Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 16. 2. 2023

1/2023 - Celovit pristop k obvladovanju tveganj

Datum izobraževanja: 16. februar 2023, ob 11.00h do 17.00h
Lokacija: Four Points by Sheraton (Hotel Mons), Pot za Brdom 4, Ljubljana

Slovenski državni holding, d. d. (SDH) vas vljudno vabi, da se udeležite izobraževalnega srečanja z naslovom Celovit pristop k obvladovanju tveganj, ki bo organizirano v četrtek, dne 16. februarja 2023, od 11.00 – 17.00, v živo, v dvorani Plečnik, hotela Four Points by Sheraton Ljubljana (Hotel Mons).

Za izvedbo dogodka smo povabili prof. dr. Tjašo Redek in prof. dr. Aleša Berka z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, predstavnike štirih družb s kapitalsko naložbo države (Krke, Gen energije, Zavarovalnice Triglav in Luke Koper), Matjaža Pušnika in dr. Damjana Vojeta s KPMG ter Matejo Treven, CFA, z Blockhapp, d. o. o.

Obravnavali bomo tako najpomembnejša poslovna kot tudi finančna tveganja, katerim so izpostavljena slovenska podjetja in v sodelovanju z družbami predstavili primere dobrih praks z diskusijo. V zadnjem delu dogodka pa se bomo osredotočili na ESG tveganja in pogledom nadzornika na spremljanje teh tveganj.

Ko se je poslovni svet prilagajal vplivom covida-19, so se že pojavila nova pomembna tveganja, ki so že in bodo še naprej preoblikovala poslovanje podjetij. Tako obstoječa kot tudi nova tveganja so pod pritiskom agilnosti in odpornosti strategij, poslovnih modelov ter praks obvladovanja tveganj.

Globalno gospodarstvo se trenutno sooča s številnimi izzivi, kratkoročnimi in strukturnimi, od rastočih globalnih tenzij, politične krize z vojno, sprememb v globalnih dobavnih verigah, makroekonomsko negotovostjo, do dolgoročnejših trendov, ki obsegajo procese digitalne transformacije, izgradnje trajnostnega gospodarstva, staranja prebivalstva in drugih. Kako uspešna so v teh procesih slovenska podjetja in kaj so ključni dejavniki njihove konkurenčnosti v prihodnje? Podatki kažejo, da je ključ do uspeha vlaganje v mehke dejavnike rasti, digitalizacijo ter ambicioznost in želja po uspehu.

Vidne posledice klimatskih sprememb krepijo pomembnost podnebnih tveganj, ki skupaj z drugimi ESG dejavniki predstavljajo tako kratkoročna kot tudi predvsem dolgoročna tveganja. ESG tveganja postajajo osrednje področje odgovornosti nadzora nad tveganji s strani nadzornih svetov, saj imajo ta tveganja pomemben vpliv na dolgoročno strategijo podjetja in ustvarjanje vrednosti, zato morajo posledično NS nadzorovati spremljanje, razkrivanje in obvladovanje teh tveganj. Kot varuhi interesov delničarjev in družbenikov ter ostalih deležnikov morajo člani nadzornega sveta razviti široko znanje o obvladovanju tveganj ter o sodobnih tehnikah ocenjevanja tveganja, saj so le tako lahko prepričani, da vodstvo izbira pravo pot.

Srečanje je brezplačno in ga priporočamo članom nadzornih svetov, članom komisij nadzornega sveta za tveganja, prav tako pa tudi članom uprav in menedžerjem za obvladovanje tveganj.

Število mest na dogodku je omejeno.

PROGRAM DOGODKA:

Moderiranje: mag. Maja Šušteršič, SI.RISK

                           

11.00 – 11.10        Nagovor uprave SDH

11.10 – 11.45        Krepitev odpornosti v luči globalnih poslovnih tveganj

                                 Prof. dr. Tjaša Redek, Ekonomska fakulteta v Ljubljani

11.45 – 13.00        Izzivi obvladovanja finančnih tveganj v zahtevnih gospodarskih razmerah s prikazom primerov

                                 Prof. dr. Aleš Berk, Ekonomska fakulteta v Ljubljani

13.00 – 13.30        Odmor

13.30 – 14.30        Praktični primeri upravljanja poslovnih in finančnih tveganj družb portfelja SDH: predstavitve primerov družb

                                 David Bratož, član uprave, Krka, d. d., 

                                 Dejan Paravan, generalni direktor, Gen energija, d. o. o.,

                                 Mateja Slapar, direktorica služba za upravljanje s tveganji, Zavarovalnica Triglav, d. d., 

                                 Tea Vatovec, vodja kontrolinga, Luka Koper, d. d.

14.30 – 15.30        Pogovor s predstavniki družb

                                Moderira: prof. dr. Aleš Berk, Ekonomska fakulteta v Ljubljani

15.30 – 15.45        Odmor

15.45 – 16.45        Pregled in praktični vidiki izpostavljenih tveganj v letu 2023 na področju ESG

                                 Matjaž Pušnik, dr. Damjan Voje, KPMG

                                 Praktični pogled članice nadzornega sveta na ESG tveganja

                                 Mateja Treven, CFA, Blockhapp d. o. o

16.45 – 17.00        Q & A in zaključek dogodka

 

KRATKA PREDSTAVITEV PREDAVATELJEV:

Dr. Tjaša Redek je redna profesorica ekonomije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Predava razvojno ekonomijo, politiko konkurenčnosti, aplikativno makroekonomijo in mikroekonomijo. Njeno raziskovanje se osredotoča na različne razvojne teme in trg dela. Proučevala je politike brezposelnosti, spretnosti in zaposljivosti, tudi v povezavi z razvojem in usklajevanjem politik za spodbujanje zaposlovanja. Analizirala je vlogo različnih oblik zaposlovanja za podjetja, težave s prostimi delovnimi mesti v podjetjih, vlogo tujcev (delavci migranti), razmerja med zaposlitvijo in različnimi drugimi dejavniki (starost, izobrazba, spretnosti) ter negativne posledice dolgotrajne brezposelnosti. Njeno delo se je osredotočalo tudi na različne prekarne oblike zaposlitve z vidika delavcev in podjetij. Zaposlitvene značilnosti (prekarno delo) je povezala z izobrazbo in poklicem. Sodelovala je pri številnih nacionalnih projektih in tudi več mednarodnih, delovala je tudi kot vodja več projektov/projektnih skupin. Izkušnje in znanje je pridobivala na vrhunskih domačih in tujih institucijah, med drugih tudi na London School of Economics (LSE).

Dr. Aleš Berk je profesor za področje financ na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je odgovoren za predmete Upravljanje s finančnimi naložbami, Finančne institucije in trgi, Risk management, Investment in (Qantitative) behavioral finance. Je tudi soustranovitelj in direktor družbe A.L.P.H.A. FINANCE, d. o. o., ki se prvenstveno ukvarja s prestrukturiranjem podjetij in soustanovitelj ter direktor zavarovalno-posredniške družbe ALPHA CREDO, d. o. o. Bogate praktične izkušnje ima iz svetovalnega, vodstvenega in nadzorniškega dela v nefinančnih in finančnih institucijah, ter sodelovanja pri strukturiranju strateških zakonskih rešitev (strategija trga kapitala, pokojninska zakonodaja drugega in tretjega stebra, zakonodaja o investicijskih skladih, idr.). Njegovo raziskovalno delo je trenutno osredotočeno na anomalije na finančnih trgih in naložbene strategije, finančne institucije (predvsem pokojninske sklade in private equity sklade) in obvladovanje tveganj.

Matjaž Pušnik, strokovni direktor na oddelku IT svetovanje, KPMG, dolgoletne izkušnje pri obvladovanju tveganj na IT področju in IT svetovanju, z delom na domačih in mednarodnih projektih. Ima mednarodno licenco strokovnjaka, preizkušenega v upravljanju tveganj in nadzoru informacijskih sistemov (CRISC) in mednarodno licenco, preizkušenega v varovanju osebnih podatkov (Certified Data Privacy Solutions Engineer). Je aktivni preizkušeni revizor informacijskih sistemov pri SIR.

Dr. Damjan Voje, vodja projektov na oddelku poslovno svetovanje, KPMG, se je družbi KPMG poslovno svetovanje pridružil v prvi polovici leta 2014 iz ekonomske fakultete, Univerze v Ljubljani, kjer je bil več let zaposlen kot asistent in raziskovalec na področju obnašanja in upravljanja podjetij. V družbi KPMG je do danes kot član tima sodeloval na projektih reorganizacije in prestrukturiranja, prenov poslovnih procesov in skrbnih pregledov skladnosti poslovanja podjetij.

Mateja Treven, CFA, ima več kot 20 letne izkušnje na področju zavarovalništva in finančne industrije v različnih vlogah, od tega 12 let kot članica uprave. Bila je tudi članica v nadzornih svetih zavarovalnic, družbe za upravljanje in pokojninski družb. V letu 2019 je ustanovila svoje podjetje Blockhapp, ki se ukvarja s trajnostnimi financami in z inovativnimi start up projekti. Je velika zagovornica trajnostne transformacije in vključenosti ter podpira vse spremembe za dosego trajnostno naravnanega sveta.

 

Nazaj na vsa izobraževanja