Rezultati upravljanja

Naše upravljanje je ciljno naravnano.

Ključni poudarki poslovanja družb v neposredni lasti RS in SDH

Preglednica ključnih podatkov skupnega portfelja RS in SDH

RS+SDH* 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Vsota knjigovodskih vrednosti deležev 10.335.151.102 10.118.341.076 10.888.669.481 10.448.176.817 11.591.255.402 11.602.905.272
Dividende

85.896.807

250.368.327 487.308.566 259.660.107 185.983.252 173.184.399
Dividendnost kapitala 0,9 % 2,5 % 4,5 % 2,5 % 1,6 % 1,5 %
ROE portfelja 6,9 % 6,2 % 6,5 % 6,0 % 4,7 % 1,8 %

Opomba: V letu 2015 niso bili upoštevani enkratni odpisi vrednosti HSE, povezani s projektom TEŠ 6, v višini 474 mio EUR. Če bi se upoštevali izredni odpisi vrednosti HSE, bi ROE portfelja RS + SDH v letu 2015 znašal 1,4 %. * Prikazani so podatki za dividendnost kapitala in dividende v letu izplačila za preteklo poslovno letu, ROE portfelja pa za preteklo poslovno leto.

 

 

Čista dobičkonosnost lastniškega kapitala (ROE) ​

 

Dividendna izplačila ​