Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 2. 6. 2020

4/2020: Trajnostne poslovne strategije podjetij

Datum izobraževanja: 2. junij 2020, ob 13.00h do 16.15h
Lokacija: Spletna aplikacija Zoom

Dr. Adriana Rejc Buhovac, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani:Trajnostne poslovne strategije podjetij 

Od razglašene globalne pandemije novega koronavirusa se vrstijo tako globalni pozivi kot tudi pozivi na ravni EU, da je potrebno krizne razmere izkoristiti za pospešeni premik h zeleni transformaciji. Tudi Slovenija se je pridružila skupni pobudi 16 držav EU za ozelenitev gospodarstva po pandemiji koronavirusa. Evropski Zeleni dogovor (Green Deal) je med pomembnejšimi vidiki okrevanja evropskega gospodarstva. 

Na izobraževanju, ki ga bo izvedla prof. dr. Adriana Rejc Buhovac z Ekonomske fakultete v Ljubljani, bodo obravnavane sledeče teme:

  • Vsebina celostno izdelane trajnostne poslovne strategije
  • Proces izdelave trajnostne poslovne strategije (primeri SME in velika podjetja)
  • Ključna vprašanja prilagoditve poslovnih modelov v korona krizi
  • Vloga nadzornikov pri vpeljevanju trajnostno naravnanega poslovanja

Vsebina delavnice vključuje različne študije primerov oz. primere izbranih najboljših slovenskih in svetovnih praks. 

Program srečanja bo potekal od 13.00 - 14.30, sledil bo 15-minutni odmor in nadaljevanje od 14.45 - 16.15.

Prof. dr. Adriana Rejc Buhovac je redna profesorica za management in organizacijo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Uči predmete Strateški management, Družbena odgovornost podjetja, Management uspešnosti in angleški predmet Strategic Management (programa IMB in MBA). Njeno raziskovalno in znanstveno-publicistično delo je usmerjeno v izzive razvijanja in uresničevanja strategij ter managersko kontrolo. Napisala je vrsto znanstvenih in strokovnih prispevkov na teh področjih, v zadnjem času zlasti s področja uresničevanja strategij družbeno odgovornega poslovanja. V so-avtorstvu z Marc J. Epsteinom (Rice University) je napisala knjigo Making Sustainability Work: Best Practices in Managing and Measuring Corporate Social, Environmental, and Economic Impacts, Revised Second Edition (Greenleaf Publishing Ltd. & Berrett-Koehler Publishers Inc.), 2014. Je tudi so-avtorica štirih Management Accounting Guidelines (CMA Toronto, AICPA New York): »Evaluating Performance in Information Technology«, Identifying, Measuring, and Managing Organizational Risks for Improved Performance«, The Reporting of Organizational Risks for Internal and External Decision-Making« in »Performance Measurement of Not-for Profit Organizations«.

Izobraževanje je predvsem namenjeno članom nadzornih svetov, članom uprave, odgovornim za poslovno strategijo in odgovornim za trajnostni razvoj, ipd.

Izobraževalno srečanje je brezplačno in poteka v organizaciji Slovenskega državnega holdinga in ob sodelovanju Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.

Rok za prijave je do 28. maja 2020.

Registracija za Zoom: https://ef-ul.zoom.us/meeting/register/tJcpdu-tpjksG92sQWw7NVRJZSh-8owlMnsA

 

Nazaj na vsa izobraževanja