Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 10. 9. 2018

Kibernetska varnost - predvidevanje groženj in obvladovanje tveganj

Datum izobraževanja: 10. september 2018
Lokacija: Brdo pri Kranju, dvorana Splendens

Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov v sodelovanju s Slovenskim državnim holdingom organizira posvet na temo kibernetske varnosti. Na posvetu bodo sodelovali priznani slovenski in svetovni strokovnjaki s področja zagotavljanja kibernetske varnosti.

Danes se morajo menedžerji zavedati tveganj, ki jih prinašajo digitalizacija poslovanja in moderni trendi razvoja povezovanja industrijske ter poslovne informatike, in zmanjšati ranljivost svojih občutljivih podatkov. Izdelati morajo strategijo kibernetske varnosti za predvidevanje groženj, a hkrati prihraniti stroške in obvladovati tveganja.

To področje morajo dobro poznati tudi člani nadzornih svetov in se zavedati svojih pristojnosti in odgovornosti ter uvajanja kakovostnih nadzornih mehanizmov na tem področju.

Tematika razprav bo:

  • definicija in pojavne oblike kibernetskih groženj,
  • sedanji in prihodnji cilji države na področju kibernetske varnosti,
  • zagotavljanje kibernetske varnosti industrijskega in poslovnega interneta: odgovornosti v povezanem ekosistemu,
  • pogled v prihodnost.

Komu je posvet namenjen:

  • članom nadzornih svetov,
  • članom uprav in direktorjem družb,
  • direktorjem informatike,
  • strokovnjakom s področja informacijske varnosti,
  • odgovornim osebam za področje upravljanje tveganj.

Trajanje posveta: 13:00 - 16:00

Dva tedna pred dogodkom bo objavljen tudi natančen program z govorci.

Nazaj na vsa izobraževanja