Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 14. 5. 2015

Izobraževalno srečanje 6/2015: Zagotavljanje neodvisnosti notranje revizije

Datum izobraževanja: 14. maj 2015, ob 00.00h do 00.00h
Lokacija:

 

Spoštovani,

 

vljudno vas vabimo, da se udeležite šestega izobraževalnega srečanja, ki bo organizirano v četrtek, dne 14. maja 2015, od 14. do 16. ure v dvorani Uradnega lista, Dunajska 167, Ljubljana (Rotonda, dvorana v pritličju).

 

Zagotavljanje neodvisnosti notranje revizije je temelj njenega delovanja. S tem je omogočeno njeno kakovostno delovanje ter zaupanje in zanašanje nadzornega sveta na njene izsledke. V praksi je pogosto slišati pomisleke, da notranja revizija ni neodvisna in da tudi ne more biti, saj je plačana s strani gospodarske družbe, notranji revizorji so običajno tudi njeni zaposleni. Prav zato je za zagotavljanje njenega neodvisnega delovanja vpeljanih vrsta zahtev na področju notranje revizije in korporativnega upravljanja. Pri tem ima izredno pomembno vlogo nadzorni svet oziroma njegova revizijska komisija, kjer je imenovana.

 

V predavanju bodo predstavljeni možni vplivi na notranjo revizijo in pristopi pri vodenju notranje revizije ter spremljanje njenega delovanja s strani nadzornega sveta oziroma njegove revizijske komisije, ki omogočajo njeno neodvisno delovanje. Pa tudi pomen izbora vodje notranje revizije s primernimi osebnostnimi značilnostmi, ki bo znal uravnavati delovanje notranje revizije in ji zagotavljati neodvisnost s svojim vsakodnevnim ravnanjem in pokončno držo.

 

Komu je namenjeno:

  • članom nadzornih svetov,
  • članom uprav,
  • notranjim revizorjem,
  • ključnim zaposlenim v gospodarskih družbah.

 

Predavateljica:

 

mag. Blanka Vezjak, lastnica in prokuristka Vezjak svetovanje, d. o. o., družbe za svetovanje pri obvladovanju tveganj in revidiranje poslovanja, pooblaščena revizorka in preizkušena notranja revizorka, z dolgoletnimi izkušnjami na področju revidiranja, obvladovanja tveganj in upravljanja družb.

 

Način izvedbe: klasično predavanje s primeri iz prakse

 

Izobraževalno srečanje je brezplačno in poteka v organizaciji Slovenskega državnega holdinga.

 

Za lažjo organizacijo vašo udeležbo potrdite preko prijavnice na spletni strani, najkasneje do 12. maja 2015. 

 

Nazaj na vsa izobraževanja