Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 12. 10. 2017

14/2017: Zdravi zaposleni = boljši poslovni rezultati/Ali dovolj dobro obvladujemo psihosocialne dejavnike tveganja?

Datum izobraževanja: 12. oktober 2017, ob 14.00h do 16.00h
Lokacija: Uradni list (Rotonda, dvorana v pritličju), Dunajska 167, Ljubljana (parkiranje v lastni režiji: garaža Smelt, LPP: 6, 8, 11)

Spoštovani,

vljudno vas vabimo, da se udeležite štirinajstega izobraževalnega srečanja, ki bo organizirano v četrtek, 12. oktobra 2017, med 14. in 16. uro v dvorani Uradnega lista, Dunajska 167, Ljubljana (Rotonda, dvorana v pritličju).

Psihosocialni dejavniki tveganja predstavljajo enega izmed najpomembnejših sodobnih izzivov za varnost in zdravje pri delu, saj povečujejo verjetnost za zdravstvene zaplete pri zaposlenih, odsotnost z dela, nesreče in napake pri delu, doživljanje prekomernega stresa, preobremenjenost, izgorevanje, prav tako pa povečujejo verjetnost za zmanjšani učinkovitost in storilnost na delovnem mestu ter težave pri usklajevanju dela z družinskimi obveznostmi.

Ali ste vedeli, da v povprečju izgubimo 10,52 koledarskih dni na zaposlenega na leto zaradi bolezni? Le 36 % razlogov, ki so vzrok za odsotnost z dela, izhaja iz težav v telesnem zdravju. Kar 64 % vzrokov namreč predstavljajo težave, ki izvirajo iz psihosocialnih dejavnikov. Kot menedžer oz. član NS, nosite veliko odgovornost in imate pomembno vlogo pri obvladovanju psihosocialnih dejavnikov tveganja na delovnem mestu.

Vas zanima, kako lahko s pravočasnim in ustreznim obvladovanjem psihosocialnih dejavnikov tveganja varujete in krepite zdravje svojih zaposlenih ter tako povečujete njihovo zavzetost za delo? Bi radi izvedeli več o povezavi med dobrim delovnim okoljem in uspešnostjo organizacije (zniževanjem stroškov zaradi absentizma, prezentizma, fluktuacije, izgorevanja itd.)?

Udeležite se zanimivega in praktičnega izobraževanja, na katerem vam bodo izkušeni strokovnjaki pokazali, da lahko z ohranjanjem zdravja zaposlenih in z obvladovanjem psihosocialnih tveganj na delovnem mestu delujemo skupaj in v interesu obeh strani, tako posameznika - zaposlenega, kot tudi delodajalca. 

Izvedba izobraževanja:

  • predavanja in pogovor s strokovnjaki – ideje za reševanje problemskih situacij, predstavitev primera dobre prakse.

 

Predavatelji:

  • red. prof. dr. Nada Zupan, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani,
  • mag. Mladen Markota, inšpektor višji svetnik, Inšpektorat Republike Slovenije za delo,
  • red. prof. dr. Mojca Zvezdana Dernovšek, dr. med., spec. psihiatrije.

 

Dr. Nada Zupan je redna profesorica na Katedri za management in organizacijo Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani ter tudi njena predstojnica. Deluje tudi mednarodno, saj predava na programih Ekonomske fakultete v Makedoniji ter v Bosni in Hercegovini. Sodelovala je tudi kot gostujoča predavateljica na IESEG, Lille, Francija ter na KNU, Daegu, Južna Koreja. Objavila je že več kot 60 znanstvenih in strokovnih prispevkov s področja managementa človeških virov, organizacije in poslovnega komuniciranja. V predavanju bo dr. Zupanova razložila, zakaj mora vlaganje v zdravje in dobro počutje zaposlenih na delovnem mestu postati del poslovne kulture.

 

Mag. Mladen Markota je zaposlen na Inšpektoratu RS za delo kot inšpektor – višji svetnik. Njegovo delo zajema nadzor varnosti in zdravja pri delu. Je avtor številnih člankov, objavljenih v različnih domačih in tujih revijah s SCI indeksom. Kot vabljeni predavatelj aktivno sodeluje na mnogih konferencah in dogodkih z aktualnimi temami s področja varnosti in zdravja pri delu. Mag. Markota bo v svojem predavanju spregovoril o psihosocialnih dejavnikih tveganja na delovnem mestu in posledicah njihovega slabega upravljanja, to so absentizem, prezentizem na račun zdravstvenih posledic (izgorelost, s stresom povezane bolezni, telesne in duševne motnje) in socialnih posledic (fluktuacija, odpovedi, regresni zahtevki, tožbe, pritožbe, …).

 

Dr. Mojca Zvezdana Dernovšek je doktorica medicine, specialistka psihiatrije in redna profesorica na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Ambulanto ima Zdravstvenem domu Sevnica. Promocijo duševnega zdravja in preventivo duševnih motenj v okviru projektov izvaja na Inštitutu Karakter. Dr. Dernovšek bo v predavanju predstavila nekatere najbolj učinkovite tehnike in metode obvladovanja psihosocialnih obremenitev.

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo.

Nazaj na vsa izobraževanja