Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 14. 11. 2013

6. izobraževalno srečanje za državne družbe: Upravljanje učinkovitosti poslovanja (EPM: enterprise performance management)

Datum izobraževanja: 14. november 2013, ob 00.00h do 00.00h
Lokacija:

 

 

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SOD

  • vsem članom organov

VABILO NA IZOBRAŽEVALNO SREČANJE 6/2013:

 

Naslov predavanja: Upravljanje učinkovitosti poslovanja (EPM: Enterprise Performance Management)

Datum izvedbe: četrtek, dne 14. november 2013, ob 14. uri

Lokacija: SMELT, Dunajska 160, Ljubljana (dvorana 1 v pritličju)

 

Spoštovani,

 

vljudno vas vabimo na šesto izobraževalno srečanje, ki bo organizirano v četrtek, dne 14. novembra 2013, od 14. do 16. ure SMELT-u, Dunajska 160 v Ljubljani, dvorana 1 v pritličju. Predavanje bo izvedel mag. Matija Vojsk, direktor PwC na področju svetovanja.

 

Tokratno izobraževalno srečanje smo namenili upravljanju učinkovitosti poslovanja, od razumevanja in uporabe strategij preko opredelitve vzvodov ustvarjanja vrednosti, kazalnikov uspeha in kazalnikov tveganj do operacionalizacije ukrepov in nagrajevanj, ker menimo, da so na tem področju možne številne izboljšave na ravni državnih družb.

 

Upravljanje učinkovitosti poslovanja je ustvarjanje okolja, v katerem uspešnost podjetja postane vsakdanje delo vsakogar. To vključuje jasno razumevanje celotnega podjetja o strateških usmeritvah in konkurenčnih prednosti, kot tudi sprejemanje odgovornosti za nenehno izpolnjevanje teh strateških usmeritev.

 

Po opravljenem izobraževanju bi morali uspešno:  

  • poznati koncept in koristi upravljanja učinkovitosti poslovanja;
  • razumeti celostno naravo in medsebojno odvisnost med procesi, orodji in organizacijo EPM;
  • konceptualno razumeti, kako je potrebno izdelati robusten poslovni primer EPM in načrt EPM;
  • prepoznati in razumeti vpliv kulturnih in vedenjskih izzivov;
  • vedeti, katere metode je potrebno uporabiti za oblikovanje okvira EPM;
  • konceptualno razumeti, kako je rešitve EPM primerno uvesti.

Mag. Matija Vojsk je direktor PwC na področju svetovanja. Ima dolgoletne izkušnje z vodenjem podjetij v Sloveniji. Bil je član uprave Telekoma Slovenije in Dela ter svetovalec uprave Poslovnega sistema Mercator. Poleg tega je slovensko prakso vodenja in nadzornih svetov spoznal tudi kot predsednik in član nadzornih svetov slovenskih podjetij, član in predsednik sveta zavoda in predsednik organizacijskega komiteja svetovnega športnega prvenstva. V vlogi vodje svetovalnega projekta je redno prisoten na sejah nadzornega sveta svojega klienta in mu pomaga pri povečanju odličnosti.

 

Izobraževalno srečanje je brezplačno in potekala v organizaciji Slovenske odškodninske družbe.

 

Za lažjo organizacijo vašo udeležbo potrdite preko zgornje prijavnice, najkasneje do 11. novembra 2013.

 

 

 

 

Nazaj na vsa izobraževanja