NADZORNIKI

Izvajamo kandidacijske postopke za nove nadzornike.

Postanite nadzornik

Med ključnimi nalogami SDH je imenovanje najprimernejših, strokovno in osebnostno kompetentnih nadzornikov. Spoznajte vse pogoje in merila, ki jih morajo izpolnjevati nadzorniki družb s kapitalsko naložbo države, da so primerni za nadziranje poslovanja družb. Celoten postopek izbora kandidatov je skrbno načrtovan in voden - vse od nabora, prek akreditacije do nominacije.

Merila za akreditacijo

Kandidacijski postopek

 

Razvoj nadzornikov

Ker sta za uspešnost in pravilnost poslovanja družb nujna vrhunsko znanje in usposobljenost nadzornikov, vam omogočamo, da svoje znanje vseskozi obnavljajte in nadgrajujete. Za nadzornike državnih družb organiziramo poleg brezplačnih mesečnih izobraževanj tudi redna dodatna izobraževanja in strokovna usposabljanja. Nadzorniki lahko do vseh pomembnih dokumentov korporativnega upravljanja dostopate na enem mestu – dokumentno središče.

Aktivni nadzorniki

Priročnik za člane nadzornih svetov