Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 2. 2. 2022

1/2022: Upravljanje korporativne kulture s predstavitvijo priročnika za člane nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države

Datum izobraževanja: 2. februar 2022, ob 14.00h do 16.00h
Lokacija: Spletna platforma Zoom

Slovenski državni holding, d. d. (SDH) vas vljudno vabi, da se udeležite izobraževalnega srečanja z naslovom Upravljanje korporativne kulture s predstavitvijo priročnika za člane nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države, ki bo organizirano v sredo, dne 2. februarja 2022, od 14h – 16.00, preko spletne platforme Zoom.

SDH prepoznava aktivno in strateško upravljanje korporativne kulture družb kot eno izmed ključnih stebrov za doseganje dobrih rezultatov upravljanja in ustvarjanje dolgoročne vrednosti za lastnika. Kakovostno upravljanje vseh elementov korporativne kulture tako vpliva na rezultate posameznih družb s kapitalsko naložbo države, kar je ključnega pomena tudi za doseganje rezultatov upravljanja in ciljev SDH. Na podlagi izbranih študij je trdna korporativna kultura podjetja ključnega pomena za inovacije, produktivnost in rezultate. Prav tako pa grajenje pozitivne kulture izboljšuje učinkovitost zaposlenih in spodbuja etično vedenje, izboljšuje zadovoljstvo zaposlenih in rezultate dela, kot tudi odnose med zaposlenimi.  

Primarno vlogo pri grajenju in vodenju korporativne kulture ima najvišje vodstvo družbe, vendar pa mora UO/NS nadzorovati, kako jo opredeljuje, usklajuje (glede na poslanstvo in strategijo), vključuje in poroča o kulturi. Nadzor nad upravljanjem korporativne kulture v zadnjih letih postaja prednostna naloga »boardov«, saj imajo kritično nadzorno vlogo za različne dimenzije, ki oblikujejo kulturo.

SDH želi s Priročnikom opremiti nadzorne svete družb s kapitalsko naložbo države s ključnimi usmeritvami, vprašanji in orodji za njihovo delovanje z vidika upravljanja korporativnih kultur.  

Za izvedbo dogodka smo povabili slovenskega strokovnjaka, rednega profesorja za področje managementa na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in pridruženega rednega profesorja vodenja in organizacijskega vedenja na BI Norwegian Business School, prof. dr. Miho Škerlavaja, ki bo predstavil priročnik. Predstavitvi bo sledila okrogla miza, kjer bodo imeli udeleženci možnost, da zastavijo tudi vprašanja.. 

V prvem delu dogodka bo predstavljen priročnik SDH za upravljanje korporativne kulture, v drugem delu bo potekala okrogla miza, na kateri bodo s strateškega vidika predstavljene dobre prakse implementacije želene korporativne kulture, umeščanje teme znotraj sistema korporativnega upravljanja ter mednarodne izkušnje iz velikih korporacij.

Predviden program dogodka:

14.00 – 15.00   Pozdravni nagovor člana uprave SDH, Janeza Tomšiča
                           in Monike Lapanja, direktorice CPOEF 

                          Predavanje: prof. dr. Miha Škerlavaj, Ekonomska fakulteta  v Ljubljani in BI Norwegian Business School

15.00 – 16.00  Okrogla miza in diskusija
          

                          Vodi: prof. dr. Robert Kaše, Ekonomska fakulteta v Ljubljani
                          Mag. Barbara Žibret Kralj, odgovorna partnerica družbe Deloitte za Slovenijo
                          Mateja Geržina, izvršna direktorica področja za ravnanje z zaposlenimi na Zavarovalnici Triglav, d. d.
                          Michel Deleuran, partner svetovalne družbe Boyden za Slovenijo

16.00                 Zaključek dogodka

 

Kratka predstavitev predavatelja:

Prof. dr. Miha Škerlavaj je redni profesor za področje managementa na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in pridruženi redni profesor vodenja in organizacijskega vedenja na BI Norwegian Business School. Je cenjeni predavatelj, moderator delavnic in nagrajeni raziskovalec z objavami v prestižnih mednarodnih znanstvenih revijah kot so Academy of Management Journal, Harvard Business Review, Journal of Organizational Behavior, Leadership Quarterly in Human Resource Management. Objavil in uredil je tudi knjigo Capitalizing on creativity: Fostering the implementation of creative ideas at work ter študijo primera o Outfit7 prek ugledne mednarodne založbe INSEAD Case Publishing. Njegove raziskave so požele zanimanje vodilnih svetovnih medijev kot je npr. The New York Times. Vključen je v več mednarodnih raziskovalnih projektov s sodelavci iz vodilnih svetovnih poslovnih šol. Ima obsežne mednarodne praktične izkušnje preko delavnic, usposabljanj in svetovanj strankam v Skandinaviji, Srednji in vzhodni Evropi, in na Kitajskem. Poučuje na doktorskem, EMBA, executive, in magistrskih programih v Evropi in Aziji in redno moderira delavnice s praktiki na temo organizacijskega razvoja in sprememb, razvoja vodij, ravnanja z ljudmi pri delu, ustvarjalnosti in inovativnosti.

Izobraževalno srečanje je brezplačno in bo potekalo v organizaciji SDH in Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Potekalo bo v slovenskem jeziku in v delu okrogle mize tudi v angleškem jeziku. Priporočamo ga vsem članom nadzornih svetov, članom komisij nadzornega sveta, članom uprav in odgovornim menedžerjem za korporativno kulturo.

 

Rok za prijave je do 27. januarja 2022.

Prijavljeni udeleženci boste nekaj dni pred izvedbo srečanja prejeli spletno povezavo do dogodka in vsa potrebna navodila za registracijo na Zoom.
 

 

Nazaj na vsa izobraževanja