Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 29. 3. 2018

4/2018 Notranje kontrole - kako vzpostaviti ustrezen nadzor

Datum izobraževanja: 29. marec 2018, ob 14.00h do 16.00h
Lokacija: Uradni list, Rotonda, Dunajska cesta 167, Ljubljana

Notranje kontrole so običajno področje, s katerim se ukvarjajo strokovne službe družbe ter tudi notranja revizija. Vendar pa je ustrezno kontrolno okolje, ki je ključno za ustrezno vzpostavitev in delovanje notranjih kontrol običajno močno odvisno od poslovodstva. Člani nadzornih svetov, revizijskih komisij in poslovodstva družb morajo poznati osnovne pojme, povezane z notranjimi kontrolami, pa tudi dobre prakse na področju njihovega spremljanja, ocenjevanja učinkovitosti notranjega okolja. Kot posebno področje v okviru notranjih kontrol je zagotovo tudi področje informacijske tehnologije in računalniških oziroma avtomatskih notranjih kontrol.

Za učinkovit in uspešen nadzore je področje notranjih kontrol nujno poznati, vendar ga v praksi prepogosto zanemarimo. Dejstvo je, da neučinkovite oziroma nedelujoče notranje kontrole lahko vodijo do katastrofalnih posledic. Zato za člane nadzornih svetov, revizijskih komisij in poslovodstev pripravljamo izobraževanje, ki bo zajelo naslednja področja:

  • Osnove notranjega kontroliranja
  • Gradniki učinkovitega kontrolnega okolja
  • Kako nadzirati delovanje notranjih kontrol
  • Računalniške kontrole
  • Posledice nedelovanja notranjih kontrol

 

Izobraževanje je primerno za:

  • člane NS in revizijskih komisij

 

Predavatelji:

Tina Kolenc Praznik, direktorica v reviziji, Deloitte revizija, d.o.o.

Urban Goršič, manager v reviziji, Deloitte revizija d.o.o.

Miha Vertin, manager v reviziji; Deloitte revizija d.o.o.

 

Način izvedbe: klasično predavanje

Tina Kolenc Praznik je pooblaščena revizorka in direktorica v reviziji v regiji Deloitte Adriatic, stacionirana v pisarni v Ljubljani. Tina je diplomirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, družbi Deloitte pa se je pridružila leta 2001. Specializirala se je za pomembnejša revizijska vprašanja in kot ekspert z omenjenega področja tudi sodeluje v skupini Deloitte Centralna Evropa, ki opravlja preverbe kakovosti revizijskega dela v omenjeni regiji. Opravlja revizijske in svetovalne storitve v zasebnem sektorju, med njenimi strankami so Gorenje, SDH, GEN-I, Cinkarna Celje, Pošta Slovenije, Sava, Istrabenz, Merkur trgovina, SGP Pomgrad, Panvita in druge. Je vodja forenzičnega centra odličnosti za Adriatic regijo. Je članica ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) ter imetnica licence za pooblaščenega preiskovalca prevar (CFE).

Miha Vertin je Manager v oddelku za  revizijo v slovenski pisarni podjetja Deloitte. Deloitte-u se je pridružil decembra 2012, pred tem, pa je deloval v oddelku System Process Assurance v podjetju Pricewaterhousecoopers. Je vodja oddelka revizij revizij informacijskih sistemov. Miha je nosilec naziva CISA (Certified Information Systems Auditor), ki ga izdaja mednarodna organizacija ISACA. Njegovo posebno strokovno področje je svetovanje s področja IT procesov, poslovnih procesov in pripadajočih notranjih kontrol.

Ima dolgoletne izkušnje ne področju revidiranja informacijskih sistemov, sodeloval je na  številnih projektih revizije informacijskih sistemov, pregledih vgrajenih avtomatskih aplikativnih kontrol z namenom podpore finančne revizije, pri projektih podobnih pregledov informacijske tehnologije, forenzičnih revizijskih pregledih ter ostalih projektih vezanih na poslovne informacijske sisteme.

Nazaj na vsa izobraževanja