Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 26. 3. 2014

14. izobraževalno srečanje za državne družbe; Prevare - kako jih prepoznati in preprečiti

Datum izobraževanja: 26. marec 2014, ob 00.00h do 00.00h
Lokacija:

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB

V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SOD

- vsem članom organov

 

VABILO NA IZOBRAŽEVALNO SREČANJE 14/2014:

 

Naslov predavanja: Prevare – kako jih prepoznati in preprečiti

Datum izvedbe: TOREK, dne 8. aprila 2014, ob 13. uri

Lokacija: City Hotel, Ljubljana (dvorana 1 v pritličju)

 

Spoštovani,

vljudno vas vabimo na štirinajsto izobraževalno srečanje, ki bo organizirano v TOREK, dne 8. aprila 2014, od 13. do 16. ure v City hotelu Ljubljana, Dalmatinova 15 (dvorana v pritličju). Predavanje bosta izvedla Tina Kolenc Praznik, pooblaščena revizorka in managerka v družbi Deloitte revizija, d. o. o.,  ter dr. Yuri Sidorovich, Partner v družbi Deloitte, pooblaščeni revizor in pooblaščeni preiskovalec prevar.

 

V razmerah, ki vladajo na trgu, se v zadnjem obdobju vse več pozornosti namenja tveganjem, med katerimi so prav gotovo tveganja, povezana s prevarami, izrednega pomena za vse družbe in organizacije. Raziskava med pooblaščenimi preiskovalci prevar po vsem svetu je razkrila, da tipična organizacija 5% prihodkov letno izgubi prav zaradi prevar. Zgolj z uvedbo ustreznega sistema preprečevanja in odkrivanja prevar se ta odstotek razpolovi.

 

Poslovodstvo vsake organizacije je odgovorno, da vzpostavi in izvaja ustrezne programe in notranje kontrole, ki so namenjeni preprečevanju in odkrivanju prevar. Naloga nadzornega sveta oziroma revizijske komisije pa je, da pregleda kako je poslovodstvo identificiralo tveganje prevare, kaj je naredilo da do prevar ne prihaja in če je ozaveščenost glede tveganj prisotna na vseh nivojih znotraj organizacije. Področje preprečevanja in odkrivanja prevar je zagotovo eno izmed najbolj perečih v zadnjih letih, zato so izobraževanja s tega področja ključnega pomena za vsako organizacijo.

 

Izobraževanje s področja obvladovanja tveganja prevar bo organizirano s poudarkom na ključnih področjih, kot so:

  • Kaj so prevare?
  • »Red flags« – najpogostejši znaki prevar;
  • Zakaj potrebujemo sistem preprečevanja in odkrivanja prevar?
  • Elementi dobrega sistema za preprečevanje in odkrivanje prevar;
  • Kako izboljšati obstoječi sistem preprečevanja prevar.

 

Po opravljenem izobraževanju bi morali udeleženci poznati glavne elemente dobrega sistema preprečevanja in odkrivanja prevar, znake prevar ter dobre prakse s področja preprečevanja in odkrivanja prevar. Pridobljeno znanje bo v pomoč pri ugotavljanju, katere so šibke točke na področju prevar v družbi, ki jo vodijo ali nadzorujejo.

 

Način izvedbe: klasično predavanje

 

Izobraževanje je namenjeno tako članom poslovodstev kot članom nadzornih svetov in revizijskih komisij, saj imajo tako eni kot drugi vsak svojo vlogo pri vzpostavitvi ustreznega sistema preprečevanja in odkrivanja prevar, njegove posodabljanja in nadzora.

 

Tina Kolenc Praznik je pooblaščena revizorka in revizijska managerka v družbi Deloitte revizija, d. o. o.. T. Praznik je diplomirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, družbi Deloitte pa se je pridružila septembra 2001. Med njene ključne kvalifikacije sodi vodenje projektov revizij računovodskih izkazov, dogovorjenih postopkov, vključno s posebnimi revizijami, in drugih projektov dajanja zagotovil ter svetovanja na področju računovodstva. Je vodja projekta Deloitte Akademije v Sloveniji. Je del forenzične ekipe Adriatic regije, ki obsega Slovenijo, Hrvaško in Bosno in Hercegovino, ki se ukvarja s storitvami s področja forenzike ter prevar. Predvsem preko opravljanja poslov dogovorjenih postopkov in posebnih revizij je pridobila pomembna znanja in izkušnje s tega področja.

 

Dr. Yuri Sidorovich je predsednik uprave in revizijski partner za Deloitte Slovenijo. Yuri Sidorovich je pridobil naziv pooblaščenega revizorja pri Slovenskem inštitutu za revizijo, pooblaščenega javnega revizorja (CPA) v ZDA, naziv preizkušenega notranjega revizorja (CIA) in forenzičnega preiskovalca (CFE). Je podpredsednik revizijskega sveta Slovenskega inštituta za revizijo, član Mednarodnega združenja preiskovalcev prevar, Mednarodnega inštituta notranjih revizorjev in Ameriškega združenja pooblaščenih javnih revizorjev. Ima dolgoletne izkušnje, ki jih je pridobil v ZDA ter v več srednjeevropskih in vzhodnoevropskih državah. Med njegove ključne kvalifikacije sodi vodenje obveznih revizijskih projektov, specializiral pa se je za področje posebnih revizij, obveznih revizij, forenzičnih preiskav in notranjih revizij. Yuri Sidorovich je zaključil magisterij in doktorat iz bančništva in financ.

 

Izobraževalno srečanje je brezplačno in bo potekalo v organizaciji Slovenske odškodninske družbe.

 

Prosimo, da vašo udeležbo potrdite preko prijavnice na spletni strani SOD (AKTUALNO/IZOBRAŽEVANJE ZA DRUŽBE) http://www.so-druzba.si/sl-si/Aktualno/8, najkasneje do 4. aprila 2014.

 

Na spletnih straneh bomo objavljali vsa aktualna izobraževanja, prav tako pa je dostopna tudi brošura vseh izobraževalnih srečanj v letu 2013/14 na naslovu: http://goo.gl/jRq6GO.

 

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo.

Nazaj na vsa izobraževanja