Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 22. 1. 2019

Lobiranje in vplivi na postopke ter poročanje KPK-ju o premoženjskem stanju

Datum izobraževanja: 22. januar 2019, ob 14.00h do 16.00h
Lokacija: Uradni list RS, Dunajska cesta 167 (Rotonda), Ljubljana

VABILO NA IZOBRAŽEVALNO SREČANJE 1/2019

 

Vlada RS je v letu 2017 sprejela program ukrepov za krepitev integritete in transparentnosti 2017 – 2019. Eden od ukrepov je tudi dodatno usposabljanje članov nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države na teme integritete in transparentnosti. Slovenski državni holding, d. d. (SDH) te teme tudi sicer uvršča v program izobraževanj, saj želimo v okviru naših pristojnosti prispevati k ciljem na področju ozaveščanja za večjo integriteto in transparentno delovanje predstavnikov države v nadzornih organih državnih družb.

V sodelovanju s Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK) smo pripravili dve temi, in sicer:

  • Lobiranje in vplivi na postopke,
  • Poročanje KPK-ju o premoženjskem stanju.
     

Lobiranje in vplivi na postopke je eno od področij, za katero KPK ocenjuje, da je »sivo« polje nenadzorovanega nejavnega vplivanja in da je tega vedno veliko. Poročanja o tem je malo, pri čemer je lobiranje povsem zakonita in legitimna dejavnost. Če lobiranci o lobističnih stikih ne poročajo, s tem kršijo zakon, zato je pomembno, da se člani organov nadzora in vodenja seznanijo s tem področjem in s tem izognejo kršitvam zakonodaje. Na predavanju bodo podani tudi praktični primeri in najpomembnejša problematika tega področja.

Z uveljavitvijo Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14) so zavezanci za poročanje podatkov o premoženjskim stanju komisiji tudi člani uprav, člani organov nadzora in prokuristi gospodarskih družb, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv. Predstavljene bodo obveznosti poročanja o premoženjskem stanju ter problematika, ki jo komisija na navedenem področju zaznava.

Predavateljici:

  • Katja Mihelič Sušnik, vodja službe za nadzor in preiskave (področje premoženjskega stanja), Komisija za preprečevanje korupcije
  • Anja Perc, višja nadzornica za omejevanje korupcije (področje lobiranja), Komisija za preprečevanje korupcije

Način izvedbe: klasična predavanja s primeri iz prakse.

Izobraževanje priporočamo: 

  • Članom nadzornih svetov,
  • članom uprav,
  • vodstvenim kadrom in ključnim zaposlenim (pooblaščencem za skladnost in integriteto in ostalim vodstvenim delavcev s področja etike in integritete).

 

Izobraževalno srečanje je brezplačno in poteka v organizaciji Slovenskega državnega holdinga.

Nazaj na vsa izobraževanja