Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 2. 12. 2021

3/2021: Uspešna integracija dejavnikov ESG in učinkovito upravljanje trajnosti v podjetju

Datum izobraževanja: 2. december 2021, ob 14.00h do 15.30h
Lokacija: Webex

Datum izvedbe: četrtek, dne 2. decembra 2021, od 14h – 15.30
Način izvedbe: preko spletne platforme Webex

Uspešna integracija dejavnikov ESG in učinkovito upravljanje trajnosti v podjetju zahtevata predano vodstvo, jasno strateško usmeritev in dobro zastavljen sistem korporativnega upravljanja na ravni posameznih družb. Dobro zastavljeno upravljanje trajnosti pomaga podjetju izvajati trajnostno strategijo v celotnem podjetju, upravljati procese in zastavljene cilje ter zagotavljati kakovostna razkritja.

Ena glavnih strateških tem pri upravljanju kapitalskih naložb države v letu 2022 bo tudi trajnostno poslovanje s poudarkom na upravljanju klimatskih sprememb. Za družbe je pomembno, da imajo jasno opredeljeno stališče, kaj je za podjetje najbolj pomembno (vidik finančne bistvenosti za poslovanje in učinek dejavnosti), da imajo jasno povezavo trajnostne strategije z namenom družbe, postavljene cilje, mejnike in projekte oziroma partnerstva za dosego cilja in na koncu merjenje uspešnosti ter ustrezna razkritja implementacije dejavnikov ESG (okolje, družba in upravljanje). 

Integracija trajnostnega poslovanja v vse sisteme upravljanja na ravni družb je zato ključnega pomena za trajnostno uspešnost. Z namenom ohranjanja konkurenčnosti družb, z obvladovanjem tveganj in izkoriščanjem priložnosti, z zagotavljanjem finančne uspešnosti in izpolnjevanjem pričakovanj deležnikov, bodo morali organi vodenja in nadzora novo realnost vključiti v lastno kulturo delovanja, stalno krepiti kompetence s tega področja in tvorno medsebojno sodelovati pri doseganju trajnostne uspešnosti na dolgi rok. 
 

Za izvedbo dogodka smo povabili dva strokovnjaka mednarodne svetovalne hiše PwC Praga, in sicer Ondřeja Ptáčeka, Senior Manager (ESG Strategy Advisory), Strahinjo Mladenovića, PhD, Manager (ESG Strategy Advisory) in Matejo Treven, CFA, ki bo na koncu vodila pogovor na aktualne teme in kjer bodo gostje na voljo tudi za vprašanja. 

Ondřej Ptáček  je na Češkem vodja strateške svetovalne ekipe za okoljska, družbena in upravljavska vprašanja. Ima več kot 13 let izkušenj na področju finančnih instrumentov, vključno s trajnostnim financiranjem. Njegove bogate izkušnje zajemajo celoten spekter finančnega svetovanja v zvezi z evropskimi skladi, tako za javne kot zasebne subjekte, poleg tega pa tudi na področju razvoja investicijskih strategij in razvoja procesov znotraj bančnega sektorja. Preden se je pridružil PwC, je nekaj let deloval pri CMZR banki kot direktor razvoja novih finančnih instrumentov in produktov in kot vodja razvoja poslovnih dejavnosti.

Dr. Strahinja Mladenović je okoljski strokovnjak in menedžer, ki je na območju Srednje in Vzhodne Evrope odgovoren za izvajanje agende na okoljskem, družbenem in upravljavskem področju tako v zasebnem kot v javnem sektorju. Poleg tega je okoljski strokovnjak, ki se pri svojem delu osredotoča na ekologijo, obnovljive vire energije in čiste tehnologije. Preden se je pridružil ekipi PwC, je nekaj let deloval kot operativni menedžer okoljskih in mednarodnih projektov pri Skupini ENVIROS. Strahinja Mladenović ima izkušnje glede delovanja mednarodnih finančnih institucij na področju zelenih projektov. Je pooblaščeni okoljski revizor, ki je revidiral več kot 50 gospodarskih družb.

Mateja Treven, ima CFA in več kot 20 letne izkušnje na področju zavarovalništva in finančne industrije v različnih vlogah, od tega 12 let kot članica uprave. Bila je tudi članica v nadzornih svetih zavarovalnic, družbe za upravljanje in pokojninski družb. V letu 2019 je ustanovila svoje podjetje Blockhapp, ki se ukvarja s trajnostnimi financami in z inovativnimi start up projekti. Je velika zagovornica trajnostne transformacije in vključenosti ter podpira vse spremembe za dosego trajnostno naravnanega sveta.

 

Predviden program dogodka:


14.00 – 15.00    Pozdravna nagovora člana uprave SDH, Janeza Tomšiča in Primoža Kovačiča, partnerja PwC Slovenija 
                          Predavanje: Ondřej Ptáček, dr. Strahinja Mladenović
15.00 – 15.30    Vprašanja in diskusija z obema gostoma, ki jo bo vodila Mateja Treven, CFA
15.30                 Zaključek dogodka

 

Izobraževalno srečanje bo potekalo v angleškem jeziku in ga priporočamo članom nadzornih svetov, članom uprav, članom vseh komisij nadzornega sveta in odgovornim menedžerjem za trajnostno poslovanje.
 
Prijavite se najkasneje do 29. novembra 2021, preko spletne strani SDH. Dogodek bo potekal preko platforme Webex. Informacije o dostopu do dogodka bodo prijavljeni udeleženci prejeli nekaj dni pred začetkom.


 

Nazaj na vsa izobraževanja