Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 30. 9. 2015

10. izobraževalno srečanje za državne družbe: Učinkovit poslovni model - predpogoj za rast in razvoj podjetja

Datum izobraževanja: 30. september 2015, ob 00.00h do 00.00h
Lokacija:

 

##FormImageLink#ID=28##

 

VABILO NA IZOBRAŽEVALNO SREČANJE 10/2015

 

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH

vsem članom organov

 

Naslov predavanja: Učinkovit poslovni model – predpogoj za rast in razvoj podjetja

Datum izvedbe: v četrtek, 15. 10. 2015 od 14. do 16. ure

Lokacija: Uradni list (Rotonda), Dunajska 167, Ljubljana (dvorana v pritličju; parkiranje v lastni režiji: garaža Smelt; LPP: 6, 8, 11).

 

 

Spoštovani,

 

vljudno vas vabimo, da se udeležite desetega izobraževalnega srečanja, ki bo organizirano v četrtek, 15. 10. 2015, od 14. do 16. ure v dvorani Uradnega lista, Dunajska 167, Ljubljana (Rotonda, dvorana v pritličju).

 

Poslovni model predstavlja okvir oziroma poslovno logiko, ki nam pove, kako podjetje ustvarja vrednost v poslovnem odnosu s kupci in posledično vrednost za lastnike in ostale deležnike. Brez dobro zasnovanega poslovnega modela še tako dober izdelek ali storitev ne more uspeti. Vse elemente poslovnega modela je potrebno smiselno sestaviti v celoto ter upoštevati njihovo medsebojno odvisnost in povezanost. Na predavanju vam bomo predstavili eno izmed orodij za izvajanje procesa iskanja optimalnega poslovnega modela. Predstavili vam bomo gradnike, izzive in pristop k testiranju poslovnega modela, ki je uporaben tako pri uvedbi novih ali preverjanju in optimizaciji obstoječih poslovnih modelov.

 

Na izobraževanju se bomo bolj natančno seznanili z naslednjimi temami:

  • Kaj je poslovni model;
  • Pomen poslovnega modela pri strateškem razmisleku o možnih smereh razvoja podjetja;
  • Preverjanje poslovnih modelov in njihovo prilagajanje zahtevam časa.

 

Predavatelji: Sonja Žnidarčič, Partner in Robert Močnik, vodja področja poslovnega svetovanja, KPMG 


Sonja Žnidarčič je partner za področje poslovnega svetovanja in obvladovanja tveganj. Ima več kot 20 let delovnih izkušenj in je specializirana za re Inženiring poslovnih procesov, izboljšanje poslovne učinkovitosti, preglede skladnosti, pred akreditacijske preglede in certifikacijske preglede

 

Robert Močnik ima več kot 13 let delovnih izkušenj, v KPMG je od leta 2004. Specializacija na projektih z naslednjih področij: organizacija in prestrukturiranje, prenova poslovnih procesov, obvladovanje tveganj, primerjalne študije (lokalne / mednarodne, panožne/ medpanožne), posebni pregledi poslovanja, forenzične storitve, pregledi skladnosti, poslovni skrbni pregledi, poslovna vrednotenja v bančništvu in zavarovalništvu, študije izvedljivosti, identifikacija in ovrednotenje sinergij, stroškovno računovodstvo, javno naročanje, javno-zasebna partnerstva …

 

Komu je namenjeno:

  • upraviteljem naložb,
  • vsem, ki imajo pri upravljanju organizacij pomembno vlogo, zlasti članom nadzornih svetov in uprav,
  • Načini izvedbe: klasično predavanje s primeri iz praks,
  • Izobraževalno srečanje je brezplačno in poteka v organizaciji Slovenskega državnega holdinga.

 

Za lažjo organizacijo vašo udeležbo potrdite preko prijavnice na spletni strani SDH najkasneje do 14. oktobra 2015.

 

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo.

 

 

Nazaj na vsa izobraževanja