Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 17. 1. 2014

10. izobraževalno srečanje za državne družbe: Operativna odličnost državnih družb

Datum izobraževanja: 17. januar 2014, ob 00.00h do 00.00h
Lokacija:

POSLOVODNIM IN NADZORNIM OGRANOM DRUŽB

V DELNIL IN VEČINSKI LASTI RS IN SOD

- vsem članom organov

 

VABILO NA IZOBRAŽEVALNO SREČANJE 10/2014:

 

Naslov predavanja: Operativna odličnost državnih družb

Datum izvedbe: četrtek, dne 30. januar 2014, ob 14. uri

Lokacija: City Hotel, Ljubljana (dvorana 1 v pritličju)

 

Spoštovani,

vljudno vas vabimo na deseto izobraževalno srečanje, ki bo organizirano v četrtek, dne 30. januarja 2014, od 14. do 16. ure v City hotelu Ljubljana, Dalmatinova 15 (dvorana v pritličju). Predavanje bo izvedel Mitja Kumar, direktor za področje poslovnega svetovanja, Deloitte revizija, d. o. o..

 

Tokratno izobraževalno srečanje smo namenili operativni odličnosti državnih družb, ker menimo, da so na tem področju možne številne izboljšave na ravni državnih družb.

 

Na izobraževanju se bomo podrobneje seznanili s pojmom operativne odličnosti, različnimi pogledi na operativno odličnost in njenim pomenom za delničarje. Dotaknili se bomo strategije podjetja in se osredotočili na kritične povezave med poslovno strategijo in njeno izvedbo. Posebno pozornost bomo namenili določanju ciljev ter merjenju in ocenjevanju kakovosti in operativne odličnosti ter se spoznali s ključnimi vzvodi za doseganje višje ravni operativne odličnosti, kot so organizacijske spremembe, izboljšanje učinkovitosti delovne sile, manjša kompleksnost in optimizacija obratnega kapitala.

 

Po opravljenem izobraževanju bi morali udeleženci uspešno:  

  • dajati usmeritve za pripravo strategije in slediti  njeno izvajanje
  • prepoznati elemente operativne odličnosti in razumeti vzvode za doseganje le te
  • biti učinkovitejši pri nazoru stroškovnega in prihodkovnega dela.

 

Način izvedbe: klasično predavanje in diskusija

 

Člani nadzornih svetov morajo stremeti k jasni strategiji podjetja in slediti njenemu izvajanju. Velikokrat so elementi strategije podjetij podobne, razlika je v njenem izvajanju. Operativna odličnost je ključna pri uresničevanju te strategije.

 

Izobraževanje je priporočljivo za:

  • vse, ki so v vodstvenih vlogah, nadzornike, uprave in direktorje ter
  • specialiste, ki se ukvarjajo s strategijami, učinkovitostjo, spremembami in kulturo.

 

Mitja Kumar je direktor za področje poslovnega svetovanja, Deloitte svetovanje, d. o. o.,

 

Mitja Kumar ima več kot 10 letne izkušnje na področju svetovanja. V tem času je delal večino časa v finančnem sektorju z bankami in zavarovalnicami, izkušnje pa ima tudi z proizvodnjo dejavnostjo, maloprodajo, mediji in energetiko. Pokrival je teme, kot so priprava strategije, upravljanje s spremembami, upravljanje s tveganji, spremembe v kulturi podjetij, reorganizacije, stroškovne optimizacije in optimizacije procesov in drugo. M. Kumar dobro pozna razmere v Sloveniji in dobre prakse iz tujine.

 

Izobraževalno srečanje je brezplačno in potekala v organizaciji Slovenske odškodninske družbe.

 

Prosimo, da vašo udeležbo prijavite preko obrazca (zgoraj v sivem okvirčku) najkasneje do 28. januarja 2014.

 

Na spletnih straneh bomo objavljali vsa aktualna izobraževanja, prav tako pa je dostopna tudi brošura vseh izobraževalnih srečanj v letu 2013/14 na naslovu: http://goo.gl/jRq6GO.

 

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo.

Nazaj na vsa izobraževanja