Rezultati upravljanja

Naše upravljanje je ciljno naravnano.

Ključni poudarki poslovanja družb v neposredni lasti RS in SDH

Preglednica ključnih podatkov skupnega portfelja RS in SDH

RS+SDH 2013 2014 2015 2016
Vsota knjigovodskih vrednosti deležev 11.247.752.179 11.602.905.271 11.591.255.402 10.448.176.817
Znesek dividend za leto … 147.154.814 173.184.394 185.983.252 257.049.679
Dividendnost kapitala 1,3 % 1,5 % 1,6 % 2,5 %
ROE portfelja 2,1 % 1,8 % 4,7 % 6,0 %

Op.: Zaradi izrednih dogodkov v bančnem sektorju pri izračunu ROE za leto 2013 niso bile upoštevane izgube bank (2,4 mrd EUR), ki so bile konec leta 2013 podržavljene. V letu 2015 niso bili upoštevani enkratni odpisi vrednosti HSE, povezani s projektom TEŠ 6, v višini 474 mio EUR. Če bi se upoštevali izredni odpisi vrednosti HSE, bi ROE portfelja RS + SDH v letu 2015 znašal 1,4 %.

 

Čista dobičkonosnost lastniškega kapitala (ROE) ​

 

Dividendna izplačila ​

Poročila upravljanja