Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 24. 2. 2014

12. izobraževalno srečanje za državne družbe: Sprejemanje letnega poročila - vloga in odgovornost nadzornega sveta

Datum izobraževanja: 24. februar 2014, ob 00.00h do 00.00h
Lokacija:

 

 

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB

V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SOD

vsem članom organov

 

VABILO NA IZOBRAŽEVALNO SREČANJE 12/2014

 

Naslov predavanja: Sprejemanje letnega poročila – vloga in odgovornost nadzornega sveta

Datum izvedbe: četrtek, dne 6. marec 2014, ob 14. uri

Lokacija: City Hotel, Ljubljana (dvorana 1 v pritličju)

 

Spoštovani,

vljudno vas vabimo na dvanajsto izobraževalno srečanje, ki bo organizirano v četrtek, dne 6. marca 2014, od 14. do 16. ure v City hotelu Ljubljana, Dalmatinova 15 (dvorana v pritličju). Predavanje bo izvedela mag. Barbara Žibret Kralj, pooblaščena revizorka  in direktorica v družbi Deloitte revizija d. o. o.

V zadnjih letih se je kakovost letnih poročil družb izboljšala, poudarek, ki ga posamezna družba daje kakovosti razkritij v letnem poročilu, pa je odvisen tudi od lastniške strukture družbe in načrtov za prihodnost. Ne glede na to, kaj želi podjetje s svojim letnim poročilom sporočiti zainteresirani javnosti, so z ZGD in z računovodskimi standardi predpisana določena razkritja, ki jih morajo upoštevati vsi. Na izobraževanju se boste seznanili z obveznimi sestavnimi deli letnega poročila družbe ter obveznimi razkritji, ki jih mora poročilo vsebovati. V povezavi s tem bo predstavljeno tudi konsolidirano letno poročilo.

 

Prav tako bodo podrobneje predstavljena razkritja na področju tveganj, tudi tveganje delujočega podjetja in ustrezna razkritja na tem področju.

 

Na primeru javno dostopnih podatkov bomo predstavili tudi nekaj dobrih in slabih praks letnega poročanja. Da bo tema, ki je na prvi pogled preprosta in vsem znana in se marsikomu zdi tudi suhoparna, bolj zanimiva in privlačna, bomo udeležence izobraževanja izzvali s kvizom in delavnico.

 

Po opravljenem izobraževanju bi morali udeleženci poznati vsa razkritja v letnem poročilu, ki jih določajo SRS, MSRP in ZGD. Poleg tega bi morali udeleženci. Predvsem bi morali udeleženci bolje razumeti pomen in vsebino razkritij s področja tveganj, vključno s tveganjem delujočega podjetja. Udeleženci bi morali znati po opravljenem izobraževanju kritično presoditi kvaliteto razkritij v letnem poročilu.

 

Način izvedbe: predavanje z delavnico in razpravo.

 

Menimo, da je to predavanje pomembno za člane nadzornih svetov in poslovodstev, saj se preko letnega poročila družba predstavi zainteresirani javnosti in poslovnim partnerjem: kupcem, dobaviteljem, financerjem. Odgovornost za ustrezno in kvalitetno letno poročilo nosi poslovodstvo družbe, potrdi pa ga tudi nadzorni svet, zato je tako za člane poslovodstev kot nadzornih svetov ter revizijskih komisij pomembno čimboljše poznavanje problematike.

 

Izobraževanje je priporočljivo za:

Člane poslovodstev, nadzornih svetov in revizijskih komisij ter za vse tiste, ki imajo pomembno vlogo pri pripravi letnih poročil.

 

Mag. Barbara Žibret Kralj je pooblaščena revizorka in direktorica v družbi Deloitte revizija,

d. o. o.. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer je zaključila tudi magistrski študij. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo je pridobila naziv pooblaščenega revizorja in se je specializirana za revidiranje večjih skupin podjetji, zavarovalnic ter vodenje in opravljanje reviziji sorodnih storitev ter svetovalnih storitev na teme računovodstva in notranje kontrolnih procesov. Predava pri Slovenskem inštitutu za revizijo in v okviru Združenja članov nadzornih svetov ter Združenja Bank Slovenije.

 

Izobraževalno srečanje je brezplačno in bo potekalo v organizaciji Slovenske odškodninske družbe.

 

Prosimo, da vašo udeležbo potrdite preko prijavnice na spletni strani SOD (AKTUALNO/IZOBRAŽEVANJE ZA DRUŽBE) http://www.so-druzba.si/sl-si/Aktualno/8, najkasneje do 5. marca 2014.

 

Na spletnih straneh bomo objavljali vsa aktualna izobraževanja, prav tako pa je dostopna tudi brošura vseh izobraževalnih srečanj v letu 2013/14 na naslovu: http://goo.gl/jRq6GO.

 

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo.

Nazaj na vsa izobraževanja