Slovenski državni holding, d. d., je imetnik polnega certifikata »Družini prijazno podjetje«

Projekt ''Družini prijazno podjetje'' (DPP) je projekt družbene odgovornosti, katerega namen je, da organizacijam pokaže način, kako naj prisluhnejo in pomagajo svojim zaposlenim pri usklajevanju družinskih in poklicnih obveznosti. V Slovenskem državnem holdingu, d. d. (SDH), smo se za sodelovanje v projektu DPP odločili maja 2015. Do novembra 2018 smo uspeli implementirati vse izbrane ukrepe in na ta način osnovni certifikat nadgradili v polni certifikat DPP, katerega ponosni imetniki smo še dandanes.

Načela, pomen in cilji usklajevanja poklicnega in družinskega življenja so v tem času postali sestavni del organizacijske kulture v naši družbi. Ukrepi, ki so zaposlenim v SDH na voljo v okviru polnega certifikata DPP, so razvidni iz internega akta z naslovom Protokol Družini prijazno podjetje. Vsi ukrepi se izvajajo dobro in so s strani zaposlenih sprejeti izrazito pozitivno, naklonjenost in podporo pa jim izkazuje tudi vodstvo družbe, saj je prepoznalo njihovo vlogo za širšo korist naše organizacije.

Skupina zaposlenih, ki je že od začetka sodelovala v projektu DPP, se je tekom izvajanja projekta preoblikovala v t.i. DPP Tim. Člani DPP Tima so zaposlenim na voljo za vsa vprašanja v zvezi s koriščenjem ukrepov, sprejemajo in obravnavajo pa tudi mnenja in predloge zaposlenih za uvedbo novih, boljših metod dela na področju, ki ga pokriva DPP, pri čemer so dolžni komunikacijo z zaposlenimi obravnavati zaupno. Pomembna naloga DPP tima je ozaveščanje vodstvenih delavcev o vsestranskem pomenu ukrepov DPP za dobrobit naše družbe kot celote in k spodbujanju koriščenja ukrepov z lastnim zgledom. DPP Tim tudi aktivno sodeluje s Skupino za promocijo zdravja (npr. pri izvajanju ukrepov srečanj zaposlenih, družin ipd.).

Želja vseh v SDH je, da bi se ravnovesje med poklicnim in družinskim življenjem zaposlenih postopoma in ves čas izboljševalo. Prvotnih 15 ukrepov DPP, izbranih še v okviru osnovnega certifikata, smo v prid zaposlenih nadgradili in razširili ter jim pridodali še nekatere nove, tako da je danes protokolirano že skupno 19 različnih ukrepov.

Ukrepi iz trenutno veljavnega Protokola Družini prijazno podjetje so naslednji:

 1. komuniciranje z zaposlenimi,
 2. komuniciranje z zunanjo javnostjo,
 3. mnenjske raziskave med zaposlenimi,
 4. delovna srečanja, zbori zaposlenih,
 5. tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja,
 6. časovni konto,
 7. skrajšani delovni čas zaradi družinskih obveznosti,
 8. dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov,
 9. otroški časovni bonus,
 10. fleksibilni dnevni odmor (malica),
 11. kodeks delovanja/poslovanja SDH,
 12. filozofija/načela vodenja,
 13. izobraževanje in informiranje vodstvenih delavcev za področje usklajevanja dela in družine,
 14. vključitev tematike usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja v letne pogovore,
 15. ponovno vključevanje zaposlenih po daljši odsotnosti,
 16. psihološko svetovanje,
 17. obdaritev otrok zaposlenih,
 18. izredni dopust za rojstni dan zaposlenega,
 19. otroci v organizaciji.