Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 20. 1. 2021

1/2021: Doseganje višje stopnje produktivnosti: prispevek družb s kapitalsko naložbo države h ključnim razvojnim izzivom Slovenije

Datum izobraževanja: 20. januar 2021, ob 14.00h do 16.00h
Lokacija: Zoom spletna platforma

Slovenski državni holding, d. d. (SDH) vas vljudno vabi, da se udeležite izobraževalnega srečanja in pogovora z gosti, ki bo organizirano v sredo, dne 20. januarja 2021, od 14h – 16.00h in bo potekalo preko spletne platforme Zoom.

Na izobraževalnem srečanju bomo predstavili Akcijski načrt za višjo rast produktivnosti, ki je bil pripravljen s strani strokovnjakov Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, ob podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in na pobudo Observatorija Združenja Manager ter sodelovanju številnih drugih strokovnjakov. Čeprav je bil akcijski načrt že predstavljen javnosti je pomembno, da se z njim podrobneje seznanijo tudi vsi odločevalci družb s kapitalsko naložbo države, saj te družbe predstavljajo pomemben del slovenskega gospodarstva. Napredek in premiki v smeri izpolnjevanja ciljev iz akcijskega načrta bodo mogoči le ob sodelovanju vseh ključnih deležnikov. SDH akcijski načrt razume kot pomembno smernico nadaljnjega razvoja in si bo skladno s svojimi pristojnostmi prizadeval za napredek na tej skupni poti.

Akcijski načrt za višjo rast produktivnosti s poudarkom na najbolj relevantnih ukrepih za družbe s kapitalsko naložbo države, bosta predstavila:

  • prof. dr. Polona Domadenik, so-koordinatorica projekta,
  • prof. dr. Aljoša Valentinčič, član projektne skupine.

Po zaključku predstavitve bo predvidoma po 15. uri potekal še pogovor s tremi predstavniki družb s kapitalsko naložbo države, katerih strateške odločitve in dosežki bodo vplivali na bodoče poslovanje družb, ki jih vodijo. 

V pogovoru, ki ga bo vodila prof. dr. Polona Domadenik, bodo sodelovali:

  • dr. Robert Golob, predsednik uprave, Gen-i, d. o. o.
  • g. Dušan Mes, generalni direktor, Slovenske železnice, d. o. o.  
  • mag. Branko Žerdoner, glavni direktor, SIJ Acroni d. o. o (Skupina SIJ, d. d.)

Srečanje je predvsem namenjeno članom nadzornih svetov, članom uprave, odgovornim za poslovno strategijo ter širšemu managementu.

Dogodek je brezplačen in poteka v organizaciji Slovenskega državnega holdinga in ob sodelovanju Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.

Rok za prijave je do petka 15. januarja 2021. Po temu roku se na Zoom prijavite neposredno: https://zoom.us/meeting/register/tJMucu-ppzstH9dZM00pmpqXnOWxlKTH0htW 

 

 

Nazaj na vsa izobraževanja