Rezultati upravljanja

Naše upravljanje je ciljno naravnano.

Ključni poudarki poslovanja družb v neposredni lasti RS in SDH

Preglednica ključnih podatkov skupnega portfelja RS in SDH

RS+SDH* Ocena 2020** 2019 2018 2017 2016 2015
Vsota knjigovodskih vrednosti deležev 9.908.876.126 10.335.151.102 10.118.341.076 10.888.669.481 10.448.176.817 11.591.255.402
Dividende prejete v letu

85.895.507

252.939.420 487.315.597 259.660.107 185.983.252 173.184.399
Dividendnost kapitala 0,8 % 2,5 % 4,5 % 2,5 %

1,6 %

1,5 %
ROE portfelja 4,2 % 6,9 % 6,2 % 6,5 % 6,0 % 4,7 %

Opomba: *V letu 2015 niso bili upoštevani enkratni odpisi vrednosti HSE, povezani s projektom TEŠ 6, v višini 474 mio EUR. Če bi se upoštevali izredni odpisi vrednosti HSE, bi ROE portfelja RS + SDH v letu 2015 znašal 1,4 %. * Prikazani so podatki za dividendnost kapitala in dividende v letu izplačila za preteklo poslovno letu, ROE portfelja pa za preteklo poslovno leto. **Ocena z dne 1.7.2021.

 

 

Čista dobičkonosnost lastniškega kapitala (ROE) ​

 

Dividendna izplačila ​