Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 15. 5. 2014

16. izobraževalno srečanje za državne družbe: Poročanje o trajnostnem razvoju in družbeni odgovornosti

Datum izobraževanja: 15. maj 2014, ob 00.00h do 00.00h
Lokacija:

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB

V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SOD

- vsem članom organov

 

 

VABILO NA IZOBRAŽEVALNO SREČANJE 16/2014:

 

Naslov predavanja:   Poročanje o trajnostnem razvoju in družbeni odgovornosti

Datum izvedbe:         četrtek, dne 15. maj 2014, ob 14. uri

Lokacija:                    City Hotel, Ljubljana (dvorana 1 v pritličju)

 

Spoštovani,

vljudno vas vabimo na šestnajsto izobraževalno srečanje, ki bo organizirano v ČETRTEK, 15. maja 2014, od 14. do 16. ure v City hotelu Ljubljana, Dalmatinova 15 (dvorana v pritličju). Predavanje bodo izvedli Katarina Sitar Šuštar, partnerka v družbi KPMG, Damjan Ahčin, vodja projektov v družbi KPMG in zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, UM, Ekonomsko-poslovna fakulteta, in IRDO Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Maribor.

 

Evropska komisija je leta 2011 izdala dokument »A Renewed EU Strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility«, v katerem navaja pomembne koristi družbene odgovornosti za podjetja, ljudi in celotno družbo, kar odpira pot tudi iz sedanje družbeno-gospodarske krize. EU meni, da je strateški pristop k družbeni odgovornosti vse bolj pomemben za konkurenčnost podjetij. Prav tako, med drugim, poziva, da se sprejmejo dolgoročni in strateški pristopi k družbeni odgovornosti. Zavedanje številnih podjetij o tem je še zelo nizko. Uporabljati je potrebno mednarodno priznana načela in navodila, zlasti prenovljene smernice OECD za mednarodna podjetja, deset načel Globalnega dogovora OZN, ISO 26000, tristransko deklaracijo ILO o načelih, ki se tičejo mednarodnih podjetij in socialne politike, ter načela smernic OZN o poslovanju in človekovih pravicah.

 

V prvem delu bomo govorili o tem kaj je družbena odgovornost, in sicer:

  • odgovornost vsakogar/organizacij za vplive na družbo, t.j. vse ljudi in naravne pogoje za življenje ljudi;
  • z načelom soodvisnosti (zato medsebojnega upoštevanja) nadomešča doslej/zdaj prevladujoči načeli neodvisnosti ("nihče meni nič ne more") in odvisnosti ("podrejen sem, zato imam pravico do neodgovornosti"),
  • z načelom celovitosti (upoštevati vse bistvene dele, povezave in sinergije) nadomešča doslej/zdaj prevladujoče načelo enostranskosti (češ, da bo trg vse uredil), saj je trg preveč monopoliziran v korist drobnega dela organizacij in ljudi ter v škodo vseh drugih.

 

Državni nadzorniki morajo in zmorejo prispevati k prenovi prevladujočih vrednot in prakse.

 

V drugem delu predavanja pa se bomo posvetili poročanju o družbeni odgovornosti oziroma širšem trajnostnemu poročanju:

  • Trajnostno poročanje – vsebina in razlogi za poročanje
  • Standardi na področju trajnostnega poročanja
  • Zunanja presoja trajnostnih poročil
  • Predstavitev rezultatov Mednarodne raziskave KPMG o poročanju o družbeni odgovornosti

 

Način izvedbe: klasično predavanje

 

Izobraževanje je namenjeno tako članom poslovodstev kot članom nadzornih svetov in revizijskih komisij, saj imajo tako eni kot drugi vsak svojo vlogo pri prenovi prevladujočih vrednot in prakse.

 

Kratke življenjepise predavateljev si lahko preberete v prilogi vabila.

 

Izobraževalno srečanje je brezplačno in bo potekalo v organizaciji Slovenske odškodninske družbe.

 

Prosimo, da vašo udeležbo potrdite preko prijavnice na spletni strani SOD (aktualno/izobraževanje za družbe) http://www.so-druzba.si/sl-si/Aktualno/8, najkasneje do 14. maja 2014.

 

Na spletnih straneh bomo objavljali vsa aktualna izobraževanja, prav tako pa je dostopna tudi brošura vseh izobraževalnih srečanj v letu 2013/14 na naslovu: http://goo.gl/jRq6GO.

 

Veselimo se srečanja z vami.

 

 

Priloga:

- kratki življenjepisi predavateljev

Nazaj na vsa izobraževanja