NADZORNIKI

Izvajamo kandidacijske postopke za nove nadzornike.

Postanite nadzornik

Med ključnimi nalogami SDH je imenovanje najprimernejših, strokovno in osebnostno kompetentnih nadzornikov. Spoznajte vse pogoje in merila, ki jih morajo izpolnjevati nadzorniki družb s kapitalsko naložbo države, da so primerni za nadziranje poslovanja družb. Celoten postopek izbora kandidatov je skrbno načrtovan in voden - vse od nabora, prek akreditacije do nominacije.

Merila za akreditacijo

Kandidacijski postopek