Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 4. 4. 2016

6/2016: Prestrukturiranje podjetij v praksi

Datum izobraževanja: 4. april 2016, ob 00.00h do 00.00h
Lokacija: Uradni list (Rotonda), Dunajska 167, Ljubljana (dvorana v pritličju, parkiranje v lastni režiji: garaža Smelt, LPP: 6, 8, 11)

 

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI

IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH

vsem članom organov

 

 

 

VABILO NA IZOBRAŽEVALNO SREČANJE 6/2016

PRESTRUKTURIRANJE PODJETIJ V PRAKSI

 

 

Datum izvedbe: četrtek, 14. april 2016 od 14. do 16. ure

Lokacija: Uradni list (Rotonda), Dunajska 167, Ljubljana (dvorana v pritličju, parkiranje v lastni režiji: garaža Smelt, LPP: 6, 8, 11).

 

##FormImageLink#ID=35##

Spoštovani,

 

vljudno vas vabimo, da se udeležite šestega izobraževalnega srečanja, ki bo organizirano v četrtek, 14. aprila 2016, od 14. do 16. ure v dvorani Uradnega lista, Dunajska 167, Ljubljana (Rotonda, dvorana v pritličju).

 

V zadnjih letih smo v Sloveniji priča znatnemu porastu števila podjetij, ki so v postopku prestrukturiranja. S prenosom slabih terjatev na DUTB se je namreč pričelo sistematično upravljati s problematiko prezadolženosti slovenskega gospodarstva. V prvem svežnju je bila pozornost usmerjena predvsem na velika podjetja, ki predstavljajo nosilce slovenskega gospodarstva, tako z ekonomskega kot tudi socialnega vidika. Sledi drugi sveženj prestrukturiranj, znotraj katerega bo pozornost usmerjena predvsem na mala in srednja podjetja.

 

Slovenske izkušnje s prestrukturiranjem podjetij so pokazale slabo pripravljenost na krizne razmere v gospodarstvu. V zakonodaji so se pokazale pomanjkljivosti na področju sanacije slabih podjetij, bančni sistem je pokazal pomanjkljivosti korporativnega upravljanja, procesno in organizacijsko nepripravljenost na povečanje števila slabih posojil kot tudi slabo poznavanje problematike t.i. »workout managementa«. Izkazalo se je tudi, da so  podjetja v preteklosti zelo pomanjkljivo spremljala tveganja povezana z razvojem njihove poslovne dejavnosti, kar je vodilo v finančne težave.

 

V okviru izobraževanja bomo predstavili dejavnike, ki vodijo podjetja v težave, pomen procesa prestrukturiranja, sam postopek, glavne deležnike in njihove vloge kot tudi glavne ugotovitve iz že izpeljanih prestrukturiranj, ki vplivajo na uspeh oz. neuspeh samega postopka.

 

Ključna vprašanja oz. področja, ki jih bomo osvetlili na izobraževanju:

  • Kateri so ključni faktorji tveganja, ki pogosto vodijo podjetja v težave?
  • Kako prepoznati težave v podjetju dovolj zgodaj, da lahko pravočasno ukrepamo?
  • Kaj je postopek prestrukturiranja? Katere so ključne faze in časovnica postopka?
  • Kakšna je vloga ključnih deležnikov (vodstva, svetovalcev, lastnikov, bank, nadzornikov)?
  • Kaj se lahko iz zaključenih postopkov (uspešnih in neuspešnih) naučimo?

 

Primeri iz prakse.

 

Po opravljenem izobraževanju bodo udeleženci lažje prepoznali negativne trende v podjetju, imeli bodo boljši vpogled v potek razvoja krize v podjetju, v postopek prestrukturiranja in vloge posameznih deležnikov. S pridobljenim znanjem bodo lahko prispevali k uspehu postopkov prestrukturiranja ne glede na vlogo, ki jo v samem postopku imajo.

 

Komu je izobraževanje namenjeno:

  • članom nadzornih svetov,
  • članom uprav,
  • notranjim revizorjem,
  • ključnim zaposlenim v gospodarskih družbah

 

Način izvedbe: klasično predavanje s primeri iz prakse

 

Predavatelja: Luka Vesnaver, Partner in Tilen Vahčič, Senior Manager, Ernst & Young, d. o. o.


Luka Vesnaver je partner in vodja oddelka transakcijskih storitev v družbi EY. Tekom kariere se je uveljavil kot eden vodilnih finančnih strokovnjakov na področju korporativnega prestrukturiranja ter združitev in prevzemov v centralni in jugovzhodni Evropi. V svoji karieri je sodeloval pri privatizaciji številnih družb in pri številnih večjih prestrukturiranjih. Bil je predavatelj in udeleženec okroglih miz na številnih svetovnih konferencah s tematikami iz področja korporativnih financ. Poleg tega že vrsto let gostuje na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in pri številnih predmetih na dodiplomskem in podiplomskem študiju predava na temo projektnega financiranja.

 

Tilen Vahčič je senior manager v oddelku transakcijskih storitev v družbi EY. Opravil je CFA izobraževanje in je soavtor priročnika Uspešen finančni menedžer. V svoji karieri je sodeloval in vodil številne projekte tako na domačem trgu kot tudi na tujih trgih na področju vrednotenja, korporativnega in finančnega prestrukturiranja, ter skrbnih pregledov, skozi katera se je specializiral za trg proizvodnih podjetij, energije in prehranske industrije. Tilen ima veliko izkušenj z vodenjem in mentorstvom številnim mladim svetovalcem.

 

Izobraževalno srečanje je brezplačno in poteka v organizaciji Slovenskega državnega holdinga.

 

Prosimo, da, zaradi lažje organizacije izobraževanja, vašo udeležbo potrdite preko prijavnice zgoraj, najkasneje do 13. aprila 2016.

 

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo.

 

Nazaj na vsa izobraževanja