od 14. ure do 16. ure v dvorani Uradnega lista, Dunajska 167, Ljubljana (Rotonda, dvorana v pritličju).

 

SAMOOCENITEV NADZORNEGA SVETA

Vrednotenje nadzornega sveta s priporočili dobre prakse uveljavljajo prav vsi obstoječi kodeksi upravljanja pri nas in v svetu. Nadzorni sveti se tega lotevajo različno, bolj ali manj uspešno. Pristop naj bo profesionalen, saj samo celovita izvedba postopka zagotavlja pomembno dodano vrednost in razvoj celotnega nadzornega sveta v mandatu.

 

  • Kaj je namen vrednotenja nadzornega sveta?
  • Kateri so dejavniki, ki zagotavljajo učinkovitost tega postopka?
  • Kako poteka postopek samoocenjevanja nadzornega sveta in kaj se ocenjuje?
  • Prilagoditev matrike za samoocenjevanja nadzornega sveta.
  • Kdo je seznanjen z rezultati ocenjevanja?
  • Kaj je zunanja presoja vrednotenja nadzornega sveta?

 

Predavatelja: mag. Irena Prijovič, generalna sekretarka ZNS, Gorazd Podbevšek, direktor, RMG

 

Mag. Irena Prijović od leta 2004 zaposlena kot generalna sekretarka Združenja nadzornikov Slovenije, s katerim je povezana že od njegove ustanovitve leta1997. Je diplomirana ekonomistka (Univerza v Ljubljani), ki je študij nadaljevala na Fakulteti za družbene vede, kjer je magistrirala z delom: Učinkovitost delovanja nadzornih svetov. Profesionalno se ukvarja s tematiko korporativnega upravljanja in vodenjem neprofitnih in nevladnih organizacij. Na področju korporativnega upravljanja se ukvarja s postavljanjem različnih standardov, kodeksov in priporočil, raziskavami in certificiranjem znanj za delovanje v nadzornih svetih in upravnih odborih. Je soavtorica in urednica različnih publikacij in priročnikov s tega področja. V praksi deluje kot predavateljica in svetovalka s področja korporativnega upravljanja pri nas. V letu 2015 je svoje poznavanje dela nadzornih svetov nadgradila z izobraževanjem s področja učinkovitosti upravnih odborov na Harvard Business School. Je tudi predavateljica in izvajalka projektov samoocenjevanja nadzornih svetov. Od maja 2010 je članica nadzornega sveta Petrola d. d. in od leta 2013 namestnica predsednika nadzornega sveta in članica revizijske komisije. Mednarodno je aktivna kot članica Upravnega odbora ecoDa (European Confederation of Directors' Association) v Bruslju, kjer je tudi članica različnih delovnih skupin in komisij. Je tudi članica ECGCN (European CG Codes Network). Že vrsto let mednarodno sodeluje in predava pri IFC Corporate Governance Group, ki deluje v okviru Svetovne banke. Od leta 2012 je svetovalka Svetovne banke na projektih v JVE in Evroaziji.

 

Gorazd Podbevšek je pravnik special iziran za korporacijsko pravo in korporativno upravljanje in od leta 2009 direktor družbe RMG, pravno svetovanje in korporativno upravljanje, d. o. o. Njegovo področje dela vključuje odnose med delničarji ali družbeniki, lastniške in kapitalske spremembe, statusna preoblikovanja in preoblikovanj skupin družb. Pomemben del svojih aktivnosti namenja podpori delu nadzornih svetov kot so vrednotenje in menjave uprav, sistem plačil ter zunanjo podporo pri izvedbi samoocenjevanja nadzornih svetov. Je predsednik NS SŽ-ŽGP, d. d., do novembra 2012 je bil predsednik nadzornega sveta Hit, d. d., do februarja 2016 pa predsednik NS NLB, d. d. Je predsednik Strokovnega sveta in član Programskega sveta Združenja nadzornikov Slovenije, ter član Komisije za oblikovanje politik (Policy Committe) ecoDa - European Confederation of Directors' Association v Bruslju. Je imetnik Certifikata ZNS, potrdila o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana NS in UO. Sodeloval je pri pripravi zakonodaje s področja upravljanja družb v državni lasti in mnogih avtonomnih virov korporativnega upravljanja ter raziskav. Je tudi eden od avtorjev Priročnika za vrednotenje učinkovitosti nadzornih svetov. Poleg svetovalnega dela je aktiven tudi kot predavatelj. Tematiko s področja korporativnega prava in korporativnega upravljanja predava na usposabljanjih in konferencah Združenja nadzornikov Slovenije, OECD, International Finance Corporation Svetovne banke, ecoDa, ICSA, Inštituta za civilno in gospodarsko pravo, ter Ljubljanske borze.

 

SAMOOCENITEV REVIZIJSKE KOMISIJE

Revizijska komisija naj bi enkrat letno preverila, ali je njeno delovanje v skladu s predpisi, s pričakovanji nadzornega sveta, ki jo je imenoval ter strokovnimi priporočili. Tako imenovane samoocenitve revizijskih komisij se v naših družbah že nekaj let izvajajo, pri tem so jim v pomoč Priporočila za revizijske komisije, ki jih je izdalo Združenje nadzornikov Slovenije. Pomembno je ustrezno vodenje postopka samoocenitve ter dejanski vsebinski razmislek in prispevek vseh članov revizijske komisije o dosedanjem delovanju in področjih možnih izboljšav. Revizijske komisije so dobile nove zakonske pristojnosti, posledično so bila prenovljena Priporočila za revizijske komisije. Člani so lahko tudi sankcionirani, tako da je dokazovanje skrbnosti pri delovanju, ki zagotavlja delovanje revizijske komisije skladno s predpisi in v pomoč nadzornemu svetu in družbi, še toliko bolj pomembno. Skrb za izboljševanje delovanja revizijske komisije se odraža tudi v rednih letnih samoocenitvah in odpravljanju pomanjkljivosti, ugotovljenih s samoocenitvami. Na izobraževanju bodo podani predlogi, kako izvesti samoocenitev ter konkretni napotki po posameznih področjih delovanja revizijskih komisij. Pri tem bodo poudarki predvsem na novostih in na področjih, kjer se v praksi pojavlja največ vprašanj.

 

Komu je izobraževanje namenjeno:

  • članom nadzornih svetov in revizijskih komisij,
  • sekretarjem nadzornih svetov in revizijskih komisij.

 

Način izvedbe: predavanje z delavnico

 

Predavateljica: Mag. Blanka Vezjak, lastnica in prokuristka Vezjak svetovanje, d. o. o., družbe za svetovanje pri obvladovanju tveganj in revidiranje poslovanja, pooblaščena revizorka in preizkušena notranja revizorka, z dolgoletnimi izkušnjami na področju revidiranja, obvladovanja tveganj in upravljanja družb. Kot članica delovne skupine Združenja nadzornikov Slovenije je bila v pripravo in prenovo Priporočil za revizijske komisije vključena od leta 2009. Kot zunanja članica revizijskih komisij (od leta 2008 v desetih družbah) se je srečala tudi s praktičnimi izzivi samoocenitev.

 

Izobraževalno srečanje je brezplačno in poteka v organizaciji Slovenskega državnega holdinga.

 

Prosimo, da zaradi lažje organizacije izobraževanja, vašo udeležbo potrdite preko zgornjega prijavnega obrazca (sivi pavokotnik), najkasneje do 8. marca 2017.

 

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo.

Nazaj na vsa izobraževanja