Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 9. 1. 2017

1/2017: Novosti na področju revidiranja – preprečite glavobol s pravočasnim sodelovanjem z revizorjem

Datum izobraževanja: 9. januar 2017, ob 00.00h do 00.00h
Lokacija: Lokacija: Uradni list (Rotonda), Dunajska 167, Ljubljana (dvorana v pritličju, parkiranje v lastni režiji: garaža Smelt, LPP: 6, 8, 11)

Spoštovani,

vljudno vas vabimo, da se udeležite letošnjega prvega izobraževalnega srečanja, ki bo organizirano v četrtek, 19. januarja 2017, od 12. ure do 14. ure v dvorani Uradnega lista, Dunajska 167, Ljubljana (Rotonda, dvorana v pritličju).

 

Člani nadzornih svetov, revizijskih komisij in poslovodstva družb morajo biti nenehno seznanjeni s spremembami v okolju, ki se nanašajo na njihovo organizacijo. Eden pomembnih elementov je prav gotovo spreminjajoča se regulativa na območju, kjer družbe delujejo. V zadnjem letu je na področju revidiranja kar nekaj sprememb, ki niso pomembne le za revizorje, ampak tudi za nadzorne svete, revizijske komisije in poslovodstva družb. Ker se vsebina revizorjevega poročila predvsem za subjekte javnega interesa bistveno spreminja, je ključnega pomena pravočasno in dovolj poglobljeno komuniciranje med revizorjem, poslovodstvom in nadzornim svetom oziroma revizijsko komisijo. Revizorjevo poročilo bo namreč vsebovalo več informacij kot do sedaj, saj bo revizor navajal zadeve, ki jih bo po svoji strokovni presoji opredelil za ključne revizijske zadeve. In prav tu je stalna in pravočasna komunikacija ključnega pomena.

 

Subjekti javnega interesa – kotirajoče družbe, banke in zavarovalnice – so še posebej na očeh javnosti, zato je priporočljivo poskrbeti, da bo že prvo leto minilo brez težav.

 

Zakaj se udeležiti predavanja:

  • Poslovodstva, nadzorniki in člani revizijskih komisij morajo biti seznanjeni z novostmi, ki bistveno vplivajo na poročanje deležnikom – sprememba načina revizorjevega poročanja je zagotovo ena od njih.
  • Komunikacija med nadzornimi organi in revizorji še vedno ni dosegla zadovoljive ravni. Zaradi sprememb pri revizorjevem poročanju je potrebna pravočasna komunikacija skozi celoten postopek revizije – naši nasveti, kdaj, kako in o čem, bodo dobrodošli.
  • Pojasnili bomo, kako lahko revizorjevo videnje »ključnih revizijskih zadev« uporabite pri svojem delu in kako lahko revizor zadeve, ki so po vašem mnenju ključnega pomena, vplete v svoj revizijski načrt.

 

Izobraževanje je primerno za:

  • vodstvene kadre,
  • člane NS in revizijskih komisij,
  • vse, ki sodelujejo z revizorji letnih poročil.


Način izvedbe: klasično predavanje

 

Predavateljici:

Tina Kolenc Praznik, direktorica v reviziji, Deloitte revizija, d. o. o. in Katarina Kadunc, direktorica v reviziji, Deloitte revizija d. o. o.

 

Tina Kolenc Praznik je pooblaščena revizorka in direktorica v reviziji v regiji Deloitte Adriatic, stacionirana v pisarni v Ljubljani. Tina je diplomirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, družbi Deloitte pa se je pridružila leta 2001. Specializirala se je za pomembnejša revizijska vprašanja in kot ekspert z omenjenega področja tudi sodeluje v skupini Deloitte Centralna Evropa, ki opravlja preverbe kakovosti revizijskega dela v omenjeni regiji. Opravlja revizijske in svetovalne storitve v zasebnem sektorju, med njenimi strankami so Gorenje, SDH, GEN-I, Cinkarna Celje, Pošta Slovenije, Sava, Istrabenz, Merkur trgovina, SGP Pomgrad, Panvita in druge. Je vodja forenzičnega centra odličnosti za Adriatic regijo. Je pridružena članica ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) ter v postopku pridobivanja licence za pooblaščenega preiskovalca prevar (CFE).

 

Katarina Kadunc, ACCA, je pooblaščena revizorka in direktorica v reviziji v slovenski pisarni družbe Deloitte v Ljubljani. Družbi Deloitte se je pridružila leta 2003. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in zaključila izobraževanje na Slovenskem inštitutu za revizijo ter pridobila naziv pooblaščene revizorke. V letu 2009 je pridobila licenco združenja ACCA, v letu 2014 pa naziv preizkušene notranje revizorke pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

 

Katarina vodi revizijske ekipe za stranke finančnega sektorja. Njene pomembne stranke so Banka Slovenije, Skupina Nova KBM, Unicredit banka Slovenija, Gorenjska banka, Banka Sparkasse, Raiffeisen banka, Deželna banka Slovenije. Sodelovala oz. vodila je ekipe svetovalcev pri pregledih kreditnega portfelja slovenskih bank.

 

Katarina je vodja Centra odličnosti za korporativno upravljanje v okviru Deloitte Adriatic in aktivna predavateljica. Odgovorna je tudi za vodenje projektov presoje kakovosti notranjerevizijskih funkcij ter ocene delovanja nadzornih svetov. Tekoče govori angleško in hrvaško, ima pa tudi delovno znanje nemščine in italijanščine.

 

Izobraževalno srečanje je brezplačno in poteka v organizaciji Slovenskega državnega holdinga.

 

Prosimo, da zaradi lažje organizacije izobraževanja, vašo udeležbo potrdite preko zgornje prijavnice.

 

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo.

Nazaj na vsa izobraževanja