Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 19. 5. 2016

9/2016: Inovativnost družb v državni lasti – kako inovativnost postane del kulture podjetja

Datum izobraževanja: 19. maj 2016, ob 00.00h do 00.00h
Lokacija: Lokacija: Uradni list (Rotonda), Dunajska 167, Ljubljana (dvorana v pritličju, parkiranje v lastni režiji: garaža Smelt, LPP: 6, 8, 11).

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI

IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH

vsem članom organov

 

 

INOVATIVNOST DRUŽB V DRŽAVNI LASTI –

KAKO INOVATIVNOST POSTANE DEL KULTURE PODJETJA

 

Datum izvedbe: četrtek, 26. maj 2016, od 14. do 16. ure (nadaljujemo po izobraževalnem srečanju 8/2016, na katerega se je potrebno prijaviti ločeno - vmes bo kratek odmor).

 

Lokacija: Uradni list (Rotonda), Dunajska 167, Ljubljana (dvorana v pritličju, parkiranje v lastni režiji: garaža Smelt, LPP: 6, 8, 11).

 

##FormImageLink#ID=39##

Spoštovani,

 

vljudno vas vabimo, da se udeležite devetega izobraževalnega srečanja, ki bo organizirano v četrtek, 26. maja 2016, od 14. do 16. ure v dvorani Uradnega lista, Dunajska 167, Ljubljana (Rotonda, dvorana v pritličju).

 

Edina stalnica v današnji družbi so spremembe, prilagajanje le-tem pa zahteva inovativnost. Na izobraževanju bomo skušali čim bolje prikazati, kaj je potrebno storiti za boljšo podporo inovacijam v državnih družbah. Opredelili bomo ključne povezave med inovacijami in strategijo družbe ter podrobnosti o organizacijskih zahtevah za uspešne inovacije. Predstavili bomo načine prepoznavanja in premagovanja ključnih ovir za inovacije ter smernice za postavljanje ciljev, proračuna, meritev in tveganj.

 

Za dolgoročno rast družbe je bistvenega pomena, da smo pri delu pozorni na poslovne možnosti, ki jih prinašajo nove ideje. Jasna postavitev ciljev in strategije, kako spodbuditi ter ne nazadnje uspešno implementirati ideje, je ključ do povečanja razvojnega potenciala družbe.

 

Zakaj se udeležiti:

  • Izobraževanje je namenjeno predstavitvi vloge inoviranja v slovenskem poslovnem okolju. Iskali bomo odgovore na vprašanja, kako v posameznem podjetju spodbuditi inoviranje.
  • Razvoj inovativnega okolja ali kako postaviti strategijo inoviranja.
  • Izobraževanje bo izpostavilo pomen razumevanja ustvarjalnega in ne zgolj fizičnega potenciala. Pri merjenju uspeha uvedenih aktivnosti je ključnega pomena sistematičnost, celovitost ter vključenost vseh zaposlenih v aktivnosti, ki se vidi skozi uvedeno inovacijsko kulturo in klimo v posameznem podjetju.
  • Razumevanje tveganja inovacij, zakaj pomanjkanje inovacij predstavlja tveganje in kako je za podjetja boljše, da se znajo spreminjati in prilagajati.
  • Predstavitev dobre prakse.

 

Izobraževanje je primerno za:

  • vodstvene kadre
  • vodje kadrovskih služb

 

Predavatelja: Mitja Kumar, partner za področje poslovnega svetovanja, Deloitte, d. o. o., Lan Filipič, višji manager za področje poslovnega svetovanja, Deloitte, d. o. o., in predstavnik inovativnega podjetja.

 

Način izvedbe: klasično predavanje s konkretnimi primeri

 

Mitja Kumar je partner oddelka poslovnega svetovanja pri Deloittu Slovenija, odgovoren za Slovenijo, Hrvaško ter Bosno in Hercegovino. Njegovo glavno strokovno področje je svetovanje finančnim institucijam, kjer je izvedel projekte na področju strategije, reorganizacije, upravljanja s tveganji, prenove in analize kreditnega procesa, kadrovske politike, izboljšanja učinkovitosti in zniževanja stroškov in razvoja novih produktov. Pred zaposlitvijo pri Deloittu je  delal kot svetovalec pri PwC in A.T. Kearney, kjer je bil odgovoren za finančni sektor v Jugovzhodni Evropi, še prej pa je bil upravljalec vzajemnih skladov pri NLB Skladih, upravljalec premoženja v NLB in davčni svetovalec v Deloittu. Diplomiral je na Univerzi v Ljubljani in pridobil naziv MBA na Univerzi Drury v Združenih državah Amerike.

 

Lan Filipič ima bogate izkušnje pri svetovanju na področju finančnega in operativnega prestrukturiranja, razvoja strategije, reorganizacij, optimizacije funkcij, prenove procesov in izvedbe komercialnih in operativnih skrbnih pregledov ter razvoja modelov. Pred prihodom v Deloitte je bil Lan zaposlen kot svetovalec v A.T. Kearney-ju ter v NLB Skladih, kjer je bil zaposlen kot vodja upraviteljev. Lan  je diplomiral iz filozofije in ekonomije na London School of Economics in magistriral iz financ na Cass Business School. Lan je pridobil certifikat CFA.

 

Izobraževalno srečanje je brezplačno in poteka v organizaciji Slovenskega državnega holdinga.

 

Prosimo, da zaradi lažje organizacije izobraževanja, vašo udeležbo potrdite preko zgornje prijavnice najkasneje do 25. maja 2016.

 

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo.

Nazaj na vsa izobraževanja