Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 10. 9. 2018

Kibernetska varnost - predvidevanje groženj in obvladovanje tveganj

Datum izobraževanja: 10. september 2018, ob 13.00h do 17.00h
Lokacija: Brdo pri Kranju, dvorana Splendens

Več o dogodku: TUKAJ

Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov (UVTP) v sodelovanju s Slovenskim državnim holdingom d. d. (SDH) organizira posvet na temo kibernetske varnosti. Na posvetu bodo sodelovali priznani slovenski in svetovni strokovnjaki s področja zagotavljanja kibernetske varnosti.

Danes se morajo menedžerji zavedati tveganj, ki jih prinašajo digitalizacija poslovanja in moderni trendi razvoja povezovanja industrijske ter poslovne informatike, in zmanjšati ranljivost svojih občutljivih podatkov. Izdelati morajo strategijo kibernetske varnosti za predvidevanje groženj, a hkrati prihraniti stroške in obvladovati tveganja.

To področje morajo dobro poznati tudi člani nadzornih svetov in se zavedati svojih pristojnosti in odgovornosti ter uvajanja kakovostnih nadzornih mehanizmov na tem področju.

Tematika razprav bo:

  • definicija in pojavne oblike kibernetskih groženj,
  • sedanji in prihodnji cilji države na področju kibernetske varnosti,
  • zagotavljanje kibernetske varnosti industrijskega in poslovnega interneta: odgovornosti v povezanem ekosistemu,
  • pogled v prihodnost.

Komu je posvet namenjen:

  • članom nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo RS in SDH,
  • članom uprav in direktorjem družb s kapitalsko naložbo RS in SDH,
  • direktorjem informatike,
  • strokovnjakom s področja informacijske varnosti,
  • odgovornim osebam za področje upravljanje tveganj.

 

Program dogodka:    

 

12.30 - 13.00     Prihod in registracija udeležencev


13.00 – 13.20    Pozdravni nagovor
                          Boris Koprivnikar, Minister za javno upravo                          

13.20 – 14.00    Kibernetska realnost 
                          Gm Uzi Moscovici, podpredsednik oddelka za raketno obrambo pri izraelski družbi Aerospace Industries
            
14.00  - 14.30    Kibernetska (ne)varnost
                          Dr. Matej Kovačič, Institut Jožef Stefan
    
14.30 – 15.00    Odmor

 

15.00 – 15.30    Pogled UVTP
                          Mag. Dobran Božič, direktor UVTP

15.30 – 16.00    IoT/IIoT, Povezovanje industrijske in poslovne informatike, pomen VOC v podjetjih
                          Dr. Ciril Kafol, Informatika, d. d.

 

16.00 – 16.15    Odmor

 

16.15 – 16.45    Prihajajoče tehnologije in aktivna zaščita
                          Denis Justinek, Biokoda, d. o. o.

16.45 – 17.15    Vgrajene ranljivosti in povezana tveganja
                          Milan Gabor, Viris d. o. o.

17.15 – 17.30    Q & A
                          Sklepna misel
                          Mag. Dobran Božič, direktor UVTP

 

Izobraževalno srečanje je brezplačno.

Vprašanja glede navedenih tem nam lahko pošljete tudi vnaprej, in sicer na e-pošto pr@sdh.si. 
 

 

Nazaj na vsa izobraževanja