Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 9. 1. 2017

3/2017: Celovito poročanje

Datum izobraževanja: 9. januar 2017, ob 00.00h do 00.00h
Lokacija: Lokacija: Uradni list (Rotonda), Dunajska 167, Ljubljana (dvorana v pritličju, parkiranje v lastni režiji: garaža Smelt, LPP: 6, 8, 11).

Spoštovani,

vljudno vas vabimo, da se udeležite tretjega izobraževalnega srečanja, ki bo organizirano v četrtek, 2. februarja 2017, od 12. ure do 14. ure v dvorani Uradnega lista, Dunajska 167, Ljubljana (Rotonda, dvorana v pritličju).

 

Poročila družb o njihovem poslovanju so vedno bolj obširna, njihova informativna vrednost pa se ne povečuje v enaki meri. Informacije med seboj niso dovolj povezane, iz poročil pogosto ni mogoče razbrati, kaj je bistveno za poslovanje družbe, kako so se pogoji poslovanja odražali na delovanju v preteklem letu in kakšna so pričakovanja za prihodnja leta, na čem temeljijo in s katerimi negotovostmi se družba sooča. Iz predstavljenega ni vedno razvidno, kako razume svoj prispevek k trajnostnemu razvoju, ali je trajnostna naravnanost vpeta v strategijo in cilje družbe ter ali se udejanja in kako. Poročanje je še preveč razdeljeno na posamezna področja – računovodsko, poslovno, upravljavsko, trajnostno – med njimi ni dovolj razvidna njihova medsebojna povezanost in odvisnost. Uveljavitev načel celovitega poročanja bi odpravila opisane pomanjkljivosti.

 

Veliko družb v svetu je v zadnjih nekaj letih že pomembno prenovilo svoje poročanje – na način, ki ga je vzpostavila in ga zadnjih pet let tudi zelo uspešno spodbuja organizacija IIRC (International Integrated Reporting Council, več na www.theiirc.org). Z IIRC aktivno sodelujejo v svetu najpomembnejše organizacije in posamezniki na področju poslovnega in trajnostnega korporativnega poročanja. Pripravila je okvir za celovito poročanje, ki združuje računovodske, okoljske, socialne in upravljavske informacije ter se osredotoča na strategijo družbe, njeno usmerjenost v prihodnost, povezanost informacij, odzivnost in vključevanje deležnikov ter jedrnatost, zanesljivost in pomembnost informacij.

 

V predavanju bodo predstavljene značilnosti celovitega poročanja ter aktivnosti, ki jih mora izvesti družba, da lahko pripravi kakovostno celovito poročilo. Predstavljeni bodo tudi primeri dobre prakse celovitega poročanja.

 

Način izvedbe: klasično predavanje s primeri iz prakse.

 

Predavateljici:

Mag. Blanka Vezjak, specialistka za revizijo in svetovanje poslovanja, pooblaščena revizorka, preizkušena računovodkinja in preizkušena notranja revizorka ter državna revizorka in državna notranja revizorka, že deveto leto deluje preko svoje družbe za svetovanje pri obvladovanju tveganj in revidiranje poslovanja Vezjak svetovanje, d. o. o. Pred tem je trinajst let vodila oddelke za zunanjo revizijo ter obvladovanje tveganj v največjih mednarodnih revizijskih in svetovalnih družbah. Poglobljeno teoretično in praktično poznavanje področij zunanjega in notranjega računovodstva in revizije, obvladovanja tveganj in upravljanja organizacij povezuje s trajnostnim poslovanjem in celovitim poročanjem, tudi z ozaveščanjem na teh področjih s strokovnimi prispevki in predavanji. Trajnostno poslovanje in poročanje družb proučuje več kot dvajset let, že leta 1998 je izšla njena monografija Razkritja računovodskih informacij v letnih poročilih, posebej o ravnanju z okoljem. Vrsto let je kot članica FEE (Evropske zveze računovodij in revizorjev) Sustainability Group prispevala k oblikovanju njene strategije na področju trajnostnega poročanja (v zadnjih letih pod vodstvom dosedanjega izvršnega predsednika IIRC). Kot članica delovne skupine Združenja nadzornikov Slovenije je sodelovala pri pripravi in prenovi Priporočil za revizijske komisije, sicer pa je doslej delovala kot zunanja članica revizijskih komisij v NKBM, Pozavarovalnici Sava, Pošti Slovenije, Luki Koper, Raiffeisen Banki, Letriki, SID banki, Banki Celje, SID-Prvi kreditni zavarovalnici in Skupni pokojninski družbi.

 

Mag. Mojca Drevenšek je svetovalka za komuniciranje v komunikacijski svetovalnici Consensus, kjer načrtuje in izvaja komunikacijske aktivnosti za naročnike iz zasebnega in javnega sektorja. Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana komunikologinja (1999) in magistra sociologije (2004) ter univerzitetna diplomirana pravnica (2012) z diplomo o zakonski in regulativni ureditvi celovitega trajnostnega poročanja. Je soavtorica knjig Citizenship, Environment, Economy (Routledge, 2006) in Odnosi z lokalnimi skupnostmi (GV Založba, Zbirka PR, 2004). S svetovanjem na področju trajnostnega poslovanja, komuniciranja in poročanja se ukvarja že 10 let. V zadnjih letih je sodelovala ali vodila med drugim tudi projekte priprave letnih in/ali trajnostnih poročil za skupino GEN, skupino Gorenje, ARAO in Interseroh. Predava ter piše strokovne in znanstvene članke o družbeni odgovornosti, okoljskem in trajnostnem komuniciranju. V zadnjih treh letih je v okviru projekta krepitve energetske pismenosti EN-LITE aktivna predvsem na področju izobraževanja in ozaveščanja o energiji in energetiki.

 

Izobraževalno srečanje je brezplačno in poteka v organizaciji Slovenskega državnega holdinga.

 

Prosimo, da zaradi lažje organizacije izobraževanja, vašo udeležbo potrdite preko zgornje prijavnice.

 

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo.

 

Nazaj na vsa izobraževanja