Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 17. 6. 2020

5/2020: Analiza bilanc in finance

Datum izobraževanja: 17. junij 2020, ob 13.00h do 16.15h
Lokacija: Spletna aplikacija Zoom

Analiza bilanc in finance - finance za člane nadzornih svetov s povezavo med strategijo in finančno uspešnostjo:

dr. Aljoša Valentinčič, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

Na izobraževanju, ki ga bo izvedel prof. dr. Aljoša Valentinčič z Ekonomske fakultete v Ljubljani, bodo obravnavane sledeče teme:

  • Osnovni računovodski izkazi, strošek lastnega kapitala, temeljne računovodske postavke, razgradnja ROE,
  • Struktura financiranja (finančni dolg, lastni kapital) -koliko investicijskih projektov lahko podjetje izpelje ob dani strategiji podjetja (npr. ob danem NFD/EBITDA razmerju)
  • Strošek lastnega kapitala, tehtano povprečje stroškov kapitala - vloga tveganja pri stroških kapitala in pri investicijskih projektih
  • Vrednost podjetja: dividende, prosti denarni tokovi podjetju (FCFF)
  • Nekatere posebnosti: merjenje sredstev, obravnava R&D izdatkov, najemi (IFRS 16), na kratko o finančnih instrumentih (IFRS 9), rezervacije in pogojne obveznosti, odkupi lastnih delnic,...
  • Nekaj dosedanjih učinkov in spoznanj iz epidemije koronavirusa

Program srečanja bo potekal predvidoma od 13.00 - 14.30, sledil bo 15-minutni odmor in nadaljevanje od 14.45 - 16.15.

Prof. dr. Aljoša Valentinčič je redni profesor za področje denarja in finance na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Po končanem študiju na Ekonomski fakulteti se je vpisal na redni MBA študij in ga leta 1997 tudi zaključil z magistrskim delom. Doktoriral je na Univerzi v Glasgowu, prav tako pa je bil imenovan za gostujočega profesorja na Univerzi v Amsterdamu. V sodelovanju z devetimi drugimi univerzami je v okviru 6. evropskega okvirnega programa pridobil evropski raziskovalni projekt. Je član Upravnega odbora Ekonomske fakultete ter član Upravnega odbora EAA konference, največje konference raziskovalcev na področju računovodstva. 

Izobraževanje je predvsem namenjeno članom nadzornih svetov, članom uprave, članom revizijskih komisij in odgovornim za finance.

Izobraževalno srečanje je brezplačno in poteka v organizaciji Slovenskega državnega holdinga in ob sodelovanju Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.

Rok za prijave je do 15. junija 2020.

Registracija na Zoom: https://ef-ul.zoom.us/meeting/register/tJwtdeqppzwtGdClV4TBALAggYy4tFn6Cfrg. Po registraciji boste prejeli potrditveno e-pošto s strani CPOEF v angleškem jeziku s povezavo do webinarja, ki je unikatna za vas in je prosimo ne delite z drugimi. Na dan webinarja boste to povezavo uporabili za dostop do webinarja.

 

Nazaj na vsa izobraževanja